5. Mojžíšova 23:1–25

23  Žádný muž, který je vykastrován+ rozdrcením varlat+ nebo odříznutím svého mužského údu, nesmí vejít do Jehovova sboru.*  Žádný nemanželský+ syn nesmí vejít do Jehovova sboru. Až do desáté generace nesmí nikdo od něho vejít do Jehovova sboru.  Žádný Ammonita ani Moabec* nesmí vejít do Jehovova sboru.+ Až do desáté generace nesmí nikdo od nich vejít do Jehovova sboru na neurčitý čas,  protože vám nepřišli na pomoc+ s chlebem a vodou na cestě, když jste vycházeli z Egypta,+ a protože proti tobě najali* Baláma, syna Beorova, z mezopotamského* Petoru, aby na tebe svolával zlo.+  A Jehova,* tvůj Bůh, nechtěl Balámovi naslouchat;+ Jehova, tvůj Bůh, však kvůli tobě změnil zlořečení v požehnání,+ protože Jehova, tvůj Bůh, tě miloval.+  Nebudeš pracovat pro* jejich mír a jejich blahobyt po všechny své dny na neurčitý čas.+  Nebudeš mít odpor k Edomitovi,* neboť je tvůj bratr.+ Nebudeš mít odpor k Egypťanovi, neboť ses stal cizím usedlíkem v jeho zemi.+  Synové, kteří by se jim narodili jako třetí generace,* ti smějí vejít do Jehovova sboru.  V případě, že vyjdeš do tábora proti svým nepřátelům, budeš se také zdržovat každé špatné věci.+ 10  V případě, že v tobě bude muž, který nezůstane čistý pro znečištění, jež nastává v noci,+ potom vyjde mimo tábor. Nesmí vejít doprostřed tábora.+ 11  A navečer se stane, že by se měl umýt vodou, a při západu slunce smí vejít doprostřed tábora.+ 12  A mělo by ti sloužit soukromé místo* vně tábora, a tam budeš vycházet. 13  A spolu s tvým nářadím* by ti měl sloužit kolík, a stane se, když si venku sedneš na bobek, že jím také vykopeš jamku, a obrátíš se a přikryješ své výkaly.+ 14  Jehova, tvůj Bůh, se totiž prochází uvnitř tvého tábora, aby tě osvobodil+ a aby ti zanechal tvé nepřátele;+ a tvůj tábor se prokáže být svatý,+ aby na tobě neviděl nic neslušného,* a jistě by se odvrátil a nedoprovázel tě.+ 15  Nevydáš otroka jeho pánovi,* když unikne od svého pána k tobě.+ 16  Bude s tebou dál bydlet na jakémkoli místě u tebe, jež by si vyvolil v jednom z tvých měst,*+ kdekoli se mu líbí. Nebudeš s ním krutě zacházet.+ 17  Žádná z izraelských dcer se nesmí stát chrámovou prostitutkou+ ani se nikdo z izraelských synů nesmí stát chrámovým prostitutem.*+ 18  Nepřineseš do domu Jehovy, svého Boha, plat+ nevěstky* ani cenu psa*+ jako nějaký slavnostní slib, protože jsou něčím odporným Jehovovi, tvému Bohu, ano oba. 19  Nepřiměješ svého bratra, aby platil úrok,+ úrok z peněz, úrok z jídla,+ úrok z čehokoli, z čeho by se mohl požadovat úrok. 20  Cizince+ smíš přimět, aby platil úrok, ale svého bratra nepřiměješ, aby platil úrok,+ aby ti Jehova, tvůj Bůh, požehnal v každém tvém podnikání v zemi, do které jdeš, abys ji vzal do vlastnictví.+ 21  V případě, že složíš slavnostní slib Jehovovi,+ svému Bohu, nebudeš pomalý v jeho plnění,+ protože Jehova, tvůj Bůh, to bude od tebe zcela jistě vyžadovat, a vskutku by se to stalo z tvé strany hříchem.+ 22  Ale v případě, že opomineš učinit slavnostní slib, nestane se to z tvé strany hříchem.+ 23  Výrok svých rtů bys měl dodržet,+ a učiníš, právě jak jsi slavnostně slíbil Jehovovi, svému Bohu, jako dobrovolný obětní dar, o němž jsi mluvil svými ústy.+ 24  V případě, že půjdeš na vinici svého bližního, sníš jen tolik hroznů, abys nasytil svou duši,* ale žádné si nedáš do své brašny.+ 25  V případě, že vejdeš do stojícího obilí svého bližního, budeš rukou otrhávat jen zralé klasy, ale nad stojícím obilím svého bližního nebudeš máchat srpem sem a tam.+

Poznámky

„Do ... sboru.“ Heb. biq·halʹ; řec. ek·kle·siʹan; lat. ec·cleʹsi·am.
„Ammonita ani Moabec“, m. r., vztahuje se možná jen na osoby mužského rodu.
„Najali“, LXXVg; MSamSy „najal; byl najat“.
„Mezopotamského“, LXX; Vg „z Mezopotámie syrské“; MSamSy „Aram-naharajimu“.
Viz dodatek 1C §1.
Nebo „nebudeš se ptát na“.
Nebo „Idumejci“.
Nebo „jako pravnuci“.
Nebo „záchod“.
Nebo „na tvých nástrojích“, M; LXXVg „za tvým pásem“.
Dosl. „aby na tobě neviděl nahotu věci“.
„Svého pána.“ Heb. ʼadho·navʹ, mn. č. označující vznešenost.
Dosl. „tvých bran“.
Nebo „katamitou“, chlapcem vydržovaným pro sexuální zvrácenosti.
Nebo „prostitutky“. Řec. porʹnes.
Pravděpodobně pederasta; toho kdo praktikuje anální pohlavní styk, zvláště s chlapcem.
„Abys ... svou duši (sám sebe).“ MSam(heb.) kenaf·šekhaʹ; řec. psy·chenʹ sou; syr. naf·šakh.