2. Jana 1:1–13

 Starší muž*+ vyvolené paní*+ a jejím dětem, které opravdu miluji,*+ a ne já sám, ale také všichni ti, kdo poznali pravdu,+  kvůli pravdě, která v nás zůstává+ a bude s námi navždy.+  Bude s námi nezasloužená laskavost,+ milosrdenství [a] pokoj od Boha, Otce,+ a od Ježíše Krista, Otcova Syna, s pravdou a láskou.+  Velmi se raduji, protože jsem shledal,* že některé z tvých dětí+ chodí v pravdě,+ právě jak jsme přijali přikázání od Otce.+  Prosím tě tedy nyní, paní,* jako [ten], kdo ti nepíše nové přikázání,+ ale to, které jsme měli od počátku,*+ abychom milovali jeden druhého.+  A to znamená lásku:+ abychom nadále chodili podle jeho přikázání.+ To je to přikázání, právě jak jste slyšeli od počátku, že byste v něm měli nadále chodit.+  Do světa totiž vyšlo mnoho těch, kdo klamou,+ kdo nevyznávají Ježíše Krista přicházejícího* v těle.+ To je ten, kdo klame,*+ a antikrist.+  Dávejte na sebe pozor, abyste neztratili* to, na čem jsme pracovali, ale abyste obdrželi plnou odměnu.+  Žádný, kdo se tlačí dopředu*+ a nezůstává v KRISTOVĚ učení,+ nemá Boha.+ Kdo v tomto učení zůstává, ten má Otce i Syna.+ 10  Jestliže k vám někdo přichází a nepřináší toto učení, nepřijímejte ho nikdy do svých domovů+ ani ho nezdravte.*+ 11  Kdo ho totiž zdraví, je podílníkem* na jeho ničemných skutcích.*+ 12  Ačkoli vám mám mnoho co napsat, netoužím to učinit na papíru a inkoustem,+ ale doufám, že k vám přijdu a budu s vámi mluvit tváří v tvář,*+ abyste měli radost+ v plné míře.+ 13  Děti tvé vyvolené sestry ti posílají pozdravy.+

Poznámky

Nebo „Starší“. Řec. pre·sbyʹte·ros.
Nebo „vyvolené ženě, Kyrii“. Řec. e·kle·kteiʹ ky·riʹai.
Nebo „které miluji v pravdě“.
Nebo „Velmi jsem se radoval, že jsem skutečně shledal“.
Nebo „Kyrio“.
„Od počátku.“ Řec. apʼ ar·chesʹ; lat. ab i·niʹti·o; J17(heb.) me·roʼšʹ.
„Přicházejícího.“ Řec. er·choʹme·non; poukazuje na Kristův minulý příchod. Vztahuje se k minulosti jako v případě řec. příčestí ve 3Ja 3, kde viz ppč. „přišli“.
Dosl. „ten pobloudilý“.
Dosl. „nezničili“.
Dosl. „Žádný, kdo jde před“.
Dosl. „mu neříkejte, že se radujete“.
Dosl. „se podílí“.
Vgs dodává: „Pohleďte! Řekl jsem vám [to] předem, abyste nebyli zmateni v den Páně“; J7,8 dodává: „(Pohleďte! Řekl jsem vám [to] předem, abyste nebyli zahanbeni v Jehovově dnu).“
Dosl. „ústy k ústům“.