3. Mojžíšova 13:1–59

13  A Jehova přistoupil k tomu, aby mluvil k Mojžíšovi a Áronovi a řekl:  „V případě, že se člověku na kůži jeho těla vyvíjí vyrážka nebo strup+ nebo skvrna, a opravdu se vyvine na kůži jeho těla v ránu malomocenství,*+ bude přiveden ke knězi Áronovi nebo k jednomu z jeho synů, kněží.+  A kněz se podívá na ránu na kůži těla.+ Když chloupky na ráně zbělely a rána se jeví hlubší než kůže jeho těla, je to rána malomocenství. A kněz se na to podívá a prohlásí ho za nečistého.  Ale jestliže je skvrna na kůži jeho těla bílá a nejeví se hlubší než kůže, a její chloupky nezbělely, dá kněz ránu na sedm dnů do karantény.+  A sedmý den se na něj kněz podívá, a jestliže to vypadá tak, že se rána zastavila, rána se nerozšířila po kůži, kněz ho dá také do karantény+ ještě na dalších sedm dnů.  A sedmý den se na něj kněz podívá podruhé, a jestliže rána vybledla a rána se nerozšířila po kůži, kněz ho také prohlásí za čistého. Byl to strup. A vypere si oděvy a bude čistý.  Ale jestliže se strup bezesporu rozšířil po kůži potom, co se objevil před knězem, aby potvrdil jeho očištění, pak se objeví před knězem podruhé;+  a kněz se podívá; a jestliže se strup rozšířil po kůži, kněz ho pak prohlásí za nečistého. Je to malomocenství.+  V případě, že se na nějakém člověku vyvíjí rána malomocenství, pak bude přiveden ke knězi. 10  A kněz se podívá;+ a jestliže je na kůži bílá vyrážka a chloupky na ní zbělely a ve vyrážce je otevřené živé maso,+ 11  je na kůži jeho těla chronické malomocenství;+ a kněz ho prohlásí za nečistého. Neměl by ho dát do karantény,+ neboť je nečistý. 12  Jestliže nyní na kůži bezesporu vyrazí malomocenství a malomocenství opravdu pokryje od hlavy k patě celou kůži toho, který [má] ránu, všude, kde to vidí oči kněze, 13  a kněz se podíval, a malomocenství pokrylo celé jeho tělo, pak prohlásí ránu za čistou.* Celá zbělela. Je čistý. 14  Ale v den, kdy se na ní objeví živé maso, bude nečistý. 15  A kněz+ uvidí živé maso a prohlásí ho za nečistého. Živé maso je nečisté. Je to malomocenství.+ 16  Nebo v případě, že živé maso ustoupí a opravdu zbělí, přijde pak ke knězi. 17  A kněz se na něj podívá,+ a jestliže rána zbělela, kněz pak prohlásí ránu za čistou. Je čistý. 18  Pokud jde o tělo v případě, že se na jeho kůži vyvíjí bolák+ a opravdu se hojí, 19  a na místě boláku se vyvinula bílá vyrážka nebo narudle bílá skvrna, pak se ukáže knězi. 20  A kněz se podívá,+ a jestliže se jeví hlubší než kůže, a její chloupky zbělely, pak ho kněz prohlásí za nečistého. Je to rána malomocenství. Vyrazila se bolákem. 21  Ale jestliže se kněz na to podívá a tu vidí, že tam nejsou žádné bílé chloupky a není to hlubší než kůže a je to vybledlé, pak ho kněz dá do karantény+ na sedm dnů. 22  A jestliže se to nepochybně rozšiřuje po kůži, pak ho kněz prohlásí za nečistého. Je to rána. 23  Ale jestliže by se skvrna na tom místě zastavila, nerozšířila se, je to zánět+ boláku; a kněz ho prohlásí za čistého.+ 24  Nebo v případě, že se na kůži těla udělá jizva po spálení a otevřené maso jizvy se opravdu stane narudle bílou nebo bílou skvrnou, 25  pak se na to kněz podívá; a jestliže chloupky na skvrně zbělely a jeví se hlubší než kůže, je to malomocenství. Vyrazilo jizvou, a kněz ho prohlásí za nečistého. Je to rána malomocenství. 26  Ale jestliže se na to kněz podívá a tu vidí, že na skvrně nejsou žádné bílé chloupky a není hlubší než kůže a je vybledlá, kněz ho pak dá do karantény na sedm dnů. 27  A sedmý den se na něj kněz podívá. Jestliže se to nepochybně rozšiřuje po kůži, pak ho kněz prohlásí za nečistého. Je to rána malomocenství. 28  Ale jestliže skvrna zůstane na místě, nerozšířila se po kůži a je vybledlá, je to vyrážka jizvy; a kněz ho prohlásí za čistého, protože je to zánět jizvy. 29  Pokud jde o muže nebo ženu v případě, že se u někoho z nich vyvíjí nějaká rána na hlavě nebo na bradě, 30  pak kněz+ ránu uvidí; a jestliže se jeví hlubší než kůže a chloupky na ní jsou žluté a řídké, pak kněz takového prohlásí za nečistého. Je to chorobné vypadávání vlasů.+ Je to malomocenství hlavy nebo brady. 31  Ale v případě, že kněz vidí ránu chorobného vypadávání vlasů, a pohleďme, nejeví se hlubší než kůže a nejsou v ní černé chloupky, pak dá kněz ránu chorobného vypadávání vlasů do karantény+ na sedm dnů.+ 32  A sedmý den se kněz na ránu podívá; a jestliže se chorobné vypadávání vlasů nerozšířilo a nevyvinuly se na ní žádné žluté chloupky a místo chorobného vypadávání vlasů+ se nejeví hlubší než kůže, 33  pak se dá oholit, ale [místo] chorobného vypadávání vlasů si oholit nedá;+ a kněz dá chorobné vypadávání vlasů znovu na sedm dnů do karantény. 34  A sedmý den se kněz podívá na chorobné vypadávání vlasů; a jestliže se chorobné vypadávání vlasů nerozšířilo po kůži a nejeví se hlubší než kůže, pak ho kněz prohlásí za čistého,+ a on si vypere oděvy a bude čistý. 35  Ale jestliže se chorobné vypadávání vlasů nepochybně rozšíří po kůži potom, co bylo jeho očištění potvrzeno, 36  pak ho kněz+ uvidí; a jestliže se chorobné vypadávání vlasů rozšířilo po kůži, kněz nemusí pátrat po žlutých chloupcích; je nečistý. 37  Ale jestliže se chorobné vypadávání vlasů podle vzhledu zastavilo a narostly na něm černé chloupky, chorobné vypadávání vlasů se zahojilo. Je čistý, a kněz ho prohlásí za čistého.+ 38  Pokud jde o muže nebo ženu v případě, že se vyvíjejí na kůži jejich těla skvrny,+ bílé skvrny, 39  pak se [na ně] kněz+ podívá; a jestliže skvrny na kůži jejich těla jsou nevýrazně bílé, je to neškodná vyrážka. Vyrazila se na kůži. Je čistý. 40  Pokud jde o muže v případě, že mu olysá hlava,+ je to lysina. Je čistý. 41  A jestliže mu hlava olysá zpředu,* je to čelní lysina. Je čistý. 42  Ale v případě, že se vyvíjí na temenní nebo čelní lysině narudle bílá rána, je to malomocenství, které mu vyrazilo temenní nebo čelní lysinou. 43  A kněz+ se na něj podívá; a jestliže je na jeho temenní nebo čelní lysině vyrážka narudle bílé rány a jeví se jako malomocenství na kůži těla, 44  je malomocný.* Je nečistý. Kněz by ho měl prohlásit za nečistého. Jeho rána je na jeho hlavě. 45  Pokud jde o malomocného, na němž je rána, jeho oděvy by měly být roztržené+ a jeho hlava by měla být rozcuchaná,+ a měl by si přikrýt knír*+ a volat: ‚Nečistý! Nečistý!‘+ 46  Bude nečistý po všechny dny, kdy je na něm rána. Je nečistý. Měl by bydlet odloučeně. Jeho bydliště je vně tábora.+ 47  Pokud jde o oděv v případě, že se na něm vyvíjí rána malomocenství, buď na vlněném či na lněném oděvu, 48  buď na osnově+ či na útku plátna nebo vlny, nebo na kůži nebo na čemkoli vyrobeném z kůže,+ 49  a na oděvu nebo na kůži nebo na osnově nebo na útku nebo na nějakém koženém předmětu se opravdu vyvíjí nažloutle zelená nebo narudlá rána, je to rána malomocenství, a bude ukázána knězi. 50  A kněz+ ránu uvidí a dá ránu na sedm dnů do karantény.+ 51  Když sedmý den viděl ránu, že se rána rozšířila po oděvu nebo po osnově či po útku+ nebo po kůži k jakémukoli užití, pro něž by byla kůže vydělána, rána je zhoubné malomocenství.+ Je to nečisté. 52  A spálí oděv nebo osnovu nebo útek vlny či plátna+ nebo kterýkoli kožený předmět, na nichž se snad rána vyvíjí, protože je to zhoubné+ malomocenství. Mělo by se to spálit v ohni. 53  Ale jestliže se kněz podívá a vidí, že se rána nerozšířila po oděvu ani po osnově či po útku ani po nějakém koženém předmětu,+ 54  kněz také přikáže, aby vyprali to, na čem je rána, a dá to do karantény na dalších sedm dnů. 55  A kněz se podívá na ránu potom, co byla vyprána, a jestliže se vzhled rány nezměnil, a přece se rána nerozšířila, je to nečisté. Měl bys to spálit v ohni. Je to prohlubeň na prodřeném kousku, buď na jeho rubu nebo na jeho líci. 56  Ale jestliže se kněz podívá a hle, rána po vyprání vybledla, vytrhne ji z oděvu nebo kůže nebo osnovy nebo útku. 57  Jestliže se však stále objevuje na oděvu nebo na osnově či na útku+ nebo na jakémkoli koženém předmětu, vyráží. Měl bys spálit+ v ohni cokoli, na čem je rána. 58  Pokud jde o oděv nebo osnovu nebo útek nebo jakýkoli kožený předmět, který snad vypereš, když z nich rána zmizela, bude pak vyprán podruhé; a bude čistý. 59  To je zákon o ráně malomocenství na oděvu z vlny či lnu,+ nebo na osnově či na útku nebo na jakémkoli koženém předmětu, aby to bylo prohlášeno za čisté nebo prohlášeno za nečisté.“

Poznámky

Biblický výraz „malomocenství“ se vztahuje i na nemoc, která se dnes označuje jako Hansenova choroba.
Nebo „nikoli nakažlivou“.
Dosl. „olysá od okraje jeho obličeje“.
Dosl. „malomocný muž“.
Nebo „horní ret“.