Filipanům 3:1–21

3  Konečně, moji bratři, dále se radujte v Pánu.+ Psát vám tytéž věci není pro mne obtížné, ale je to pro vaši bezpečnost.  Dávejte si pozor na psy,+ dávejte si pozor na ty, kdo škodí, dávejte si pozor na ty, kdo mrzačí tělo.*+  My jsme totiž ti se skutečnou obřízkou,*+ kteří prokazují posvátnou službu* Božím duchem,+ a chlubíme se v Kristu Ježíši+ a nemáme důvěru v tělo,+  ačkoli já, jestliže vůbec někdo, mám opravdu důvody pro důvěru také v tělo. Jestliže si někdo jiný myslí, že má důvody pro důvěru v tělo, já tím více:+  Obřezán osmý den,+ rodinným původem z Izraele, z kmene Benjamín,+ Hebrejec [narozený] z Hebrejců;+ podle zákona farizeus;+  podle horlivosti pronásledovatel sboru;+ podle spravedlnosti, která je prostřednictvím zákona, ten, kdo se prokázal [jako] bezúhonný.  A přece to, co pro mne bylo ziskem, jsem považoval za ztrátu kvůli KRISTU.+  Nuže, vždyť všechno opravdu také považuji za ztrátu kvůli vynikající hodnotě poznání Krista Ježíše, svého Pána.+ Kvůli němu jsem strpěl ztrátu všeho a považuji to za množství smetí,+ abych získal Krista  a byl nalezen ve spojení s ním a neměl svou vlastní spravedlnost, jež vyplývá ze zákona,+ ale tu, která je prostřednictvím víry+ v Krista, spravedlnost, která pochází od Boha na základě víry,+ 10  abych znal jeho a moc jeho vzkříšení+ a podílnictví na jeho utrpeních+ a poddal se smrti podobné jeho,+ 11  [abych viděl,] zda mohu nějak dosáhnout dřívějšího vzkříšení*+ z mrtvých. 12  Ne že jsem to již přijal nebo že jsem již učiněn dokonalým,+ ale usiluji+ o to, zda bych mohl také uchopit to,+ pro co jsem byl také uchopen+ Kristem Ježíšem.* 13  Bratři, ještě se nepovažuji za toho, který [to] uchopil. Jde však o jedno: Zapomínám na věci za sebou+ a napřahuji se po věcech před sebou,+ 14  usiluji o cíl,+ o cenu*+ Božího povolání+ vzhůru prostřednictvím Krista Ježíše. 15  Mějme tedy my, kolik je z nás zralých,+ tento myšlenkový postoj;+ a jste-li v nějakém ohledu myšlenkově nakloněni jinak, Bůh vám výše uvedený [postoj] zjeví. 16  Do jaké míry jsme udělali pokrok, rozhodně choďme dále řádně podle téhož postupu.*+ 17  Bratři, staňte se jednotně mými napodobiteli+ a upírejte oči na ty, kdo chodí způsobem, jenž se shoduje s příkladem, který máte v nás.+ 18  Jsou totiž mnozí, o nichž jsem se často zmiňoval, ale nyní se o nich zmiňuji také s pláčem, kteří chodí jako nepřátelé KRISTOVA mučednického kůlu,*+ 19  a jejich konec* je zničení,+ jejich bůh je jejich břicho,+ jejich sláva spočívá v jejich hanbě+ a mysl mají u pozemských věcí.+ 20  Pokud jde o nás, naše občanství*+ existuje v nebesích,+ odkud také dychtivě očekáváme zachránce,+ Pána Ježíše Krista,+ 21  jenž přetvoří naše pokořené tělo,*+ aby se přizpůsobilo jeho slavnému tělu,*+ podle působení+ moci, kterou má, totiž aby si podřídil+ všechno.

Poznámky

„Ty, kdo mrzačí tělo.“ Nebo „řeznou ránu“. Dosl. „skolení“.
Dosl. „my jsme ta obřízka“.
„Prokazují posvátnou službu.“ Řec. la·treuʹon·tes; J17(heb.) ha·ʽo·vedhimʹ, „kdo slouží (uctívají)“. Viz 2Mo 3:12 ppč.
„Dřívějšího vzkříšení.“ Dosl. „vzkříšení ven“. Řec. e·xa·naʹsta·sin.
„Ježíšem“, P46אAVg; BD vynechávají.
Dosl. „v cenu“.
Dosl. „podle stejné chůze v řadě“.
Viz dodatek 5C.
Nebo „dovršený konec“. Řec. teʹlos.
Nebo „náš život jakožto občanů“.
Dosl. „tělo naší poníženosti“.
Dosl. „tělu jeho slávy“.