3. Mojžíšova 1:1–17

1  A Jehova přistoupil k tomu, aby zavolal* Mojžíše a mluvil k němu ze stanu setkání+ a řekl:  „Mluv k izraelským synům,+ a řekneš jim: ‚V případě, že by někdo* z vás předkládal* Jehovovi obětní dar* z domácích zvířat, měli byste předložit svůj obětní dar* ze stáda dobytka a ze stáda bravu.  Jestliže je jeho obětním darem zápalná oběť*+ ze stáda dobytka, měl by předložit samce, zdravého.+ U vchodu do stanu setkání by jej měl předložit před Jehovou z vlastní svobodné vůle.+  A položí ruku na hlavu zápalné oběti a bude za něj milostivě přijata,+ aby bylo za něj vykonáno smíření.*+  Potom bude před Jehovou poražen mladý býk;* a synové Árona, kněží,+ předloží krev a krví pokropí kolem dokola oltář,+ který je u vchodu do stanu setkání.  A zápalná oběť bude stažena a rozřezána na části.+  A synové Árona, kněží,* dají oheň na oltář+ a narovnají na oheň dříví.+  A synové Árona, kněží,* narovnají kusy+ s hlavou a ledvinovým lojem na dříví, které je na ohni, jenž je na oltáři.  A její střeva+ a její holeně budou omyty* vodou; a kněz to všechno nechá dýmat na oltáři jako zápalnou oběť, ohnivou oběť* uklidňující vůně Jehovovi.+ 10  A jestliže je jeho obětní dar pro zápalnou oběť ze stáda bravu,+ z mladých beranů nebo koz, předloží samce,+ zdravého.+ 11  A bude poražen* před Jehovou po straně oltáře k severu, a synové Árona, kněží, pokropí jeho krví oltář kolem dokola.+ 12  A rozřeže ho na části, i jeho hlavu a jeho ledvinový lůj, a kněz je narovná na dříví, které je na ohni, jenž je na oltáři.+ 13  A střeva+ a holeně+ omyje vodou; a kněz to všechno předloží a nechá to dýmat na oltáři.+ Je to zápalná oběť, ohnivá oběť uklidňující vůně Jehovovi.+ 14  Jestliže je však jeho obětní dar jako zápalná oběť Jehovovi z ptactva, pak předloží svůj obětní dar z hrdliček+ nebo z mladých holubů.*+ 15  A kněz [ptáka] předloží na oltáři a natrhne mu hlavu+ a nechá ho dýmat na oltáři, ale jeho krev bude vylita* u strany oltáře. 16  A odstraní mu vole s peřím* a hodí to vedle oltáře k východu, na místo pro tučný popel.*+ 17  A rozetne ho u jeho křídel. Nerozdělí ho.+ Potom ho kněz nechá dýmat na oltáři na dříví, které je na ohni. Je to zápalná oběť,+ ohnivá oběť uklidňující vůně Jehovovi.+

Poznámky

Dosl. „A on přistoupil k tomu, aby zavolal“. Heb. Wai·jiq·raʼʹ. V heb. je tato Mojžíšova třetí kniha nazvána podle těchto úvodních slov. LXXVg nazývají tuto knihu „Leviticus“ (řec. leu·i·ti·konʹ; lat. Le·viʹti·cus, „týkající se Levity [Levitů]“).
Nebo „nějaký člověk“. Heb. ʼa·dhamʹ.
Nebo „obětoval“.
„Obětní dar.“ Heb. qor·banʹ; řec. doʹra, „dary“. Srovnej Mr 7:11.
„Obětní dar“, M; SamLXXSy „obětní dary“.
„Zápalná oběť.“ Heb. ʽo·lahʹ; řec. ho·lo·kauʹto·ma; lat. ho·lo·cauʹstum, „holocaust“, oběť strávená ohněm.
Dosl. „nad ním učiněno přikrytí“.
Nebo „A musí porazit mladého býka“. LXX „A porazí mladého býka“.
„Kněží“, SamLXX a pět heb. rkp.; M „kněz“. Srovnej v. 5, 8.
„Kněží“, MLXXSy.
Nebo „A omyje její střeva a její holeně“.
Nebo „A musí ho porazit“.
Dosl. „ze synů holuba“.
Nebo „vytlačena (vymačkána)“.
„S peřím“, LXX; SymTh „s jeho jemným peřím (prachovým)“; možná „s jeho nečistotou (trusem)“.
Viz 2Mo 27:3, ppč. ‚popel‘.