2. Paralipomenon 3:1–17

3  Konečně začal Šalomoun stavět Jehovův dům+ v Jeruzalémě na hoře Moria,+ kde se [Jehova]* objevil jeho otci Davidovi,+ na místě, které David připravil na mlatu Jebusejce Ornana.+  Začal tudíž stavět ve druhém měsíci, druhý [den], ve čtvrtém roce své vlády.+  A to položil Šalomoun jako základ pro stavbu domu [pravého] Boha:* délka v loktech podle bývalé míry* byla šedesát loket a šířka dvacet loket.+  A síň,+ jež byla před délkou, byla dvacet loket před šířkou domu, a její výška byla sto dvacet;* a přistoupil k tomu, aby ji zevnitř potáhl ryzím zlatem.  A velký dům+ pokryl jalovcovým dřevem, načež jej pokryl dobrým zlatem,+ a pak na něm vyvedl zobrazení palem+ a řetězy.+  Dále obložil dům drahokamy* pro krásu;+ a zlato+ bylo zlatem ze země zlata.*  A přikročil k tomu, aby pokryl dům, trámy, prahy a jeho stěny a jeho dveře zlatem;+ a na stěnách vyryl cherubíny.+  A přistoupil k tomu, aby dělal dům Nejsvětější.+ Jeho délka ve vztahu k šířce domu byla dvacet loket a jeho vlastní šířka byla dvacet loket;+ a potom jej pokryl dobrým zlatem v množství šesti set talentů.  A váha na hřeby+ byla padesát zlatých šekelů;* a nástřešní místnosti pokryl zlatem. 10  Nato udělal v domě Nejsvětější dva cherubíny+ zpracováním [jako] sochy a potáhl je zlatem.+ 11  Pokud jde o křídla cherubínů,+ jejich délka byla dvacet loket, jedno křídlo o pěti loktech dosahovalo ke stěně domu a druhé křídlo o pěti loktech dosahovalo ke křídlu druhého cherubína.+ 12  A křídlo jednoho cherubína o pěti loktech dosahovalo ke stěně domu a druhé křídlo o pěti loktech se stýkalo s křídlem druhého cherubína.+ 13  Křídla těchto cherubínů byla rozprostřena na dvacet loket; a stáli na nohou s obličeji dovnitř. 14  Dále udělal oponu+ z modré příze+ a vlny obarvené na červenofialovo a karmínu a jemné tkaniny a vypracoval na ní cherubíny.+ 15  Potom udělal před domem dva sloupy+ třicet pět loket na délku,* a hlavice,+ jež byla na vrcholku každého, měla pět loket. 16  Dále udělal řetězy+ ve stylu náhrdelníku* a dal je na vrcholky sloupů a udělal sto granátových jablek+ a dal je na řetězy. 17  A přistoupil k tomu, aby před chrámem postavil sloupy, jeden napravo a jeden nalevo, načež nazval ten po pravé ruce Jakin* a jméno toho po levé ruce Boaz.*+

Poznámky

„Jehova“, LXX; M „on“.
„[Pravého] Boha.“ Heb. ha·ʼElo·himʹ; řec. tou The·ouʹ; lat. Deʹi. Viz dodatek 1F.
‚Loket podle bývalé míry‘ byl možná stejný jako dlouhý loket, který se rovnal 51,8 cm. Viz Ez 40:5, ppč. „šířku dlaně“.
„Sto dvacet“, MLXXB; na základě opravy v M v souladu s LXXASy „dvacet loket“.
Nebo „osadil dům drahokamy“.
„Země zlata.“ Heb. par·waʹjim; řec. Fa·rou·a·im.
Viz dodatek 8A.
„Dlouhé“, MSy; LXX „vysoké“.
„Ve stylu náhrdelníku“, na základě malé opravy; M „v nejvnitřnější místnosti“.
Znamená „kéž pevně ustaví“.
Možná znamená „v síle“.