2. Tesaloničanům 2:1–17

2  Prosíme vás však, bratři, pokud jde o přítomnost*+ našeho* Pána Ježíše Krista a o to, že jsme shromažďováni k němu,+  abyste se nenechali rychle otřást ve svém smýšlení ani vzrušit ať již inspirovaným výrokem,*+ nebo ústním poselstvím,+ nebo dopisem+ jakoby od nás v tom smyslu, že Jehovův* den+ je zde.  Ať vás nikdo žádným způsobem nesvede, protože nepřijde, pokud nejprve nepřijde odpadnutí*+ a nebude zjeven+ člověk nezákonnosti,*+ syn zničení.*+  Staví se na odpor+ a pozvedá se nad každého, kdo je nazýván „bohem“ nebo je předmětem hluboké úcty, takže usedá v chrámu* BOHA* a veřejně ukazuje, že je bohem.+  Nevzpomínáte si, že jsem vám to povídal,+ dokud jsem byl ještě s vámi?  A tak nyní znáte to,+ co působí jako zábrana+ s ohledem na to, že bude zjeven ve svém vlastním patřičném čase.+  Záhada této nezákonnosti je sice již v činnosti,+ ale jen dokud nebude odklizen ten, kdo právě teď působí jako zábrana.*+  Potom bude vskutku zjeven ten nezákonný, kterého Pán Ježíš* odstraní duchem svých úst+ a přivede vniveč projevením+ své přítomnosti.+  Ale přítomnost toho nezákonného* je podle Satanova působení*+ s každým mocným skutkem a lživými znameními a předzvěstmi+ 10  a s každým nespravedlivým podvodem*+ pro ty, kdo hynou odplatou za to,+ že nepřijali lásku k pravdě,+ aby byli zachráněni.+ 11  Proto Bůh na ně nechává působit omyl, aby uvěřili lži,+ 12  aby všichni byli souzeni, protože nevěřili pravdě,+ ale měli zalíbení* v nespravedlnosti.+ 13  Jsme však zavázáni vždy děkovat Bohu za vás, bratři milovaní Jehovou,* protože vás Bůh vybral+ od počátku k záchraně tím, že vás posvětil+ duchem+ a vaší vírou v pravdu.+ 14  Právě k tomuto určení vás povolal prostřednictvím dobré zprávy, kterou oznamujeme,+ abyste získali slávu našeho Pána Ježíše Krista.+ 15  Stůjte tedy pevně,+ bratři, a držte se nadále tradic,+ kterým jste byli vyučováni, ať to bylo ústním poselstvím nebo dopisem od nás. 16  Kéž nadto sám náš Pán Ježíš Kristus a Bůh, náš Otec, který nás miloval+ a dal [nám] věčnou útěchu a dobrou naději prostřednictvím nezasloužené laskavosti,+ 17  utěší vaše srdce a upevní vás v každém dobrém skutku a slovu.+

Poznámky

Viz dodatek 5B.
„Našeho“, אADVgSyp; B určitý člen.
Nebo „nějakým duchem“.
Viz dodatek 1D.
„Odpadnutí.“ Řec. a·po·sta·siʹa. Toto podstatné jméno pochází ze slovesa a·fiʹste·mi, „odstoupit od“. Podstatné jméno má význam „zběhnutí; opuštění; vzpoura“. Viz Sk 21:21 ppč.
„Nezákonnosti“, אB; ADVgSyp „hříchu“.
Nebo „vyhlazení“. Viz Mt 7:13 ppč.
Nebo „Božím obydlí (příbytku)“. Řec. na·onʹ; lat. temʹplo; J17,18,22(heb.) behé·khalʹ, „v paláci (chrámu)“.
„Boha.“ Řec. tou The·ouʹ; J17,22(heb.) ha·ʼElo·himʹ, „[pravého] Boha“. Viz 1Mo 5:22, ppč. „Bohem“.
Dosl. „ten, (kdo) právě teď zadržuje“.
„Ježíš“, אAD*Vg; BDc vynechávají.
Nebo „jehož přítomnost“; vztahuje se ke slovu „kterého“ ve v. 8. Pojednání o výrazu „přítomnost“ je v dodatku 5B.
Dosl. „působení uvnitř“.
Dosl. „svedením“.
Dosl. „dobře smýšleli“.
„Jehovou“, J13,16,24; אAB(řec.) Ky·riʹou; D*Vg „Bohem“. Viz dodatek 1D.