Galaťanům 6:1–18

6  Bratři, i když člověk udělá nějaký chybný krok,*+ dříve než si to uvědomí, pokuste se vy, kdo jste duchovně+ způsobilí, usměrnit* takového člověka v duchu mírnosti,+ zatímco každý upíráš oči sám na sebe,+ abys také nebyl pokoušen.+  Dál noste břemena* jedni druhých+ a tak plňte KRISTŮV zákon.+  Jestliže si totiž někdo myslí, že je něco, když není nic,+ klame svou vlastní mysl.  Ale ať každý* prokáže, jaké je jeho vlastní dílo,+ a pak bude mít příčinu k jásání vzhledem k sobě samému, a ne ve srovnání+ s někým jiným.  Každý totiž ponese svůj vlastní náklad.*+  Ať se mimoto každý, kdo je ústně+ vyučován* slovu, podílí na všech dobrých věcech s tím,+ kdo takové ústní vyučování poskytuje.+  Nedejte se zavést na scestí:+ Bohu se nelze posmívat.+ Vždyť cokoli člověk rozsévá, to také sklidí;+  protože ten, kdo rozsévá s ohledem na své tělo, sklidí od svého těla porušenost,+ ale ten, kdo rozsévá s ohledem na ducha,+ sklidí od ducha věčný život.+  Nevzdávejme se tedy konání toho, co je znamenité,+ neboť v patřičném období budeme sklízet, jestliže neochabneme.+ 10  Pokud k tomu tedy máme příhodný čas,+ skutečně konejme dobro všem, zejména však těm, kdo jsou [nám] příbuzní ve víře.+ 11  Vizte, jak velkými písmeny* jsem vám napsal svou vlastní rukou.+ 12  Všichni, kdo chtějí mít líbivý vzhled v těle, jsou ti, kdo se vás pokoušejí nutit k obřízce,+ jen aby nebyli pronásledováni pro mučednický kůl* KRISTA, Ježíše.*+ 13  Vždyť ani ti, kteří se dávají obřezat, sami nedodržují Zákon,+ ale chtějí, abyste vy byli obřezáni, aby měli příčinu chlubit se vaším tělem. 14  Kéž se nikdy nestane, abych se chlubil, vyjma mučednického kůlu+ našeho Pána Ježíše Krista, skrze něhož byl pro mne svět přibit na kůl+ a já pro svět. 15  Vždyť ani obřízka není nic, ani neobřízka,+ ale nové stvoření.+ 16  A všichni, kdo budou řádně chodit podle tohoto pravidla chování,* nad nimi ať je pokoj a milosrdenství, i nad Božím Izraelem.*+ 17  Proto* ať mi nikdo nedělá těžkosti, neboť na svém těle nosím vypálená znamení+ Ježíšova [otroka].+ 18  Bratři, [buď] nezasloužená laskavost našeho* Pána Ježíše Krista s duchem,+ kterého [projevujete]. Amen.

Poznámky

Dosl. „nějaké padnutí stranou“.
Nebo „vrátit na správné místo; přivést do správné polohy“.
Nebo „obtížné věci“. Dosl. „těžké věci“. Řec. baʹre.
„Každý“, אACDVg; P46B „on“.
„Náklad.“ Řec. for·tiʹon. Srovnej v. 2.
Dosl. „je mu zvukem ohlašováno“. Řec. ka·te·chouʹme·nos; lat. ca·te·ci·zaʹtur.
Nebo „jak dlouhým písmenem“.
Viz dodatek 5C.
„Krista, Ježíše“, P46B; אACDVgSyp „Krista“.
„Podle ... pravidla chování.“ Nebo „podle ... kánonu (pravidla)“. Dosl. „podle (měřicího) rákosu“. Řec. toi ka·noʹni; lat. reʹgu·lam, „předpisu“; J18(heb.) qenehʹ ham·mid·dahʹ, „rákosu měření“. Srovnej Ez 40:5, ppč. „rákos“.
Znamená „Bůh zápolí; zápolící (vytrvávající) s Bohem“.
Nebo „Nakonec“.
„Našeho“, P46ABCDVgSyp; א uvádí určitý člen.