2. Timoteovi 1:1–18

1  Pavel, prostřednictvím Boží vůle+ apoštol Krista Ježíše podle slibu života,+ který je ve spojení s Kristem Ježíšem,+  Timoteovi, milovanému dítěti:+ Kéž je nezasloužená laskavost, milosrdenství, pokoj od Boha, Otce, a Krista Ježíše, našeho Pána.+  Jsem vděčný Bohu, kterému prokazuji posvátnou službu*+ jako moji praotcové+ a s čistým svědomím,+ že na tebe nikdy nepřestávám pamatovat ve svých úpěnlivých prosbách,+ a nocí i dnem  tě toužím vidět,+ protože si pamatuji tvé slzy, abych byl naplněn radostí.  Vzpomínám si totiž na víru, kterou máš v sobě bez pokrytectví+ a která přebývala nejprve v tvé babičce Loidě a tvé matce Euniké, ale která je, jak důvěřuji, také v tobě.  Právě proto ti připomínám, abys jako oheň+ rozněcoval Boží dar,+ který je v tobě tím, že jsem na tebe vložil ruce.+  Vždyť Bůh nám nedal ducha zbabělosti,+ ale [ducha] síly+ a lásky a zdravé mysli.+  Proto se nestyď za svědectví* o našem Pánu,+ ani za mne, vězně kvůli němu,*+ ale účastni se snášení+ zla pro dobrou zprávu podle Boží moci.+  Zachránil nás+ a povolal nás svatým povoláním,+ ne kvůli našim skutkům,+ ale kvůli svému vlastnímu záměru a [své] nezasloužené laskavosti. To nám bylo dáno ve spojitosti s Kristem Ježíšem před dlouhotrvajícími časy,*+ 10  nyní se to však stalo jasně patrným prostřednictvím objevení+ se našeho Zachránce, Krista Ježíše, který zrušil* smrt,+ ale vrhl světlo+ na život+ a na neporušenost+ prostřednictvím dobré zprávy,+ 11  pro kterou jsem byl ustanoven kazatelem a apoštolem a učitelem.+ 12  Právě proto také snáším+ tyto věci, ale nestydím se.+ Znám totiž toho, komu jsem uvěřil, a mám důvěru,* že je schopen střežit+ až do onoho dne+ to, co jsem mu s důvěrou svěřil. 13  Stále se drž vzoru zdravých+ slov, která jsi ode mne slyšel s vírou a láskou, jež jsou ve spojitosti s Kristem Ježíšem.+ 14  Střež tento znamenitý svěřený [majetek]+ prostřednictvím svatého ducha, který v nás přebývá.+ 15  Víš to, že všichni v* [oblasti] Asie+ se ode mne odvrátili.+ Patří k nim Fygelos a Hermogenes. 16  Kéž Pán* poskytuje milosrdenství Onesiforově+ domácnosti, protože mi často přinesl občerstvení+ a nestyděl se za mé řetězy.+ 17  Naopak, když byl v Římě, pilně mě hledal a našel mě.+ 18  Kéž Pán* dá, aby v ten den našel milosrdenství+ od Jehovy.*+ A všechny služby, které prokazoval v Efezu, znáš dost dobře.*

Poznámky

„Prokazuji posvátnou službu.“ Řec. la·treuʹo; J17(heb.) ʼaniʹ ʽo·vedhʹ, „sloužím (uctívám)“. Viz 2Mo 3:12 ppč.
„Svědectví.“ Řec. mar·tyʹri·on; lat. te·sti·moʹni·um.
Nebo „mne, jeho vězně“.
Nebo „věčnými časy“.
Dosl. „učinil neúčinnou“.
Dosl. „přesvědčil jsem se“.
Nebo „z“.
„Pán“, אAVg; J7,8,13,14,16 „Jehova“.
„Pán“, אAVg; J7,8,13,14,16 „Jehova“.
Viz dodatek 1D.
Nebo „znáš lépe než já“.