Filipanům 4:1–23

4  Moji milovaní a vytoužení bratři, má radosti a koruno,+ stůjte proto takto pevně+ v Pánu,* milovaní.  Vybízím Euodii a vybízím Syntyche, aby byly stejné mysli+ v Pánu.  Ano, prosím také tebe, pravý druhu pod [jedním] jhem,+ pomáhej těmto [ženám], které se mnou zápasily bok po boku+ za dobrou zprávu společně s Klementem stejně jako s mými ostatními spolupracovníky,+ jejichž jména+ jsou v knize života.+  Vždy se radujte v Pánu.*+ Ještě jednou řeknu: Radujte se!+  Ať se vaše rozumnost+ stane známou všem lidem. Pán* je blízko.+  O nic nebuďte úzkostliví,+ ale ve všem dávejte své prosebné žádosti na vědomí Bohu modlitbou a úpěnlivou prosbou+ spolu s díkůvzdáním,+  a Boží pokoj,+ který převyšuje všechno myšlení, bude střežit vaše srdce+ a vaše myšlenkové síly prostřednictvím Krista Ježíše.  Konečně, bratři, o všem, co* je pravé, co si zasluhuje vážný zájem, co je spravedlivé, co je cudné,+ co je hodné lásky,* o čem se dobře mluví, o jakékoli ctnosti a o čemkoli chvályhodném, o tom dále uvažujte.+  Konejte to, co jste se naučili i přijali, slyšeli a viděli ve spojitosti se mnou,+ a BŮH pokoje+ bude s vámi. 10  Opravdu se velmi raduji v Pánu,* že jste nyní konečně oživili své myšlení v můj prospěch,+ na což jste skutečně myslívali, ale chyběla vám příležitost. 11  Nemluvím proto, že mám nouzi, neboť jsem se naučil být soběstačným,*+ ať jsem v jakýchkoli okolnostech. 12  Vím skutečně, jaké je mít málo [zaopatření],+ vím skutečně, jaké je mít hojnost. Ve všem a za všech okolností jsem se naučil tajemství, jak být sytý i jak hladovět, jak mít hojnost i jak trpět nouzi.+ 13  Ke všemu mám sílu mocí toho, kdo mi sílu předává.+ 14  Přesto jste jednali dobře, že jste se se mnou stali podílníky+ na mém soužení.+ 15  Také vskutku víte, Filipané, že na začátku oznamování dobré zprávy, když jsem odešel z Makedonie, žádný sbor se se mnou nepodílel v záležitosti dávání a přijímání kromě vás samotných;+ 16  protože i do Tesaloniky jste mi poslali jednou i podruhé něco pro mou potřebu. 17  Ne že s opravdovostí vyhledávám dar,+ ale s opravdovostí vyhledávám ovoce,+ které přináší na váš účet větší zásluhu. 18  Však mám všeho dosyta a mám hojnost. Jsem nasycen, když jsem nyní obdržel od Epafrodita+ věci od vás, sladkou vůni,+ přijatelnou oběť,+ která se líbí Bohu.* 19  Můj Bůh+ zase plně uspokojí všechny vaše potřeby+ tou měrou, jak je bohatý+ ve slávě prostřednictvím Krista Ježíše. 20  Našemu Bohu a Otci buď sláva po celou věčnost.+ Amen. 21  Pozdravujte+ ode mne každého svatého ve spojení+ s Kristem Ježíšem. Bratři, kteří jsou se mnou, vám posílají pozdravy. 22  Všichni svatí, ale zejména ti z césarovy* domácnosti, vám posílají pozdravy.+ 23  Nezasloužená laskavost Pána Ježíše Krista [buď] s duchem, kterého [projevujete].*+

Poznámky

„Pánu“, אABVg; J7,8,13,14,16,24 „Jehovovi“.
„Pánu“, אABVg; J7,8,13,14,16,24 „Jehovovi“.
„Pán“, אABVg; J7,8 „Jehova“.
Dosl. „o tolika (věcech), kolik“.
Dosl. „vzbuzující náklonnost“.
„Pánu“, אABVg; J7,8,13,14,16,24 „Jehovovi“.
Nebo „spokojeným“.
„Bohu“, אABVgSyp; J7,8 „Jehovovi“.
Nebo „císařovy“.
P46אADItVgSyh‚pArm končí slovem „Amen“; B vynechává.