2. Paralipomenon 4:1–22

4  Potom udělal měděný oltář.+ Jeho délka byla dvacet loket a jeho šířka dvacet loket a jeho výška deset loket.+  A přistoupil k tomu, aby udělal lité moře,+ deset loket od jednoho jeho okraje k jeho druhému okraji, kolem dokola okrouhlé, a jeho výška byla pět loket a bylo zapotřebí třicetiloketní šňůry, aby je obepjala kolem dokola.+  A pod ním byla kolem dokola podoba tykvovitých+ ozdob,* jež je opásávaly, deset na jeden loket, uzavíraly moře kolem dokola.+ Tykvovité ozdoby byly ve dvou řadách. Byly odlity při jeho odlévání.  Stálo na dvanácti býcích,+ tři obrácení k severu a tři obrácení k západu a tři obrácení k jihu a tři obrácení k východu; a moře bylo shora na nich a všechny jejich zadní části byly dovnitř.+  A jeho tloušťka byla na šířku dlaně;* a jeho okraj byl jako zpracování okraje poháru, liliový květ.+ Jako do nádoby se do něho mohlo vejít+ tři tisíce měr bat.*+  Dále udělal deset nádrží a pět dal napravo a pět nalevo,+ aby se v nich umývalo.+ Oplachovali v nich věci, které měly co dělat se zápalnou obětí.+ Ale moře bylo pro kněze, aby se v něm myli.+  Potom udělal zlaté svícny,+ deset podle stejného plánu,+ a dal je do chrámu, pět napravo a pět nalevo.+  Dále udělal deset stolů a rozmístil je v chrámu, pět napravo a pět nalevo,+ a udělal sto zlatých misek.  Potom udělal nádvoří+ kněží+ a velké ohrazení+ a dveře patřící k ohrazení, a jejich dveře potáhl mědí. 10  A moře umístil na pravou stranu, východně, směrem k jihu.+ 11  Nakonec Chiram* udělal plechové nádoby+ a lopatky+ a misky.+ Tak Chiram dokončil práci, kterou dělal pro krále Šalomouna na domě [pravého] Boha. 12  Dva sloupy+ a okrouhlé hlavice+ na vrcholku těch dvou sloupů a dvoje síťoví+ k pokrytí dvou okrouhlých hlavic, jež byly na vrcholku sloupů, 13  a čtyři sta granátových jablek+ pro to dvoje síťoví, dvě řady granátových jablek pro každé síťoví k pokrytí dvou okrouhlých hlavic, jež byly na sloupech,*+ 14  a deset vozíků+ a deset nádrží+ na vozících; 15  jedno moře+ a dvanáct býků pod ním+ 16  a plechové nádoby a lopatky+ a vidličky+ a všechno jejich náčiní+ udělal Chiram-abiv*+ pro krále Šalomouna pro Jehovův dům z leštěné mědi. 17  Král je odlil v Jordánské oblasti v hutné zemské půdě* mezi Sukkotem+ a Ceredou.+ 18  Tak udělal Šalomoun všechno to náčiní ve velmi velikém množství, neboť váha mědi nebyla zjištěna.+ 19  A Šalomoun přistoupil k tomu, aby udělal všechno náčiní,+ které bylo v domě [pravého] Boha, a zlatý oltář+ a stoly+ s chlebem vystavení* na nich, 20  a svícny+ a jejich lampy+ z ryzího zlata, aby je rozsvěceli před nejvnitřnější místností+ podle pravidla; 21  a květy a lampy a zhasínadla+ ze zlata (bylo to nejryzejší zlato) 22  a kratiknoty a misky a poháry a nádoby na oheň z ryzího zlata,+ a vchod do domu,+ jeho vnitřní dveře pro Nejsvětější a dveře+ domu chrámu ze zlata.

Poznámky

„Tykvovitých ozdob“, na základě opravy v souladu s 1Kr 7:24. Dosl. „býků“.
Asi 7,4 cm.
Asi 66 000 l, když bylo naplněno až po okraj. Srovnej 1Kr 7:26, ppč. „bat“.
„Chiram“, LXXVg; M „Churam“.
„Na sloupech“, LXX; M „před sloupy“.
Nebo „Chiram, jeho otec“. Srovnej 2:13 ppč.
Dosl. „v hutnosti (pevnosti) půdy“, tj. v jílovité půdě. Možná na základě opravy v M „u brodu v Adamě“. Viz 1Kr 7:46, ppč. „formě“.