4. Mojžíšova 8:1–26

8  A Jehova přistoupil k tomu, aby mluvil k Mojžíšovi a řekl:  „Mluv k Áronovi a řekneš mu: ‚Kdykoli rozsvítíš lampy, sedm lamp by mělo ozařovat plochu před svícnem.‘“+  A Áron tak začal činit. Rozsvěcel jeho lampy pro plochu před svícnem,+ právě jak Jehova přikázal Mojžíšovi.  A to bylo zpracování svícnu: Byla to tepaná práce ze zlata. Nahoru k jeho stranám a nahoru k jeho květům to byla tepaná práce.+ Podle vidění,+ které ukázal Mojžíšovi Jehova, tak udělal svícen.  A Jehova dále mluvil k Mojžíšovi a řekl:  „Vezmi Levity z izraelských synů, a očistíš je.+  A tak bys jim měl učinit, abys je očistil: Postříkej je vodou očišťující hřích,+ a nechají si po celém těle přejet břitvu+ a vyperou své oděvy+ a očistí se.+  Potom vezmou mladého býka+ a jeho obilnou oběť+ z jemné mouky zvlhčené olejem, a ty vezmeš jiného mladého býka na oběť za hřích.+  A představíš Levity před stanem setkání a shromáždíš celé shromáždění izraelských synů.+ 10  A představíš Levity před Jehovou, a izraelští synové na Levity+ položí ruce.+ 11  A Áron způsobí, aby se Levité pohybovali sem a tam před Jehovou jako oběť pohupování+ od izraelských synů, a budou sloužit při konání Jehovovy služby.+ 12  Potom Levité položí ruce na hlavy býků.+ Nato dej jednoho jako oběť za hřích a druhého jako zápalnou oběť Jehovovi, aby se vykonalo smíření za Levity.+ 13  A postavíš Levity před Árona a jeho syny a způsobíš, aby se pohybovali sem a tam jako oběť pohupování Jehovovi. 14  A oddělíš Levity z izraelských synů, a Levité se stanou mými.+ 15  A poté Levité vejdou, aby sloužili u stanu setkání.+ Očistíš je tedy a způsobíš, aby se pohybovali sem a tam jako oběť pohupování.+ 16  Jsou totiž daní,* dáni z izraelských synů mně.+ Vezmu si je místo těch, kteří otvírají všechna lůna, všech prvorozených z izraelských synů.+ 17  Každý prvorozený mezi izraelskými syny je totiž můj, od člověka i od zvířete.+ V den, kdy jsem postihl každého prvorozeného v egyptské zemi,+ jsem si je posvětil.+ 18  A vezmu Levity místo všech prvorozených mezi izraelskými syny.+ 19  A dám Levity jako dané z izraelských synů Áronovi a jeho synům,+ aby konali službu izraelských synů ve stanu setkání+ a konali smíření za izraelské syny, aby se mezi izraelskými syny nevyskytla žádná rána,+ protože se izraelští synové přibližují ke svatému místu.“ 20  A Mojžíš a Áron a celé shromáždění izraelských synů přistoupili k tomu, aby tak Levitům učinili. Ve shodě se vším, co Jehova přikázal Mojžíšovi ohledně Levitů, tak jim izraelští synové učinili. 21  Levité se tedy očistili+ a vyprali své oděvy, načež Áron způsobil, aby se pohybovali sem a tam jako oběť pohupování před Jehovou.+ Nato za ně Áron vykonal smíření, aby je očistil.+ 22  Teprve potom Levité vešli, aby konali svou službu ve stanu setkání před Áronem a jeho syny.+ Právě jak Jehova přikázal Mojžíšovi ohledně Levitů, tak jim učinili. 23  Jehova nyní mluvil k Mojžíšovi a řekl: 24  „To platí pro Levity:* Od pětadvacetiletého výše bude přicházet, aby vstoupil do společnosti ve službě stanu setkání. 25  Ale po [dosažení] věku padesáti let odstoupí ze služební společnosti a dál sloužit nebude. 26  A bude sloužit svým bratrům ve stanu setkání při obstarávání závazku, ale službu prokazovat nebude. Ve shodě s tím učiníš Levitům v jejich závazcích.“+

Poznámky

„Daní.“ Heb. nethu·nimʹ, slovo, s nímž souvisí titul „Netinim“. Viz 1Pa 9:2.
„Toto je zákon pro Levity“, SyVg.