Izajáš 32:1–20

32  Pohleďte, král+ bude vládnout pro spravedlnost;+ a knížata,*+ ta budou panovat jako knížata pro právo.  A každý se prokáže být jako úkryt před větrem* a jako skrýš před dešťovou bouří,+ jako proudy vody v bezvodé krajině,+ jako stín mohutného skalního útesu ve vyčerpané zemi.+  A oči vidoucích nebudou slepeny* a uši slyšících, ty budou dávat pozor.+  A srdce těch, kdo jsou ukvapení, bude uvažovat o poznání,+ a dokonce i jazyk koktavých bude rychle mluvit jasné věci.+  Bláznivý již nebude nazýván štědrým; a pokud jde o bezzásadového člověka, o tom se neřekne, že je ušlechtilý;+  protože bláznivý bude mluvit pouhou bláznivost+ a jeho srdce, to bude pracovat na tom, co ubližuje,+ aby pracoval na odpadlictví+ a mluvil proti Jehovovi, co je scestné, aby nechal duši hladového odejít s prázdnou,+ a dokonce i žíznivého nechává odejít bez pití.  Pokud jde o bezzásadového člověka, jeho nástroje jsou špatné;+ sám dal radu ke skutkům nevázaného chování,+ aby ničil ztrápené falešnými řečmi,+ dokonce když někdo chudý mluví, co je správné.  Pokud jde o štědrého, ten dal radu k štědrým věcem; a povstane ve prospěch štědrých věcí.+  „Ženy, které jste v poklidu, vstaňte, naslouchejte mému hlasu!+ Bezstarostné* dcery, dopřejte sluchu mé řeči! 10  Do roka a několika dnů budete, vy bezstarostné, znepokojeny,+ protože trhání hroznů dospěje ke konci, [ale] nepřijde žádná sklizeň [ovoce].+ 11  Chvějte se, ženy, které jste v poklidu! Znepokojte se, vy bezstarostné! Svlékněte se a obnažte se a opásejte si bedra [pytlovinou].+ 12  Bijte se do prsou v nářku+ nad žádoucími poli,+ nad plodonosnou révou. 13  Na zemské půdě mého lidu vzchází pouhé trní, pichlavé keře,+ neboť jsou na všech domech jásotu, ano, [na] vysoce povzneseném městečku.+ 14  Obytná věž byla totiž opuštěna+ i městský ruch byl zanechán; z Ofelu+ i ze strážní věže se stala holá pole, jásot zeber na neurčitý čas, pastvina stád; 15  dokud na nás nebude z výše vylit duch+ a pustina se nestane sadem a sad nebude považován za skutečný les.+ 16  A v pustině bude jistě přebývat právo a v sadě bude bydlet spravedlnost.+ 17  A dílem [pravé] spravedlnosti se stane pokoj;+ a službou [pravé] spravedlnosti poklid a bezpečí na neurčitý čas.+ 18  A můj lid bude bydlet na pokojném místě pobývání a v sídlech plné důvěry a na nerušených místech odpočinku.+ 19  A jistě bude krupobití, až bude padat les,+ a město se sníží do poníženého stavu.+ 20  Šťastní jste vy, kdo rozséváte semeno podél všech vod+ a vysíláte nohy býka a osla.“+

Poznámky

„A knížata.“ Heb. u·lesa·rimʹ.
„Větrem.“ Heb. ruʹach; lat. venʹto.
„Nebudou slepeny“, na základě malé opravy v M, v souladu s TSyVg; M „nebudou zírat“.
Nebo „důvěřivé; nepodezřívavé“.