Izajáš 55:1–13

55  Hej, všichni žízniví!+ Pojďte k vodě.+ A vy, kdo nemáte peníze! Pojďte, kupujte a jezte.+ Ano, pojďte, kupujte víno+ a mléko+ dokonce bez peněz a bez ceny.+  Proč stále vyplácíte peníze za to, co není chléb, a proč se lopotíte pro to, co nevede k nasycení?+ Bedlivě mi naslouchejte a jezte, co je dobré,+ a ať vaše duše najde největší potěšení v tučnosti.+  Nakloňte své ucho+ a pojďte ke mně.+ Naslouchejte, a vaše duše zůstane naživu+ a pohotově s vámi uzavřu smlouvu trvající na neurčito+ vzhledem k [projevům] milující laskavosti* k Davidovi, jež jsou věrné.*+  Pohleďte, dal+ jsem ho jako svědka+ národnostním skupinám,*+ jako vůdce+ a velitele+ národnostním skupinám.  Pohleď, zavoláš národ, který ty* neznáš,+ a dokonce k tobě přiběhnou+ ti z národa, kdo tě neznali, kvůli Jehovovi, tvému Bohu,*+ a kvůli Svatému Izraele,+ protože tě zkrášlí.+  Pátrejte po Jehovovi, dokud se dá nalézt.+ Volejte k němu, dokud se prokazuje být blízko.+  Ať ničema opustí svou cestu+ a muž, který škodí, své myšlenky;+ a ať se vrátí k Jehovovi, který se nad ním smiluje,+ a k našemu Bohu, neboť ve velkém měřítku odpustí.+  „Vaše myšlenky totiž nejsou mými myšlenkami+ ani mé cesty nejsou vašimi cestami,“+ je Jehovův výrok.  „Vždyť jako jsou nebesa vyšší než země,+ tak jsou mé cesty+ vyšší než vaše cesty a mé myšlenky než vaše myšlenky.+ 10  Vždyť právě jako sestupuje lijící se déšť a sníh z nebes a nevrací se na to místo, ledaže skutečně prosytí zemi a přiměje ji rodit a rašit,+ a rozsévači je skutečně dáno semeno a tomu, kdo jí, chléb,+ 11  takové se prokáže být mé slovo, jež vychází z mých úst.+ Nevrátí se ke mně bez výsledků,+ ale jistě učiní to, co mě těší,+ a jistě bude mít úspěch v tom, k čemu jsem je poslal.+ 12  Vždyť s radováním vyjdete+ a s pokojem budete uvedeni.+ Hory i pahorky se před vámi rozveselí s radostným voláním+ a polní stromy, ty budou všechny tleskat.+ 13  Místo trnité houštiny vzejde jalovec.+ Místo žahavé kopřivy vzejde stromová myrta.+ A stane se to pro Jehovu něčím proslulým,*+ znamením na neurčitý čas,+ jež nebude odříznuto.“

Poznámky

Nebo „k plné milující laskavosti; plné věrně oddané lásce“.
Nebo „trvalé; pevně založené“.
Nebo „obyvatelstvu; masám“, v heb. mn. č. LXX „národům“.
„Ty“, m. r., j. č., vztahuje se na Jákoba neboli Izraele.
„Tvému Bohu.“ Heb. ʼElo·hejʹkha.
Nebo „proslulostí; dobrou pověstí“. Dosl. „jménem“.