Izajáš 6:1–13

6  V roce, kdy zemřel král Uzzijáš,+ jsem však uviděl Jehovu,*+ jak sedí na povýšeném a pozvednutém trůnu,+ a jeho suknice naplňovala chrám.*+  Nad ním* stáli serafíni.+ Každý měl šest křídel. Dvěma si zakrýval obličej+ a dvěma si zakrýval nohy a dvěma poletoval.  A ten volal k onomu a říkal: „Svatý, svatý, svatý je Jehova vojsk.+ Plnost celé země je jeho slávou.“  A čepy+ prahů se začaly třást při hlasu toho, jenž volal, a dům se postupně naplnil dýmem.*+  A přistoupil jsem k tomu, abych řekl: „Běda mi! Vždyť jsem naprosto umlčen, protože jsem muž nečistých rtů+ a bydlím mezi lidem nečistých rtů;+ vždyť mé oči viděly samotného Krále, Jehovu vojsk!“+  Na to ke mně přiletěl jeden ze serafínů a v jeho ruce byl žhoucí uhel,+ který vzal kleštěmi z oltáře.+  A přistoupil k tomu, aby se dotkl mých úst+ a aby řekl: „Pohleď, tohle se dotklo tvých rtů, a tvé provinění odešlo a tvůj hřích je usmířen.“+  A začal jsem slyšet Jehovův* hlas, jak říká: „Koho pošlu a kdo pro nás+ půjde?“ A přistoupil jsem k tomu, abych řekl: „Tady jsem! Pošli mě.“+  A přikročil k tomu, aby řekl: „Jdi a řekneš tomuto lidu: ‚Slyšte znovu a znovu, ale nerozumějte; a vizte znovu a znovu, ale nezískejte žádné poznání.‘+ 10  Učiň srdce tohoto lidu nevnímavým,*+ a jejich uši, ty učiň nepřístupnými,*+ a oči, ty jim zalep, aby svýma očima neviděli a svýma ušima neslyšeli a aby jejich vlastní srdce neporozumělo a aby se opravdu neobrátili zpět a nezískali si uzdravení.“+ 11  Na to jsem řekl: „Jak dlouho, Jehovo?“*+ Pak řekl: „Dokud se města skutečně nezřítí v troskách, takže budou bez obyvatele, a domy budou bez pozemského člověka a zemská půda bude zkažena ve spoušť;+ 12  a Jehova skutečně daleko vzdálí pozemské lidi a uprostřed země se opravdu velmi rozšíří opuštěný stav.+ 13  A ještě v ní bude desetina+ a z té se opět musí stát něco ke spálení, jako veliký strom a jako mohutný strom, ze kterých,* když [se] kácejí,+ je pařez;+ její pařez* bude svaté semeno.“*+

Poznámky

Jedna ze 134 písařských změn z JHWH na ʼAdho·naiʹ. Viz dodatek 1B.
Nebo „palác“. Heb. ha·hé·khalʹ, jako ve 2Kr 20:18; lat. temʹplum. Viz Mt 23:16 ppč.
„Ním“, Vg; pravděpodobně se vztahuje na ‚trůn‘.
„A dům se začal naplňovat dýmem“, James Washington Watts (1979). Viz dodatek 3C.
Viz v. 1, ppč. „Jehovu“.
Dosl. „tučným“.
Dosl. „těžkými“.
Viz v. 1, ppč. „Jehovu“.
„Kterých“, M; SyVg a asi 100 heb. rkp. „kterého“.
Nebo „z jejího pařezu“, pokud bylo v M vynecháno jedno písmeno.
Nebo „potomstvo“.