2. Samuelova 10:1–19

10  A potom se stalo, že zemřel král synů Ammona+ a místo něho začal vládnout jeho syn Chanun.+  David na to řekl: „Projevím Nachašovu synu Chanunovi milující laskavost, právě jako jeho otec projevoval milující laskavost mně.“+ David [tam] tudíž poslal prostřednictvím svých sluhů,+ aby ho utěšil nad jeho otcem, a Davidovi sluhové přistoupili k tomu, aby vešli do země synů Ammona.  Knížata synů Ammona však řekla svému pánu Chanunovi: „Ctí David tvého otce v tvých očích tím, že k tobě poslal utěšitele? Neposlal David své sluhy k tobě kvůli tomu, aby prozkoumal město* a vyzvídal+ v něm a rozvrátil je?“+  Chanun tedy vzal Davidovy sluhy a oholil jim polovinu vousů+ a ustřihl jim oděvy v půli až u zadků a poslal je pryč.+  Později o tom lidé podali zprávu Davidovi, a ihned jim poslal vstříc, protože ti muži se cítili velmi pokořeni; a král přikročil k tomu, aby řekl: „Bydlete v Jerichu,+ dokud vám hojně nenarostou vousy. Pak se vrátíte.“  Časem viděli synové Ammona, že začali Davidovi zapáchat,+ a synové Ammona přistoupili k tomu, aby poslali a najali bet-rechobské+ Syřany a cobské Syřany, dvacet tisíc pěších mužů, a krále Maaky,+ tisíc mužů, a Ištob,* dvanáct tisíc mužů.+  Když to David slyšel, poslal potom Joaba a všechno vojsko [a] silné muže.*+  A synové Ammona začali vycházet a rozestavovat se do bitevního šiku u vchodu do brány,* také cobští a rechobští+ Syřané a Ištob a Maaka sami o sobě v širém poli.+  Když Joab viděl, že bitevní výpady začaly proti němu zepředu a zezadu, ihned vyvolil některé z vybraných+ mužů v Izraeli a rozestavil je do šiku vstříc Syřanům. 10  A zbytek lidu dal do ruky svému bratru Abišaiovi,+ aby je rozestavil do šiku vstříc synům Ammona.+ 11  A přikročil k tomu, aby řekl: „Jestliže se Syřané pro mne stanou příliš silnými, potom mi posloužíš jako záchrana; ale jestliže se synové Ammona stanou příliš silnými pro tebe, musím tě také přijít zachránit.+ 12  Buď silný, abychom se ukázali jako odvážní+ ve prospěch našeho lidu a ve prospěch měst našeho Boha;+ a pokud jde o Jehovu, ten učiní, co je dobré v jeho vlastních očích.“+ 13  Potom Joab a lid, který byl s ním, vykročil do bitvy proti Syřanům, a ti před ním prchali.+ 14  Pokud jde o syny Ammona, ti viděli, že Syřané prchli, a dali se na útěk před Abišaiem a vešli tedy do města.+ Potom se Joab vrátil od synů Ammona a přišel do Jeruzaléma.+ 15  Když Syřané viděli, že byli před Izraelem poraženi, přistoupili k tomu, aby se shromáždili. 16  Hadadezer+ tedy poslal a vyvedl Syřany, kteří byli v kraji Řeky;+ a pak přišli k Chelamu* s velitelem Hadadezerova vojska Šobakem+ před sebou. 17  Když Davidovi podali zprávu, okamžitě shromáždil celý Izrael a překročil Jordán a přišel k Chelamu. Syřané se nyní rozestavili do šiku Davidovi vstříc a začali proti němu bojovat.+ 18  A Syřané se dali před Izraelem na útěk;+ a David zabil ze Syřanů sedm set vozatajů a čtyřicet tisíc jezdců na koních+ a srazil velitele jejich vojska Šobaka, takže tam zemřel.+ 19  Když všichni králové,+ Hadadezerovi sluhové, viděli, že byli před Izraelem poraženi,+ pohotově uzavřeli s Izraelem mír a začali jim sloužit;+ a Syřané se báli znovu zkoušet zachraňovat syny Ammona.+

Poznámky

„Město“, MLXXSyVg; v 1Pa 19:3 „zemi“.
Nebo „muže z Tobu“.
Dosl. „všechno vojsko — silné muže“. Viz 16:6; 20:7; 23:8.
„Brány“, MLXXSyVg; v 1Pa 19:9 „města“.
„Pak přišli k Chelamu“, MLXXSy; Vg „přivedl tam jejich vojsko“.