2. Samuelova 9:1–13

9  A David přistoupil k tomu, aby řekl: „Zbyl ještě někdo ze Saulova domu, abych mu projevil milující laskavost+ kvůli Jonatanovi?“+  A Saulův dům měl sluhu, který se jmenoval Ciba.+ Zavolali ho tedy k Davidovi a král mu potom řekl: „Jsi Ciba?“, na což řekl: „Jsem tvůj sluha.“  A král přikročil k tomu, aby řekl: „Není už nikdo ze Saulova domu, abych mu projevil Boží milující laskavost?“+ Na to řekl Ciba králi: „Ještě je Jonatanův syn, chromý na nohy.“+  Potom mu král řekl: „Kde je?“ Ciba tedy řekl králi: „Pohleď, je v domě Ammielova syna Makira+ v Lo-debaru.“+  Král David okamžitě poslal a vzal ho z domu Ammielova syna Makira v Lo-debaru.  Když Mefibošet, syn Saulova syna Jonatana, vešel k Davidovi, ihned padl na tvář a vrhl se [k zemi].+ David potom řekl: „Mefibošete!“, na což řekl: „Zde je tvůj sluha.“  A David přikročil k tomu, aby mu řekl: „Neboj se, protože ti zcela jistě projevím milující laskavost+ kvůli tvému otci Jonatanovi;+ a vrátím ti celé pole+ tvého děda* Saula a sám budeš neustále jíst chléb u mého stolu.“+  Na to se vrhl [k zemi] a řekl: „Co je tvůj sluha, že jsi obrátil svůj obličej k takovému mrtvému psu,+ jako jsem já?“  Král nyní zavolal Saulova sloužícího Cibu a řekl mu: „Všechno, co patřilo Saulovi a celému jeho domu, opravdu dávám+ vnukovi* tvého pána. 10  A budeš pro něho obdělávat zemskou půdu, ty a tvoji synové a tvoji sluhové, a budeš sklízet a bude to sloužit jako jídlo* pro [ty, kdo patří] vnukovi* tvého pána,* a budou jíst; ale Mefibošet, vnuk tvého pána, ten bude neustále jíst chléb u mého stolu.“+ A Ciba měl patnáct synů a dvacet sluhů.+ 11  Ciba tedy řekl králi: „Ve shodě se vším, co můj pán, král, přikazuje pro svého sluhu, tak to tvůj sluha udělá; ale Mefibošet+ jí u mého stolu* jako jeden z králových synů.“ 12  A Mefibošet měl mladého syna,* který se jmenoval Mika,+ a všichni, kdo bydleli v Cibově domě, byli Mefibošetovi sluhové. 13  A Mefibošet, ten bydlel v Jeruzalémě, neboť neustále jedl u králova stolu;+ a byl chromý na obě nohy.+

Poznámky

Nebo „otce“.
Nebo „synovi“.
Dosl. „chléb“.
„Pro domácnost“, LXXLagardian.
„Tvého pána.“ Heb. ʼadho·nejʹkha, mn. č. od ʼa·dhónʹ, k označení vznešenosti.
„Mého stolu“, MVgc; LXX „Davidova stolu“; Sy „králova stolu“.
Dosl. „synka (malého syna)“.