Hebrejcům 3:1–19

3  Proto, svatí bratři, podílníci na nebeském povolání,*+ uvažujte o apoštolovi+ a veleknězi, jehož vyznáváme*+ — o Ježíšovi.  Byl věrný+ Tomu, který ho učinil takovým, jako byl v celém Jeho domě i Mojžíš.+  Ten druhý je proto uznán za hodna větší slávy+ než Mojžíš, jelikož větší čest než dům+ má ten,+ kdo jej staví.  Každý dům je ovšem někým postaven, ale ten, kdo postavil všechno, je Bůh.+  A Mojžíš byl jako sloužící+ věrný v celém Jeho domě,* na svědectví o věcech, o nichž se mělo mluvit později,*+  ale Kristus [byl věrný] nad Jeho domem jako Syn.+ My jsme Jeho domem,+ jestliže se pevně přidržíme své volnosti řeči a své chlouby z naděje, pevné až do konce.*+  Proto, právě jak říká svatý duch:+ „Jestliže dnes budete naslouchat jeho vlastnímu hlasu,+  nezatvrzujte své srdce jako tehdy, když byl způsoben rozhořčený hněv,*+ jako v den, kdy byla učiněna zkouška+ v pustině,+  kdy mě vaši praotcové pokoušeli zkouškou, přestože viděli mé skutky+ po čtyřicet let.+ 10  Proto se mi znechutila tato generace a řekl jsem: ‚Stále ve svém srdci bloudí,+ a sami nepoznali mé cesty.‘+ 11  Proto jsem přísahal ve svém hněvu: ‚Jistě nevstoupí do mého odpočinku.‘“+ 12  Dejte si pozor, bratři, aby se v někom z vás někdy nevyvinulo ničemné srdce bez víry* tím, že by se odtahovalo* od živého Boha;+ 13  ale dále každý den jeden druhého vybízejte,+ dokud lze říkat „dnes“,+ aby se někdo z vás nezatvrdil podvodnou+ mocí* hříchu. 14  Vždyť se skutečně staneme podílníky KRISTA+ jedině tehdy, jestliže se pevně až do konce* přidržíme důvěry, kterou jsme měli na počátku,+ 15  zatímco se říká: „Jestliže dnes budete naslouchat jeho vlastnímu hlasu,+ nezatvrzujte své srdce jako tehdy, když byl způsoben rozhořčený hněv.“+ 16  Kdo totiž byli ti, kdo slyšeli, a přece provokovali k rozhořčenému hněvu?+ Neudělali to vlastně všichni, kdo vyšli z Egypta pod Mojžíšem?+ 17  A navíc, kým byl [Bůh]* znechucen po čtyřicet let?+ Nebylo to těmi, kdo hřešili [a] jejichž mrtvoly padly v pustině?+ 18  Ale komu přísahal,+ že nevstoupí do jeho odpočinku, než těm, kdo jednali neposlušně?+ 19  Vidíme tedy, že nemohli vstoupit kvůli nedostatku víry.+

Poznámky

Nebo „pozvání“.
Dosl. „předním knězi našeho vyznání“.
Viz 4Mo 12:7 a ppč.
Dosl. „mělo mluvit v budoucnu“.
„Pevné až do konce“, אACDVg; P46B vynechávají.
Dosl. „rozhořčení“.
„Bez víry.“ Dosl. „nevíry“. Řec. a·pi·stiʹas.
Dosl. „udržovalo si odstup“. Řec. a·po·steʹnai.
„Podvodnou mocí.“ Dosl. „svedením“.
Řec. teʹlous.
Dosl. „on“.