5. Mojžíšova 22:1–30

22  Neuvidíš býka svého bratra nebo jeho ovci, jak bloudí, a úmyslně se od nich neodtáhneš.*+ Rozhodně bys je měl odvést zpátky ke svému bratrovi.+  A jestliže tvůj bratr není blízko tebe a není ti známý, přivedeš také [zvíře] domů doprostřed svého domu, a zůstane u tebe, dokud po něm nebude tvůj bratr pátrat. A vrátíš mu je.+  Tak to uděláš i s jeho oslem a tak to uděláš s jeho přehozem a tak to uděláš s čímkoli ztraceným svého bratra, co se mu ztratí a co jsi našel. Nebude ti dovoleno, aby ses odtáhl.  Neuvidíš osla svého bratra nebo jeho býka upadnout na cestě a úmyslně se od nich neodtáhneš. Rozhodně bys mu měl pomoci je zvednout.+  Žádné odění zdatného muže by nemělo být oblečeno ženě, ani by neměl zdatný muž nosit přehoz ženy;+ kdokoli totiž tyto věci dělá, je něčím odporným Jehovovi, tvému Bohu.  V případě, že bude před tebou na cestě, na nějakém stromě nebo na zemi ptačí hnízdo s mladými+ nebo vejci, a matka sedí na mladých nebo [na] vejcích, nevezmeš matku spolu s potomstvem.+  Rozhodně bys měl matku poslat pryč, ale potomstvo si smíš vzít; [to] aby se ti dobře vedlo a abys vskutku prodloužil své dny.+  V případě, že budeš stavět nový dům, uděláš také na svou střechu+ zábradlí, abys na svůj dům neuvedl vinu krve, protože by z něho mohl spadnout někdo, [kdo by] upadl.  Neoseješ svou vinici dvěma druhy semene,+ aby plný výnos semene, které bys zasel, a plod tvé vinice nepropadly svatyni.* 10  Nebudeš orat s býkem a oslem dohromady.+ 11  Nebudeš nosit smíšenou látku z vlny a lnu dohromady.+ 12  Měl by sis udělat střapce na čtyřech nejzazších koncích svého oblečení, jímž se přikrýváš.+ 13  V případě, že si muž vezme manželku a skutečně s ní má poměr a získal k ní nenávist+ 14  a obvinil ji z nechvalně známých skutků a uvedl na ni špatné jméno+ a řekl: ‚To je žena, kterou jsem si vzal, a přistoupil jsem k tomu, abych k ní přišel blíž, a nenašel jsem u ní doklad panenství‘,+ 15  otec dívky a její matka potom vezmou a vynesou doklad o dívčině panenství starším mužům města u jeho brány;+ 16  a dívčin otec řekne starším mužům: ‚Dal jsem svou dceru tomuto muži za manželku, a on ji nenávidí.*+ 17  A hle, obviňuje ji z nechvalně známých skutků+ a říká: „Shledal jsem, že tvoje dcera nemá doklad panenství.“+ A to je doklad panenství mé dcery.‘ A rozestřou přehoz před staršími muži města. 18  A starší muži+ města vezmou toho muže a ukázní ho.+ 19  A budou ho pokutovat [jedním] stem stříbrných šekelů* a dají je dívčinu otci, protože uvedl špatné jméno na izraelskou pannu;+ a bude dále jeho manželkou. Nebude mu dovoleno, aby se s ní rozvedl* po všechny své dny. 20  Jestliže se však ta věc prokázala být pravdou, u dívky se nenašel doklad panenství,+ 21  vyvedou také dívku ke vchodu do domu jejího otce, a muži z jejího města ji uházejí kameny a zemře, protože se dopustila v Izraeli potupného bláznovství+ tím, že se dopustila prostituce v domě svého otce.+ Tak odklidíš, co je špatné, ze svého středu.+ 22  V případě, že se najde muž, jak leží se ženou, která patří* nějakému majiteli,+ oba pak zemřou spolu, muž, který ležel s tou ženou, a ta žena.+ Tak odklidíš, co je špatné, z Izraele.+ 23  V případě, že byla panenská dívka zasnoubena muži+ a nějaký muž ji skutečně našel ve městě a ležel s ní,+ 24  také je oba vyvedete k bráně toho města a uházíte je kameny a zemřou, dívka, protože ve městě nekřičela, a muž, protože pokořil manželku svého bližního.+ Tak odklidíš, co je zlé, ze svého středu.+ 25  Jestliže však muž našel dívku, která je zasnoubena, na poli a muž ji popadl a ležel s ní, muž, který s ní ležel, tedy zemře sám, 26  a dívce neuděláš nic. Dívka nemá hřích zasluhující smrt, protože právě jako když muž povstane proti svému bližnímu a vskutku ho zavraždí,+ ano duši, tak je to v tomto případě. 27  Našel ji totiž na poli. Dívka, která byla zasnoubena, křičela, ale nebyl, kdo by ji vyprostil. 28  V případě, že muž najde dívku, pannu, která není zasnoubena, a skutečně se jí zmocní a leží s ní,+ a byli odhaleni,+ 29  muž, který s ní ležel, tedy dá dívčinu otci padesát stříbrných šekelů,*+ a stane se jeho manželkou, protože ji pokořil. Nebude mu dovoleno, aby se s ní rozvedl po všechny své dny.*+ 30  Žádný muž by si neměl vzít manželku svého otce, aby neodkryl suknici svého otce.*+

Poznámky

Nebo „neskryješ“.
„Nepropadly svatyni.“ Dosl. „nebyly svaté“, tj. aby nepřipadly svatyni jako její podíl. Heb. tiq·dašʹ.
Nebo „jí pohrdá“.
„Stříbrných šekelů“, Vg; MSam „kousků stříbra“; LXX „šekelů“. K přepočtení hodnoty viz dodatek 8A.
Dosl. „ji poslal pryč“.
„Patří“, tj. jako manželka.
„Stříbrných šekelů“, Vg; M „kousků stříbra“; LXX „stříbrných didrachem“.
MSamLXX zde mají konec kapitoly 22.
Nebo „by neměl ležet s manželkou svého otce“.