2. Paralipomenon 27:1–9

27  Jotamovi+ bylo pětadvacet let, když začal vládnout, a vládl v Jeruzalémě šestnáct let. A jeho matka se jmenovala Jeruša,+ dcera Cadokova.  A stále činil to, co bylo správné v Jehovových očích,+ podle všeho, co dělal jeho otec Uzzijáš.*+ Jen nevpadl do Jehovova chrámu.+ Lid však ještě jednal zhoubně.+  On postavil horní bránu+ Jehovova domu a mnoho vystavěl na zdi Ofelu.+  A v hornatém kraji Judy+ vystavěl města+ a v lesnaté krajině+ vystavěl opevněná místa+ a věže.+  A sám válčil proti králi synů Ammona+ a nakonec se prokázal [jako] silnější než oni, takže mu synové Ammona v tom roce dali sto stříbrných talentů* a deset tisíc měr kor*+ pšenice+ a deset tisíc ječmene.+ To mu vyplatili synové Ammona také ve druhém a ve třetím roce.+  Jotam tedy stále sílil, neboť připravil své cesty před Jehovou, svým Bohem.+  Pokud jde o ostatní Jotamovy+ záležitosti a všechny jeho války a jeho cesty, jsou zapsány tam v Knize+ izraelských a judských králů.  Bylo mu pětadvacet let, když začal vládnout, a vládl v Jeruzalémě šestnáct let.+  Nakonec Jotam ulehl se svými praotci+ a pohřbili ho v Městě Davidově.+ A začal místo něho vládnout jeho syn Achaz.+

Poznámky

Viz dodatek 8A.
Kor se rovnal 220 l.