Hebrejcům 2:1–18

2  Proto je nutné, abychom věcem, které jsme slyšeli,+ věnovali více než obvyklou pozornost,* abychom nikdy nebyli zavlečeni pryč.+  Jestliže se totiž slovo pronesené prostřednictvím andělů+ prokázalo být pevné a každý přestupek a neposlušné jednání obdržely odplatu* v souladu s právem,+  jak unikneme,+ jestliže jsme zanedbali*+ záchranu+ tak velkou, že se o ní začalo mluvit prostřednictvím [našeho] Pána,+ a potvrdili+ nám ji ti, kdo ho slyšeli,  zatímco se Bůh připojil k vydávání svědectví znameními a také předzvěstmi a různými mocnými skutky*+ a rozdílením+ svatého ducha podle své vůle?+  Budoucí obydlenou zemi,* o které mluvíme, totiž nepodřídil andělům.+  Jistý svědek však podal kdesi důkaz, když řekl: „Co je člověk, že ho chováš v mysli,*+ nebo syn člověka, že se o něho staráš?+  Udělal jsi ho o něco* nižšího, než [jsou] andělé; korunoval jsi ho slávou a ctí+ a ustanovil jsi ho nad díly svých rukou.*+  Všechny věci jsi mu podřídil pod nohy.“+ Tím totiž, že mu [Bůh]* podřídil všechny věci,+ neponechal nic, co mu není podřízeno.+ Nyní sice ještě nevidíme, že mu jsou všechny věci podřízeny;+  ale hledíme na Ježíše, který byl učiněn o něco* nižším než andělé,+ korunovaného slávou a ctí,+ protože vytrpěl smrt,+ aby z Boží nezasloužené laskavosti okusil smrt za každého [člověka].*+ 10  Bylo totiž vhodné, aby ten, kvůli němuž je všechno+ a skrze něhož je všechno, když přivádí mnoho synů ke slávě,+ učinil Hlavního zprostředkovatele*+ jejich záchrany dokonalým skrze utrpení.+ 11  Vždyť jak ten, kdo posvěcuje, tak ti, kdo jsou posvěcováni,*+ všichni [pocházejí] z jednoho,+ a proto se nestydí nazývat je „bratry“,*+ 12  když říká: „Budu oznamovat tvé jméno svým bratrům; budu tě chválit písní uprostřed sboru.“*+ 13  A opět: „Budu v něho důvěřovat.“+ A opět: „Pohleď, já a malé děti, které mi Jehova* dal.“+ 14  Protože jsou tedy „malé děti“ podílníky na krvi a těle, on se také podobně podílel na týchž věcech,+ aby svou smrtí+ přivedl vniveč*+ toho, kdo má prostředek k působení smrti,+ totiž Ďábla,*+ 15  a aby vymanil+ všechny ty, kdo byli ze strachu před smrtí+ po celý život podrobeni otroctví.+ 16  Vždyť skutečně vůbec nepomáhá andělům, ale pomáhá Abrahamovu semeni.+ 17  Proto byl zavázán stát se ve všech ohledech podobným svým „bratrům“,+ aby se ve věcech, jež se týkají Boha, stal milosrdným a věrným veleknězem,*+ aby obětoval usmiřující+ oběť* za hříchy lidu.+ 18  V tom, v čem sám trpěl, když byl zkoušen,+ je totiž schopen přijít na pomoc těm, kdo jsou zkoušeni.+

Poznámky

Dosl. „hojněji měli [mysl] směrem k“.
Dosl. „vyplacení odměny“.
Dosl. „jsme byli bezstarostní“.
Nebo „různými zázraky“.
Dosl. „obydlenou“. Řec. oi·kou·meʹnen, ž. r., j. č., vztahuje se na zemi; lat. orʹbem terʹrae, „zemský kruh“. Srovnej Iz 13:11, ppč. „zemi“.
Dosl. „si ho pamatuješ“.
Nebo „na malou chvíli“.
„A ustanovil jsi ho nad díly svých rukou“, אACD*VgSyp Ža 8:6; P46BDc vynechávají.
Dosl. „on“.
Nebo „na malou chvíli“.
Nebo „[člověka] každého druhu“.
Dosl. „Hlavního vůdce“.
Nebo „ti, kdo jsou považováni za posvátné (s nimiž je zacházeno jako se svatými)“. Řec. hoi ha·gi·a·zoʹme·noi; lat. qui sanc·ti·fi·canʹtur; J17,22(heb.) ham·qud·da·šimʹ.
„Bratry.“ Řec. a·del·fousʹ; lat. fraʹtres; J17,18,22(heb.) ʼa·chimʹ.
Dosl. „ekklesie“. Řec. ek·kle·siʹas; lat. ec·cleʹsi·ae; J17,18,22(heb.) qa·halʹ.
Viz dodatek 1D.
Nebo „aby zničil (učinil nečinným)“.
„Ďábla“, אABVg; SypJ17,18,22 „Satana“.
Dosl. „předním knězem“.
Dosl. „vykonal smíření“.