4. Mojžíšova 36:1–13

36  A hlavy otců rodiny synů Gileada, syna Makira,+ syna Manasseho, z rodin Josefových synů, přistoupily k tomu, aby se přiblížily a promluvily před Mojžíšem* a náčelníky, hlavami otců* izraelských synů,  a řekly: „Jehova přikázal mému pánovi, aby dal zemi za dědictví izraelským synům losem;+ a mému pánovi bylo od Jehovy přikázáno, aby dal dědictví našeho bratra Celofchada jeho dcerám.+  Kdyby je snad dostal za manželky kterýkoli* ze synů jiných kmenů izraelských synů, dědictví těch žen také bude odebráno z dědictví našich otců a bude přidáno k dědictví kmene,* k němuž by [pak] patřily, takže by bylo vzato z losu našeho dědictví.+  Nyní, když pro izraelské syny nastane Jubileum,+ dědictví těch žen také bude přidáno k dědictví kmene, k němuž by [pak] patřily; takže jejich dědictví by bylo odebráno z dědictví kmene našich otců.“  Pak Mojžíš na Jehovovo nařízení přikázal izraelským synům a řekl: „Kmen synů Josefa mluví správně.  To je slovo, které Jehova přikázal pro Celofchadovy dcery,+ a řekl: ‚Smějí se stát manželkami toho, kdo je dobrý v jejich očích. Jen by se měly stát manželkami rodiny kmene svých otců.+  A žádné dědictví izraelských synů by nemělo kolovat od kmene ke kmeni, protože izraelští synové by měli lpět každý na dědictví kmene svých praotců.  A každá dcera, jež dostává do vlastnictví dědictví z kmenů izraelských synů, by se měla stát manželkou jednoho z rodiny kmene svého otce,+ aby izraelští synové každý získali do vlastnictví dědictví svých praotců.  A žádné dědictví by nemělo kolovat od jednoho kmene k jinému kmeni, protože kmeny izraelských synů by měly lpět každý na svém vlastním dědictví.‘“ 10  Právě jak Jehova přikázal Mojžíšovi, tak učinily Celofchadovy dcery.+ 11  Machla, Tirca a Chogla a Milka a Noa, dcery Celofchadovy,+ se tedy staly manželkami synů otcových bratrů.* 12  Staly se manželkami některých z rodin synů Manasseho, syna Josefova, aby jejich dědictví zůstalo při kmenu rodiny jejich otce. 13  To jsou přikázání+ a soudcovská rozhodnutí, která přikázal Jehova prostřednictvím Mojžíše izraelským synům na moabských pouštních pláních při Jordánu u Jericha.+

Poznámky

LXXSy dodávají „a před knězem Eleazarem“.
Nebo „předními otci; hlavními otci“.
Dosl. „jeden“.
Nebo „kmenů“.
Nebo „svých strýců z otcovy strany“.