5. Mojžíšova 21:1–23

21  V případě, že se najde někdo zabitý na zemské půdě, kterou ti Jehova,* tvůj Bůh, dává, abys ji vzal do vlastnictví, padlý na poli, a nestalo se známým, kdo ho smrtelně udeřil,+  tvoji starší muži a tvoji soudci+ také vyjdou a budou odměřovat k městům, která jsou všude kolem zabitého;  a prokáže se být město, které [je] nejblíže k zabitému. A starší muži onoho města vezmou mladou krávu ze stáda, s níž se nepracovalo,* jež netahala pod jhem;  a starší muži toho města odvedou tu mladou krávu dolů do říčního údolí s tekoucí vodou, v němž se obvykle neoře ani neseje semeno, a tam v říčním údolí zlomí mladé krávě vaz.+  A přiblíží se kněží, synové Leviho, protože právě je vyvolil Jehova, tvůj Bůh, aby mu sloužili+ a žehnali v Jehovově jménu,+ a z jejichž úst by měl být vyřízen každý spor nad každým násilným činem.*+  Nato by si všichni starší muži onoho města, kteří jsou nejblíže zabitého, měli umýt ruce+ nad mladou krávou, jejíž vaz byl zlomen v říčním údolí;  a odpovědí a řeknou: ‚Naše ruce tuto krev neprolily ani ji naše oči neviděly, [jak byla prolita].+  Nepřipisuj to na účet svého lidu Izraele, který jsi vyplatil,+ Jehovo,* a neklaď vinu za nevinnou krev+ doprostřed svého lidu Izraele.‘ A vina krve nebude připsána na jejich účet.  A ty — ty odklidíš vinu za nevinnou krev ze svého středu,+ protože učiníš, co je správné v Jehovových očích.+ 10  V případě, že vytáhneš do bitvy proti svým nepřátelům a Jehova, tvůj Bůh, ti je vydal do ruky+ a tys je odvedl zajaté,+ 11  a uviděl jsi mezi zajatci ženu krásné postavy a přimkl ses k ní+ a vzal sis ji za manželku, 12  přivedeš ji pak doprostřed svého domu. Nyní si oholí hlavu+ a ošetří si nehty 13  a odstraní ze sebe přehoz svého zajetí a bude bydlet v tvém domě a plakat pro svého otce a svou matku celý lunární měsíc;*+ a potom bys měl s ní mít poměr a vezmeš ji do vlastnictví jako svou nevěstu, a stane se tvou manželkou. 14  A jestliže jsi v ní nenalezl potěšení, stane se, že ji potom pošleš pryč+ podle libosti její vlastní duše;* rozhodně ji však neprodáš za peníze. Nebudeš s ní jednat tyransky+ potom, co jsi ji pokořil. 15  V případě, že muž má dvě manželky, jednu milovanou a jednu nenáviděnou, a ony, milovaná a nenáviděná, mu porodily syny a prvorozený je syn té nenáviděné,+ 16  stane se také, že v den, kdy dává jako dědictví svým synům, co má, nebude mu dovoleno, aby učinil syna milované svým prvorozeným na úkor syna nenáviděné, prvorozeného.+ 17  Měl by totiž uznat jako prvorozeného syna nenáviděné tím, že mu dá dva díly ze všeho, co se u něho nachází,+ protože onen je počátek jeho plodivé síly.+ Patří mu právo na postavení prvorozeného.+ 18  V případě, že má muž syna, který je zatvrzelý a vzpurný,+ nenaslouchá hlasu svého otce ani hlasu své matky,+ a oni ho napravovali, ale on jim nebude naslouchat,+ 19  jeho otec a jeho matka se ho také chopí a vyvedou ho ke starším mužům jeho města a k bráně jeho místa+ 20  a řeknou starším mužům jeho města: ‚Tento náš syn je zatvrzelý a vzpurný; nenaslouchá našemu hlasu,+ je nenasyta*+ a pijan.‘+ 21  Potom ho všichni muži jeho města uházejí kameny, a zemře. Tak odklidíš, co je špatné, ze svého středu, a celý Izrael uslyší a vskutku dostane strach.+ 22  A v případě, že bude v nějakém muži hřích zasluhující rozsudek smrti, a bude usmrcen,+ a pověsíš ho na kůl,*+ 23  jeho mrtvé tělo by nemělo zůstat na kůlu celou noc,+ ale rozhodně bys ho měl toho dne pohřbít, protože pověšený je něco prokletého Bohem;*+ a neposkvrníš půdu, kterou ti Jehova, tvůj Bůh, dává jako dědictví.+

Poznámky

Viz dodatek 1C §1.
Možná „která nebyla obskočena (spářena; oplodněna)“, na základě opravy. Viz VT, sv. II, 1952, s. 356.
Dosl. „každý spor a každý násilný čin“. Hendiadys. Srovnej 1Mo 3:16 ppč.
Viz dodatek 1C §1.
Dosl. „lunární měsíc dnů“.
„Podle libosti její vlastní duše“, M(heb. lenaf·šahʹ)SamSy. Nebo „podle libosti jí samotné; kam si přeje“. LXXVg „svobodnou“.
Nebo „je rozhazovačný“.
Dosl. „strom“; nebo „dřevo“.
Dosl. „je zlořečení [v konkrétním smyslu] od Boha“.