2. Paralipomenon 22:1–12

22  Potom udělali obyvatelé Jeruzaléma místo něho králem jeho nejmladšího syna Achazjáše*+ (neboť loupeživá tlupa, která přišla s Araby+ do tábora, zabila všechny starší)+ a Jehoramův syn Achazjáš začal vládnout jako judský král.  Achazjášovi bylo dvaadvacet* let, když začal vládnout,+ a vládl v Jeruzalémě jeden rok. A jeho matka se jmenovala Atalja,+ vnučka* Omriho.+  Sám také chodil po cestách Achabova domu,+ neboť jeho matka+ se mu stala rádkyní v ničemném jednání.  A dále činil to, co bylo špatné v Jehovových očích, stejně jako Achabův dům, neboť se mu k jeho zhoubě sami stali rádci+ po smrti jeho otce.  Chodil také v jejich radě,+ takže s izraelským králem Jehoramem,+ synem Achabovým, šel válčit proti syrskému králi Chazaelovi+ k Ramot-gileadu,+ u něhož střelci Jehorama* zasáhli.+  Vrátil se proto, aby se v Jezreelu+ uzdravil ze zranění, která mu způsobili u Ramy,+ když bojoval se syrským králem Chazaelem. Pokud jde o Azarjáše,*+ syna Jehoramova,+ judského krále, ten sešel, aby viděl Jehorama,+ syna Achabova, v Jezreelu, neboť byl nemocen.+  Bylo to však od Boha,+ že k Achazjášovu pádu+ došlo tím, že přišel k Jehoramovi; a když přišel, vyšel s Jehoramem+ k Jehuovi,+ vnuku* Nimšiho,+ jehož Jehova pomazal,+ aby odřízl Achabův dům.+  A jakmile Jehu vešel do sporu s Achabovým domem,+ stalo se, že nalezl judská knížata a syny Achazjášových bratrů,+ Achazjášovy služebníky, a přistoupil k tomu, aby je zabil.+  Potom hledal Achazjáše a nakonec ho zajali,+ když se schovával v Samaří,+ a přivedli ho k Jehuovi. Nato ho usmrtili a pohřbili,+ neboť řekli: „Je vnukem Jehošafata,+ který pátral po Jehovovi celým svým srdcem.“+ A nebyl nikdo z Achazjášova domu, kdo by uchoval sílu pro království. 10  Pokud jde o Achazjášovu matku Atalju,+ ta viděla, že její syn zemřel. Vstala tedy a zničila všechno královské potomstvo Judova domu.+ 11  Avšak Jehošabeat,+ dcera králova, vzala Achazjášova syna Jehoaše*+ a ukradla ho z [místa] mezi královými syny, kteří měli být usmrceni, a dala ho a jeho kojnou do vnitřní místnosti pro lehátka. A Jehošabeat, dcera krále Jehorama,+ manželka kněze Jehojady+ (sama totiž byla Achazjášovou sestrou), ho uchovávala vskrytu kvůli Atalji, a ta ho neusmrtila.+ 12  A zůstal s nimi schován v domě [pravého] Boha šest let,+ zatímco Atalja panovala nad zemí+ jako královna.+

Poznámky

„Achazjáše.“ Heb. ʼAchaz·jaʹhu. Totéž jako ‚Jehoachaz‘ v 21:17, neboť také znamená „Jehova uchopil“. Boží jméno, zkrácené do tvaru Jaʹhu, zde není uvedeno před slovem „Achaz“, ale za ním.
„Dvaadvacet“, LXXLagardianSy a 2Kr 8:26; MVg „dvaačtyřicet“; LXX „dvacet“.
Dosl. „dcera“.
Dosl. „Jorama“.
„Pokud jde o Azarjáše.“ Heb. wa·ʽAzar·jaʹhu; ve v. 1, 2, 7–11 „Achazjáš“.
Dosl. „synovi“.
Dosl. „Joaše“. Viz 2Kr 11:21 ppč.