Izajáš 35:1–10

35  Pustina a bezvodý kraj budou jásat+ a pouštní pláň* bude mít radost a rozkvete jako šafrán.*+  Zcela jistě rozkvete*+ a skutečně se bude radovat s radostnou [náladou] a s radostným voláním.+ Bude jí* dána sláva Libanonu,+ nádhera Karmelu+ a Šaronu.+ Budou tam ti,* kdo uvidí Jehovovu slávu,+ nádheru našeho Boha.*+  Posilněte slabé* ruce a upevněte kolena, jež kolísají.+  Těm, kdo mají v srdci úzkost, řekněte:+ „Buďte silní.+ Nebojte se.+ Pohleďte, váš vlastní Bůh přijde s pomstou,+ Bůh dokonce s odplatou.+ Sám přijde a zachrání vás.“+  V tom čase se otevřou oči slepých,+ a uši hluchých, ty budou zprůchodněny.+  V tom čase bude chromý šplhat jako jelen+ a jazyk oněmělého bude volat radostí.+ Vždyť v pustině vytrysknou vody a v pouštní pláni bystřiny.  A žárem vyprahlá zemská půda bude jako rákosnatá tůň a žíznivá zemská půda jako vodní zřídla.+ Na místě pobývání šakalů,+ na [jejich]* místě odpočinku, bude zelená tráva s rákosím a rostlinami papyru.+  A jistě tam vznikne silnice,+ ano cesta; a bude se jmenovat Cesta svatosti.*+ Nečistý po ní* nepřejde.+ A bude pro toho, kdo kráčí po cestě, a nebudou [po ní]* bloudit žádní pošetilci.  Nevyskytne se tam žádný lev a nepřijdou na ni* žádná dravá divoká zvířata.+ Nenajde se tam žádné;+ a budou [tudy] kráčet vykoupení.+ 10  A právě ti vyplacení Jehovou se vrátí+ a jistě přijdou k Sionu s radostným voláním;+ a na jejich hlavě bude radování na neurčitý čas.+ Dosáhnou jásotu a radování, a zármutek a vzdychání prchnou.+

Poznámky

Nebo „Araba“.
Nebo „krokus; asfodel“.
„Rozkvete“, ž. r., vztahuje se na pouštní pláň ve v. 1.
„Jí“, ž. r., vztahuje se na „pouštní pláň“ ve v. 1; 12 heb. rkp. „ti“.
„Ti“, MTSyVg; LXX „Bude tam můj lid“.
„Našeho Boha.“ Heb. ʼElo·héʹnu.
Nebo „ochablé; umdlévající“.
Dosl. „jejím“, možná se vztahuje na nějaké divoké zvíře.
Nebo „a ... Svatá cesta“. Heb. wedheʹrekh (ž. r.) haq·qoʹdheš; lat. viʹa sancʹta.
„Ní“, vztahuje se ke slovu „silnice“ (heb. mas·lulʹ, m. r.).
„A nečistý po ní rozhodně nepůjde; nebude tam žádná nečistá cesta. Ale rozptýlení po ní půjdou a rozhodně nezabloudí“, LXX; Sy „A žádná nečistota po ní nepůjde. A vedle ní nebude žádná cesta, a pošetilci, ti po ní nebudou bloudit“; Vgc „Nikdo poskvrněný po ní nepřejde, a bude to pro tebe přímá cesta, aby pošetilci na ní nebloudili“.
„Na ni“, vztahuje se na výraz „cesta“ (heb. deʹrekh, ž. r.) ve v. 8.