4. Mojžíšova 29:1–40

29  A v sedmém měsíci, prvního toho měsíce, byste měli pořádat svaté shromáždění.+ Nebudete konat namáhavou práci žádného druhu.+ Měl by se prokázat být pro vás dnem troubení na trubku.+  A jako zápalnou oběť pro uklidňující vůni Jehovovi dáte jednoho mladého býka, jednoho berana, sedm beránků, každého ročního, zdravé;+  a jejich obilnou oběť jemné mouky zvlhčené olejem, tři desetinné míry na býka, dvě desetinné míry na berana+  a jednu desetinnou míru na každého beránka ze sedmi beránků;+  a jednoho kozlíka jako oběť za hřích, aby se za vás vykonalo smíření;+  vedle měsíční zápalné oběti+ a její obilné oběti+ a stálé zápalné oběti+ a její obilné oběti+ spolu s jejich tekutými oběťmi+ podle předepsaného postupu pro ně, jako uklidňující vůni, ohnivou oběť Jehovovi.+  A desátého tohoto sedmého měsíce byste měli pořádat svaté shromáždění,+ a budete trápit své duše.+ Nebudete konat práci žádného druhu.+  A jako zápalnou oběť Jehovovi, jako uklidňující vůni, předložíte jednoho mladého býka, jednoho berana, sedm beránků, každého ročního.+ Měli by se prokázat být pro vás zdraví.+  A jako jejich obilnou oběť jemné mouky zvlhčené olejem, tři desetinné míry na býka, dvě desetinné míry na jednoho berana,+ 10  desetinnou míru na každého beránka ze sedmi beránků zvlášť;+ 11  jedno kůzle jako oběť za hřích vedle smírčí oběti za hřích+ a stálé zápalné oběti a její obilné oběti spolu s jejich tekutými oběťmi.+ 12  A patnáctý den sedmého měsíce+ byste měli pořádat svaté shromáždění.+ Nebudete konat namáhavou práci žádného druhu+ a sedm dní budete slavit svátek Jehovovi.+ 13  A jako zápalnou oběť,+ ohnivou oběť uklidňující vůně Jehovovi, předložíte třináct mladých býků, dva berany, čtrnáct beránků, každého ročního. Měli by se prokázat být zdraví.+ 14  A jako jejich obilnou oběť jemné mouky zvlhčené olejem, tři desetinné míry na každého býka ze třinácti býků, dvě desetinné míry na každého berana ze dvou beranů+ 15  a desetinnou míru* na každého beránka ze čtrnácti beránků;*+ 16  a jedno kůzle jako oběť za hřích, vedle stálé zápalné oběti, její obilné oběti a její tekuté oběti.+ 17  A druhý den dvanáct mladých býků, dva berany, čtrnáct beránků, každého ročního, zdravé;+ 18  a jejich obilnou oběť+ a jejich tekuté oběti+ pro býky, berany a beránky po jejich počtu podle předepsaného postupu;+ 19  a jedno kůzle jako oběť za hřích,+ vedle stálé zápalné oběti a její obilné oběti spolu s jejich tekutými oběťmi.+ 20  A třetí den jedenáct býků, dva berany, čtrnáct beránků, každého ročního, zdravé;+ 21  a jejich obilnou oběť+ a jejich tekuté oběti+ pro býky, berany a beránky po jejich počtu podle předepsaného postupu; 22  a jednoho kozla* jako oběť za hřích,+ vedle stálé zápalné oběti a její obilné oběti a její tekuté oběti. 23  A čtvrtý den deset býků, dva berany, čtrnáct beránků, každého ročního, zdravé;+ 24  jejich obilnou oběť+ a jejich tekuté oběti+ pro býky, berany a beránky po jejich počtu podle předepsaného postupu;+ 25  a jedno kůzle jako oběť za hřích,+ vedle stálé zápalné oběti,+ její obilné oběti a její tekuté oběti.+ 26  A pátý den devět býků, dva berany, čtrnáct beránků, každého ročního, zdravé;+ 27  a jejich obilnou oběť+ a jejich tekuté oběti+ pro býky, berany a beránky po jejich počtu podle předepsaného postupu;+ 28  a jednoho kozla jako oběť za hřích,+ vedle stálé zápalné oběti a její obilné oběti a její tekuté oběti.+ 29  A šestý den osm býků, dva berany, čtrnáct beránků, každého ročního, zdravé;+ 30  a jejich obilnou oběť+ a jejich tekuté oběti+ pro býky, berany a beránky po jejich počtu podle předepsaného postupu;+ 31  a jednoho kozla jako oběť za hřích,+ vedle stálé zápalné oběti, její obilné oběti a jejích tekutých obětí.+ 32  A sedmý den sedm býků, dva berany, čtrnáct beránků, každého ročního, zdravé;+ 33  a jejich obilnou oběť+ a jejich tekuté oběti+ pro býky, berany a beránky po jejich počtu podle předepsaného postupu pro ně;+ 34  a jednoho kozla jako oběť za hřích,+ vedle stálé zápalné oběti, její obilné oběti a její tekuté oběti.+ 35  A osmý den byste měli pořádat slavnostní shromáždění.+ Nebudete konat namáhavou práci žádného druhu.+ 36  A předložíte jako zápalnou oběť, ohnivou oběť uklidňující vůně Jehovovi, jednoho býka, jednoho berana, sedm beránků, každého ročního, zdravé;+ 37  a jejich obilnou oběť+ a jejich tekuté oběti+ pro býka, berana a beránky po jejich počtu podle předepsaného postupu;+ 38  a jednoho kozla jako oběť za hřích,+ vedle stálé zápalné oběti a její obilné oběti a její tekuté oběti.+ 39  Ty dáte Jehovovi ve svých obdobích svátků+ kromě svých obětí slavnostního slibu+ a svých dobrovolných obětních darů+ jakožto své zápalné oběti+ a své obilné oběti+ a své tekuté oběti+ a své oběti společenství.‘“*+ 40  A Mojžíš přistoupil k tomu, aby hovořil k izraelským synům podle všeho, co Jehova Mojžíšovi přikázal.+

Poznámky

„A desetinnou míru.“ Dosl. „a desetinnou míru, desetinnou míru“. Ale v M je první výraz pro „desetinnou míru“ označen mimořádným bodem od soferim, aby bylo ukázáno, že by měl být vynechán a znění by mělo být stejné jako ve v. 4. Viz dodatek 2A.
„Beránků“, MLXXSyVg; Sam „beránků a jejich tekutých obětí“.
Nebo „kozlíka“.
MLXXVg na tomto místě končí kapitolu 29.