2. Paralipomenon 5:1–14

5  Konečně byla celá práce, kterou musel Šalomoun vykonat pro Jehovův dům, dokončena+ a Šalomoun začal nosit dovnitř věci, [které] učinil svatými jeho otec David;+ a stříbro a zlato a všechno náčiní uložil do pokladů domu [pravého] Boha.+  A tehdy Šalomoun přistoupil k tomu, aby shromáždil izraelské starší muže* a všechny hlavy kmenů,+ náčelníky otcovských domů+ izraelských synů, do Jeruzaléma,+ aby vynesl truhlu+ Jehovovy smlouvy z Města Davidova,+ což je Sion.+  Všichni izraelští muži se tedy sešli ke králi na svátek, ten v sedmém měsíci.+  Přišli tedy všichni izraelští starší muži,+ a Levité začali nést Truhlu.+  A vynesli Truhlu+ a stan setkání+ a všechno svaté náčiní,+ které bylo ve stanu. Vynesli je kněží, Levité.*+  A král Šalomoun a celé izraelské shromáždění, které dodrželo svou schůzku s ním před Truhlou, obětovali+ ovce a skot, které se pro množství nedaly spočítat ani vyčíslit.  Potom kněží vnesli truhlu Jehovovy smlouvy na její místo, do nejvnitřnější+ místnosti domu, do Nejsvětější,+ pod křídla cherubínů.+  Tak cherubíni stále rozprostírali svá křídla nad místem Truhly, takže cherubíni shora přikrývali Truhlu a její tyče.+  Tyče však byly dlouhé, takže špičky tyčí bylo vidět ve Svaté* před nejvnitřnější místností, ale venku je vidět nebylo, a zůstávají* tam až do tohoto dne.+ 10  V Truhle nebylo nic než dvě tabulky,+ které dal Mojžíš na Chorebu,+ když Jehova uzavřel smlouvu s izraelskými syny, zatímco vycházeli z Egypta.+ 11  A stalo se, když kněží vyšli ze svatého místa (neboť všichni kněží, kteří se dali najít, ti se posvětili+ — nebylo třeba zachovávat oddíly+); 12  a Levité,+ kteří byli zpěváky patřícími k nim všem, totiž k Asafovi,+ k Hemanovi,+ k Jedutunovi+ a k jejich synům a k jejich bratrům, oblečeni v jemné tkanině, s činely+ a se strunnými nástroji+ a harfami,+ stáli východně od oltáře a spolu s nimi kněží [v počtu] sto dvaceti troubili na trubky;+ 13  a jakmile trubači a zpěváci jako jeden+ způsobili, že bylo slyšet jeden zvuk v chvále a děkování Jehovovi, a jakmile pozvedli zvuk trubkami a činely a nástroji písně+ a chválením+ Jehovy, „neboť je dobrý,+ vždyť jeho milující laskavost* je na neurčitý čas“,+ stalo se, že se dům naplnil oblakem,+ právě Jehovův dům,+ 14  a kněží nebyli schopni kvůli tomu oblaku stát, aby sloužili,+ neboť Jehovova sláva+ naplňovala dům [pravého] Boha.

Poznámky

Nebo „starší“.
„Kněží, Levité“, M; TLXXSy a 24 heb. rkp. „kněží a Levité“; Vg „kněží s Levity“.
„Svaté“, LXX, pět heb. rkp. a 1Kr 8:8; M „Truhle“.
„Zůstávají“, TLXXSy, mnoho heb. rkp. a 1Kr 8:8; M „zůstává“.
Nebo „věrně oddaná láska“.