2. Timoteovi 2:1–26

2  Ty tedy, mé dítě,+ dál získávej sílu*+ v nezasloužené laskavosti,+ která je ve spojitosti s Kristem Ježíšem,  a věci, jež jsi slyšel ode mne za podpory mnoha svědků,+ ty věci svěřuj věrným lidem, kteří zase budou dostatečně způsobilí vyučovat jiné.+  Jako znamenitý voják+ Krista Ježíše se účastni na snášení zla.+  Žádný, kdo slouží jako voják,*+ se nezaplétá do obchodních záležitostí života,+ aby získal schválení toho, který ho najal jako vojáka.  Nadto i když někdo zápolí ve hrách,*+ není korunován, pokud nezápolil podle pravidel.  Tvrdě pracující rolník se má jako první podílet na ovoci.+  Stále přemýšlej* o tom, co říkám; Pán ti skutečně dá rozlišovací schopnost ve všem.+  Pamatuj si, že podle dobré zprávy, kterou kážu,+ Ježíš Kristus byl vzbuzen z mrtvých+ a byl z Davidova semene;+  ve spojitosti s tím snáším zlo až k [vězeňským] poutům+ jako nějaký zločinec. Přesto Boží slovo není spoutáno.+ 10  Proto vytrvávám ve všem kvůli vyvoleným,+ aby také obdrželi záchranu, která je spolu s věčnou slávou ve spojení s Kristem Ježíšem.+ 11  Věrný je výrok:+ Jestliže jsme spolu zemřeli, budeme také jistě spolu žít;+ 12  jestliže vytrváváme, budeme také spolu kralovat;+ jestliže zapíráme,+ i on nás zapře; 13  jestliže jsme nevěrní, on zůstává věrný,+ neboť nemůže zapřít sám sebe. 14  Stále jim to připomínej+ a ukládej+ jim před Bohem* jako svědkem,+ aby se nepřeli o slova,+ což není vůbec užitečné, protože to rozvrací ty, kdo naslouchají. 15  Vynasnaž se, aby ses představil Bohu jako schválený,+ jako dělník,+ který se nemá zač stydět+ a správně zachází se slovem pravdy.+ 16  Ale vyhýbej se prázdným řečem, které porušují to, co je svaté,+ neboť budou postupovat k stále větší bezbožnosti*+ 17  a jejich slovo se rozšíří jako sněť.+ Patří k nim Hymenaios a Filetos.+ 18  Právě tito [muži] se odchýlili od pravdy+ a říkají, že vzkříšení již nastalo;+ a podvracejí víru některých.+ 19  Pevný Boží základ* přesto zůstává stát+ a má tuto pečeť: „Jehova* zná ty, kdo mu patří“,+ a: „Ať každý, kdo jmenuje Jehovovo* jméno,+ se zřekne nespravedlnosti.“+ 20  Ve velkém domě jsou nádoby nejen ze zlata a stříbra, ale také ze dřeva a hlíny, a některé k čestnému účelu, ale jiné k účelu, který postrádá čest.+ 21  Jestliže se tedy někdo zachová čistý od těch druhých,* bude nádobou k čestnému účelu, posvěcenou, užitečnou svému majiteli, připravenou pro každé dobré dílo.+ 22  Proto prchej před touhami, které provázejí mládí,*+ ale usiluj o spravedlnost,+ víru, lásku, pokoj+ spolu s těmi, kdo vzývají Pána* z čistého srdce.+ 23  Dále, odmítej pošetilá a nevědomá dotazování,+ protože víš, že plodí boje.+ 24  Pánův* otrok však nepotřebuje bojovat,+ ale potřebuje být ke všem jemný,*+ způsobilý vyučovat,+ ovládat se za zlých [okolností]+ 25  a s mírností poučovat ty, kdo nejsou příznivě nakloněni;+ protože jim Bůh snad dá pokání,+ jež vede k přesnému poznání pravdy,+ 26  aby vystřízlivěli z Ďáblovy léčky,+ jelikož jím byli zaživa chyceni pro jeho vůli.+

Poznámky

Dosl. „buď dál zmocňován“.
Dosl. „koná vojenskou službu“.
Dosl. „i když někdo vystupuje jako atlet“.
Dosl. „Vnímej duševně“.
„Bohem“, אC; ADVg „Pánem“; J7,8,13,14,16 „Jehovou“.
Dosl. „neuctivosti“.
„Základ.“ Řec. the·meʹli·os; lat. fun·da·menʹtum.
Viz dodatek 1D.
Viz dodatek 1D.
Nebo „těchto“.
„Které provázejí mládí.“ Nebo „které jsou vlastní mládí“. Dosl. „mladické“. Řec. ne·o·te·ri·kasʹ; lat. iu·ve·niʹli·a.
„Pána“, אAVg; J7,8,17,22 „Jehovu“.
„Pánův“, אAVg; J16,24 „Jehovův“.
Nebo „taktní“.