5. Mojžíšova 16:1–22

16  Ať se zachovává* měsíc abib,+ a budeš slavit pasach Jehovovi, svému Bohu,+ protože v měsíci abibu tě Jehova, tvůj Bůh, vyvedl v noci z Egypta.+  A budeš obětovat pasach Jehovovi, svému Bohu,+ z bravu a z dobytka+ na místě, které Jehova vyvolí, aby tam dal přebývat svému jménu.+  Po sedm dní během něho nebudeš jíst nic kvašeného.+ Měl bys během něho jíst nekvašené chleby, chléb trápení, protože jsi z egyptské země vycházel v chvatu,+ abys pamatoval na den, kdy jsi vyšel z egyptské země, po všechny dny svého života.+  A sedm dní by u tebe na celém tvém území neměl být vidět kvásek*+ ani by nemělo zůstat celou noc až do rána nic z masa, které budeš obětovat večer první den.+  Nebude ti dovoleno obětovat pasach v kterémkoli z tvých měst,* která ti dává Jehova, tvůj Bůh.  Ale na místě, jež vyvolí Jehova, tvůj Bůh, aby tam dal přebývat svému jménu,+ bys měl obětovat pasach večer, jakmile zapadne slunce,+ v ustanovený čas tvého vyjití z Egypta.  A budeš vařit a jíst na místě,+ které vyvolí Jehova, tvůj Bůh,+ a ráno se obrátíš a půjdeš ke svým vlastním stanům.  Šest dní bys měl jíst nekvašené chleby, a sedmý den bude slavnostní shromáždění* Jehovovi, tvému Bohu.+ Nebudeš konat žádnou práci.  Měl by sis odpočítat sedm týdnů. Od [času], kdy se poprvé přiloží srp k stojícímu obilí, začneš počítat sedm týdnů.+ 10  Potom budeš slavit svátek týdnů Jehovovi, svému Bohu,+ podle dobrovolného obětního daru své ruky, který dáš, právě jak ti Jehova, tvůj Bůh, snad požehná.+ 11  A budeš se radovat před Jehovou, svým Bohem,+ ty a tvůj syn a tvá dcera a tvůj otrok a tvá otrokyně a Levita, který je uvnitř tvých bran,* a cizí usedlík+ a chlapec bez otce+ a vdova,+ kteří jsou ve tvém středu, na místě, které vyvolí Jehova, tvůj Bůh, aby tam dal přebývat svému jménu.+ 12  A budeš pamatovat, že ses stal v Egyptě otrokem,+ a budeš zachovávat a provádět tyto předpisy.+ 13  Svátek chýší+ bys měl slavit sedm dní, až sklidíš ze svého mlatu a svého lisu na olej a na víno. 14  A budeš se během svého svátku radovat+ ty a tvůj syn a tvá dcera a tvůj otrok a tvá otrokyně a Levita a cizí usedlík a chlapec bez otce a vdova, kteří jsou uvnitř tvých bran. 15  Sedm dní budeš slavit svátek Jehovovi, svému Bohu,+ na místě, které Jehova vyvolí, protože Jehova, tvůj Bůh, ti požehná ve všem tvém výnosu a v každém skutku tvé ruky,+ a staneš se jedině radostným.+ 16  Třikrát v roce by se měl každý muž z vás objevit před Jehovou, svým Bohem, na místě, které vyvolí:+ o svátku nekvašených chlebů+ a o svátku týdnů+ a o svátku chýší,+ a nikdo by se neměl před Jehovou objevit s prázdnýma rukama.+ 17  Dar z ruky každého by měl být úměrný požehnání Jehovy, tvého Boha, které ti dal.+ 18  Měl by sis dosadit soudce+ a úředníky+ uvnitř všech svých bran, které ti Jehova, tvůj Bůh, dává podle tvých kmenů, a budou soudit lid spravedlivým soudem. 19  Nepřevrátíš soud.+ Nebudeš stranický+ ani nepřijmeš úplatek, neboť úplatek zaslepuje oči moudrých+ a překrucuje slova spravedlivých. 20  O právo — o právo bys měl usilovat,+ abys zůstal naživu a vskutku vzal do vlastnictví zemi, kterou ti dává Jehova, tvůj Bůh.+ 21  Nezasadíš si strom jakéhokoli druhu jako posvátný kůl* blízko oltáře Jehovy, svého Boha, který si uděláš.+ 22  Ani by sis neměl postavit posvátný sloup,+ věc, kterou Jehova, tvůj Bůh, vskutku nenávidí.+

Poznámky

„Ať se zachovává.“ V heb. je sloveso v infinitivu absolutním, nevyjadřuje určitý čas ani určitou osobu.
Nebo „kvasnice“.
„V kterémkoli z tvých měst“, LXXSyVg; M „ve kterékoli z tvých bran“. Metonymickým, synekdochickým vyjádřením je celek (město) pojmenován označením své části (brány).
„Slavnostní shromáždění.“ Řec. e·xoʹdi·on; slavnostní den na památku odchodu z Egypta.
Nebo „města“. Vg „bran“; LXXSy „měst“.
Nebo „jako Ašeru“.