3. Mojžíšova 12:1–8

12  A Jehova přikročil k tomu, aby mluvil k Mojžíšovi a řekl:  „Mluv k izraelským synům a řekni: ‚V případě, že žena otěhotní semenem+ a opravdu porodí [dítě] mužského [rodu], bude nečistá sedm dnů; jako ve dnech nečistoty, když má menstruaci, bude nečistá.+  A osmý den bude obřezáno maso jeho předkožky.+  Ona setrvá dalších třiatřicet dnů v krvi očišťování. Neměla by se dotknout žádné svaté věci a neměla by vejít do svatého místa, dokud se nevyplní dny jejího očišťování.+  Kdyby porodila [dítě] ženského [rodu], pak bude nečistá čtrnáct dnů,* jako během své menstruace. Dalších šestašedesát dnů setrvá s krví očišťování.  Potom, až se vyplní dny jejího očišťování za syna nebo za dceru, přinese knězi ke vchodu do stanu setkání mladého berana v jeho prvním roce na zápalnou oběť+ a mladého holuba* nebo hrdličku+ na oběť za hřích.  A on to předloží před Jehovou a vykoná za ni smíření, a bude očištěna od zdroje krve.+ To je zákon o té, která porodí [dítě] mužského nebo ženského [rodu].  Ale jestliže si dost dobře nemůže dovolit* ovci, pak vezme dvě hrdličky nebo dva mladé holuby,*+ jednoho na zápalnou oběť a jednoho na oběť za hřích, a kněz za ni vykoná smíření,+ a bude čistá.‘“

Poznámky

Dosl. „dva týdny“.
Dosl. „syna holuba“.
Dosl. „jestliže její ruka nemůže dosáhnout“.
Dosl. „syny holuba“.