5. Mojžíšova 14:1–29

14  Jste syny Jehovy, svého Boha.+ Nebudete si na sobě dělat zářezy+ ani si na čelech* neuděláte lysinu+ za mrtvou osobu.  Jsi totiž svatý lid+ Jehovovi, svému Bohu, a Jehova tě vyvolil, aby ses stal jeho lidem, zvláštním majetkem,+ ze všech národů, které jsou na povrchu zemské půdy.  Nebudeš jíst žádnou odpornou věc jakéhokoli druhu.+  Tento druh zvířete smíte jíst:+ býka, ovci a kozu,  jelena a gazelu a srnce+ a kozorožce a antilopu* a divokou ovci a kamzíka;*  a každé zvíře, které má rozpolcené kopyto a vytváří [se mu] rozštěp ve dvě kopyta [a] mezi zvířaty přežvykuje.*+ To smíte jíst.  Jen tento druh nebudete jíst z těch, která přežvykují nebo která mají kopyto rozpolcené, rozštěpené: velblouda+ a zajíce+ a damana,+ protože jsou přežvýkavci, ale nemají rozpolcené kopyto. Jsou pro vás nečistí.  Také prase,+ protože je z těch s rozpolceným kopytem, ale není tu přežvykování. Je pro vás nečisté. Nebudete jíst nic z jejich masa a jejich mrtvol se nedotknete.+  Tento druh ze všeho, co je ve vodách, smíte jíst: Všechno, co má ploutve a šupiny, smíte jíst.+ 10  A všechno, co nemá ploutve a šupiny, nebudete jíst.+ Je to pro vás nečisté. 11  Jakéhokoli čistého ptáka smíte jíst. 12  Ale jíst nebudete: orla a orlovce říčního* a supa hnědého+ 13  a luňáka červeného* a luňáka hnědého+ a luňáka* podle jeho druhu;* 14  a každého krkavce+ podle jeho druhu; 15  a pštrosa*+ a sovu* a racka a sokola podle jeho druhu; 16  sýčka a kalouse+ a labuť* 17  a pelikána+ a supa a kormorána 18  a čápa a volavku podle jejího druhu a dudka a netopýra.+ 19  A každý okřídlený hemživý tvor je pro vás nečistý.+ Neměli by se jíst. 20  Jakéhokoli čistého létajícího tvora smíte jíst. 21  Nebudete jíst žádné [již] mrtvé tělo.*+ Smíš je dát cizímu usedlíkovi, který je uvnitř tvých bran, a bude je jíst; nebo se smí prodat* cizinci, protože ty jsi svatý lid Jehovovi, svému Bohu. Nebudeš vařit kůzle v mléce jeho matky.+ 22  Zcela jistě bys měl dát desetinu* všeho výnosu své setby, toho, co vzchází z pole rok co rok.+ 23  A před Jehovou, svým Bohem, na místě, jež on* vyvolí, aby tam dal přebývat svému jménu, budeš jíst desátý díl svého obilí,+ svého mladého vína a svého oleje a prvorozené svého dobytka a bravu,+ aby ses naučil vždycky se bát Jehovy, svého Boha.+ 24  A v případě, že by byla cesta pro tebe příliš dlouhá,+ takže to nebudeš schopen nést, jelikož místo, které Jehova, tvůj Bůh, vyvolí, aby tam umístil své jméno,+ bude pro tebe příliš daleko (protože Jehova, tvůj Bůh, ti požehná),+ 25  potom to zpeněžíš a sbalíš si peníze do ruky a pocestuješ na místo, které vyvolí Jehova, tvůj Bůh. 26  Dáš také ty peníze za cokoli, po čem by tvá duše dychtila,+ ať je to skot a ovce a kozy a víno a opojný nápoj+ a cokoli, co by tvá duše od tebe žádala; a budeš tam jíst před Jehovou, svým Bohem, a radovat se,+ ty a tvá domácnost. 27  A Levitu, který je uvnitř tvých bran, toho neopustíš,+ neboť s tebou nemá podíl ani dědictví.+ 28  Na konci tří let vyneseš celý desátý díl svého výnosu v tom roce+ a uložíš jej uvnitř svých bran. 29  A Levita,+ protože s tebou nemá žádný podíl ani dědictví, a cizí usedlík+ a chlapec bez otce a vdova,+ kteří jsou uvnitř tvých bran, přijdou a budou jíst a nasytí se, aby ti Jehova, tvůj Bůh, žehnal+ v každém skutku+ tvé ruky, který učiníš.

Poznámky

Dosl. „mezi svýma očima“, tj. oholením obočí.
„A antilopu.“ Heb. wedhi·šonʹ. Někdy se tvrdí, že je tímto slovem označen zubr.
„A kamzíka.“ Heb. wa·zaʹmer, svižně se pohybující, poskakující zvíře, patrně nějaký druh gazely.
Dosl. „vyvrhuje [dáví]“, tj. potravu.
Dosl. „lamače“, druh dravého ptáka.
„Luňáka červeného“, SamLXX, v souladu s 3Mo 11:14; M „jasnozřivce“, druh dravého ptáka, který je tak nazýván podle svého bystrého zraku.
„A luňáka.“ Heb. wehad·dai·jahʹ, blíže neurčený dravý pták.
„Podle jeho druhu.“ Heb. lemi·nahʹ. Viz 1Mo 1:11 ppč.
„Pštrosa.“ Heb. bath hai·ja·ʽanahʹ, údajně znamená „dcera chamtivce“ nebo „dcera neúrodné půdy“.
„Noční sovu“, LXXVg.
„Ibise“, LXXVg.
„[Již] mrtvé tělo“, tj. žádné zvíře, které bylo nalezeno mrtvé.
„Se smí prodat.“ V heb. to je sloveso v infinitivu absolutním, nevyjadřuje určitý čas.
Nebo „desátek“.
„On“, MSyVg; SamLXX „Jehova, tvůj Bůh“.