Izajáš 12:1–6

12  A v ten den+ jistě řekneš: „Budu ti děkovat, Jehovo, vždyť ses proti mně [sice] popudil, [ale] tvůj hněv se posléze obrátil zpět,+ a přistoupil jsi k tomu, abys mě utěšil.+  Pohleď, Bůh* je má záchrana.+ Budu důvěřovat a nebudu se děsit;+ vždyť Jah* Jehova* je má síla+ a [má]* moc*+ a stal se mi záchranou.“+  S jásotem budete jistě čerpat vodu ze zřídel záchrany.+  A v ten den jistě řeknete: „Vzdávejte díky Jehovovi!+ Vzývejte jeho jméno.+ Dávejte na vědomí jeho jednání mezi národy.+ Zmiňujte se, že jeho jméno je vysoko umístěno.+  Hrajte melodie Jehovovi,+ vždyť jednal vynikajícím způsobem.+ To se dává na vědomí po celé zemi.*  Pronikavě volej a křič radostí, obyvatelko* Sionu, vždyť Svatý Izraele je uprostřed tebe* velký.“+

Poznámky

„Bůh.“ Heb. ʼEl.
„Jah.“ Heb. Jah. Viz 2Mo 15:2, ppč. „Jah“; Ža 68:4 ppč.
„Jah Jehova.“ Heb. Jah Jehwahʹ. Toto spojení se vyskytuje pouze zde a v 26:4.
„Má“, 1QIsaLXXSyVg a dva heb. rkp.
Nebo „melodie“. LXXVg „chvála“. Viz 2Mo 15:2, ppč. „moc“.
Heb. ha·ʼaʹrec.
Nebo „obyvatelstvo“, v heb. ž. r., j. č., považováno kolektivně za ženu.
„Tebe“, v heb. ž. r., vztahuje se na ‚obyvatelku Sionu‘.