Izajáš 39:1–8

39  Tehdy poslal Merodak-baladan,+ syn Baladana, krále Babylóna,*+ dopisy a dar+ Ezekjášovi potom, co slyšel, že byl nemocný, ale už je opět při síle.+  Ezekjáš se tedy nad nimi začal radovat+ a přistoupil k tomu, aby jim ukázal svůj dům pokladů,+ stříbro a zlato a balzámový olej+ a dobrý olej a celou svou zbrojnici+ a všechno, co se dalo najít v jeho pokladech. Neprokázalo se být nic, co by jim Ezekjáš neukázal ve svém vlastním domě+ a v celém svém panství.+  Poté vešel ke králi Ezekjášovi prorok Izajáš a řekl mu:+ „Co říkali ti muži a odkud přistoupili k tomu, aby k tobě přišli?“ Ezekjáš tedy řekl: „Přišli ke mně ze vzdálené země, z Babylóna.“+  A přikročil k tomu, aby řekl: „Co viděli v tvém domě?“+ Na to Ezekjáš řekl: „Viděli všechno, co je v mém domě. Neprokázalo se být nic, co bych jim byl ve svých pokladech neukázal.“  Izajáš nyní řekl Ezekjášovi:+ „Slyš slovo Jehovy vojsk:  ‚Pohleď, přicházejí dny, a všechno, co je v tvém vlastním domě a co tvoji praotcové nastřádali až do tohoto dne, bude skutečně odneseno do Babylóna.‘+ ‚Nezůstane nic,‘+ řekl Jehova.  ‚A někteří z tvých vlastních synů, kteří z tebe vyjdou, jimž se staneš otcem, budou vzati+ a skutečně se stanou dvorními úředníky+ v paláci babylónského krále.‘“+  Na to Ezekjáš řekl Izajášovi: „Jehovovo slovo, které jsi mluvil, je dobré.“+ A přikročil k tomu, aby řekl: „Protože mír a pravda+ za mých vlastních dnů potrvají.“+

Poznámky

„Babylóna“, Vg; LXX „Babylónie“; MTSy „Bábelu“.