Izajáš 56:1–12

56  Tak řekl Jehova: „Dodržujte právo*+ a čiňte, co je spravedlivé.+ Vždyť má záchrana je na dosah, aby přišla,+ a má spravedlnost, aby se zjevila.+  Šťastný je smrtelný člověk,* který to činí,+ a syn lidstva,* který se toho chápe,+ dodržuje sabat, aby jej neznesvěcoval,+ a zadržuje svou ruku, aby neprovedl žádný druh špatnosti.+  A cizinec,* který se připojil k Jehovovi, ať neříká:+ ‚Jehova mě bezpochyby oddělí od svého lidu.‘+ Ani eunuch+ ať neříká: ‚Pohleď, jsem suchý strom.‘“  Vždyť tak řekl Jehova eunuchům, kteří dodržují mé sabaty a kteří si vyvolili, co mě těší,+ a kteří se chápou mé smlouvy:+  „Dokonce jim dám ve svém domě+ a uvnitř svých zdí pomník*+ a jméno,+ něco lepšího než syny a dcery.+ Dám jim* jméno na neurčitý čas,+ takové, jež nebude odříznuto.+  A cizince, kteří se připojili k Jehovovi, aby mu sloužili+ a milovali Jehovovo jméno,+ aby se stali jeho sluhy, všechny, kdo dodržují sabat, aby jej neznesvěcovali, a chápou se mé smlouvy,+  ty také přivedu ke své svaté hoře+ a rozradostním je uvnitř svého domu modlitby.+ Jejich celé zápalné obětní dary+ a jejich oběti+ budou k přijetí na mém oltáři.+ Můj vlastní dům bude totiž nazýván dokonce domem modlitby pro všechny národy.“+  Výrok Svrchovaného Pána Jehovy, který sbírá rozehnané z Izraele,+ je: „Seberu k němu jiné vedle těch jeho, kteří jsou již sebráni.“+  Všechna divoká zvířata širého pole, pojďte žrát, vy všechna divoká zvířata v lese!+ 10  Jeho strážní jsou slepí.+ Žádný z nich si nevšiml.+ Všichni jsou to oněmělí psi; nejsou schopni štěkat,+ těžce dýchají, uléhají, milují dřímotu.+ 11  Jsou to dokonce psi silní v [touze] duše;+ nepoznali sytost.+ Jsou to také pastýři, kteří nevěděli, jak porozumět.+ Všichni se obrátili ke své vlastní cestě, každý za svým nepoctivým ziskem ze svého vlastního pomezí:+ 12  „Pojďte! Nechte mě, ať si vezmu trochu vína; a pijme opojný nápoj až do krajnosti.+ A zítřek se jistě vyvine právě jako dnešek, velký v mnohem větším měřítku.“+

Poznámky

Nebo „soud“.
„Smrtelný člověk.“ Heb. ʼenóšʹ.
Nebo „pozemského člověka“. Heb. ʼa·dhamʹ.
Dosl. „syn cizí (země)“.
Dosl. „ruku“. Viz však 1Sa 15:12; 2Sa 18:18.
„Jim“, 1QIsaTLXXSyVg; M „mu; každému“.