Izajáš 21:1–17

21  Prohlášení proti mořské pustině:+ Jako vichry+ na jihu* při postupu vpřed to přichází z pustiny, z bázeň vzbuzující země.+  Bylo mi pověděno tvrdé vidění:+ Zrádně jednající jedná zrádně a plenitel plení.+ Vystup, Elame! Obléhej, Médie!+ Způsobil jsem, že přestalo všechno vzdychání kvůli němu.+  Proto se mé boky naplnily krutými bolestmi.+ Popadly mě křeče jako [křeče] ženy, která rodí.+ Jsem rozladěný, takže neslyším; rozrušil jsem se, takže nevidím.  Mé srdce zbloudilo; zděsilo mě třesení. Soumrak, který mě poutal, se mi stal chvěním.+  Ať je prostřen stůl, ať se rozmístí sedadla, ať se jí, pije!*+ Vstaňte, knížata,+ pomažte štít.+  Vždyť tak mi řekl Jehova:* „Jdi, postav pozorovatele, aby přesně povídal, co vidí.“+  A viděl válečný dvoukolý vůz [se] spřežením ořů,* válečný dvoukolý vůz [s] osly, válečný dvoukolý vůz [s] velbloudy. A dával bedlivý pozor,* s velkou pozorností.  A přistoupil k tomu, aby zvolal jako lev:*+ „Na strážní věži,* Jehovo,* neustále stojím ve dne, a celé noci jsem postaven na své pozorovatelně.+  A tady přijíždí válečný dvoukolý vůz mužů* [se] spřežením ořů!“+ A začal mluvit a řekl: „Padl! Babylón padl,+ a on skácel na zem všechny ryté sochy jeho bohů!“*+ 10  Moji vymlácení* a synu mého mlatu,*+ co jsem slyšel od Jehovy vojsk, BOHA* Izraele, o tom jsem vám podal zprávu. 11  Prohlášení proti Dumě.* Kdosi ke mně volá ze Seiru:+ „Strážný, jak je to s nocí? Strážný, jak je to s nocí?“+ 12  Strážný řekl: „Musí přijít jitro, a také noc. Jestliže se chcete dotazovat, dotazujte se. Přijďte opět!“ 13  Prohlášení proti pouštní pláni:* V lese na pouštní pláni strávíte noc, karavany dedanských mužů.+ 14  Vstříc žíznivému přineste vodu. Obyvatelé země Tema,+ postavte se před prchajícího s chlebem pro něho. 15  Uprchli totiž kvůli mečům, kvůli tasenému meči a kvůli napjatému luku a kvůli tíze války. 16  Vždyť tak mi řekl Jehova:* „Ještě do roka, podle roků námezdného dělníka,+ dospěje ke konci i všechna sláva Kedara.+ 17  A těch, kdo zůstanou z počtu lučišt[níků], silných mužů ze synů Kedara, ubude,+ neboť [tak] mluvil sám Jehova, BŮH Izraele.“+

Poznámky

Nebo „v Negebu“.
V heb. jsou tato čtyři slovesa v infinitivu absolutním, který nevyjadřuje určitý čas ani určitou osobu.
Jedna ze 134 písařských změn z JHWH na ʼAdho·naiʹ. Viz dodatek 1B.
Nebo „s dvojicí jezdců na koních“.
Dosl. „dával pozor s pozorností“.
„Lev“, M; 1QIsa „jasnozřivec“.
Nebo „pozorovatelně“. Heb. mic·pehʹ.
Viz v. 6 ppč.
„Mužů.“ Heb. ʼiš, j. č. ale v kolektivním smyslu.
„Jeho bohů.“ Heb. ʼelo·hejʹha, „jejích bohů“.
Dosl. „Ó ty, které jsi pošlapané [při mlácení], patřící mně!“.
Nebo „a můj vymlácený!“.
„Boha.“ Heb. ʼElo·héʹ.
„Dumě“ (znamená „mlčení“), MTSyVg; LXX „Idumeji“, tj. zemi Edomitů.
„Proti pouštní pláni.“ Heb. baʽ·ravʹ (ʽaravʹ odpovídá slovu ʽara·vahʹ, podle KB, s. 733); SyVg „Arábii“.
Viz v. 6 ppč.