2. Tesaloničanům 1:1–12

1  Pavel a Silvanus* a Timoteus+ sboru Tesaloničanů ve spojení s Bohem, naším Otcem, a Pánem Ježíšem Kristem:+  Kéž máte nezaslouženou laskavost a pokoj od Boha, Otce, a Pána Ježíše Krista.  Jsme zavázáni vždy vzdávat díky Bohu za vás,+ bratři, jelikož je to vhodné, protože neobyčejně roste+ vaše víra a vzrůstá láska každého z vás k sobě navzájem.+  Proto i my se pyšníme+ vámi mezi Božími sbory kvůli vaší vytrvalosti a víře ve všech vašich pronásledováních a souženích, která snášíte.+  To je důkaz Božího spravedlivého soudu+ a vede k tomu, že jste uznáni za hodné Božího království,+ pro které vskutku trpíte.+  Přitom se bere v úvahu, že je od Boha spravedlivé, aby oplatil* soužením těm, kdo vám působí soužení,+  ale vám, kdo trpíte soužení, úlevou spolu s námi při zjevení*+ Pána Ježíše z nebe s jeho mocnými anděly+  v planoucím ohni, až uvede pomstu* na ty,+ kdo neznají Boha,+ a na ty, kdo neposlouchají dobrou zprávu o našem Pánu Ježíši.+  Právě ti podstoupí soudcovský trest+ věčného zničení,+ z [místa] před Pánem a od slávy jeho síly,+ 10  v čase, kdy přijde, aby byl oslaven ve spojitosti se svými svatými+ a aby se na něj v ten den pohlíželo s údivem ve spojitosti se všemi těmi, kdo projevovali víru, protože svědectví,* které jsme dali, se mezi vámi setkalo s vírou. 11  Právě proto se vždy za vás skutečně modlíme, aby vás náš Bůh uznal za hodné [svého] povolání+ a zcela provedl vše dobré, co se mu líbí, a dílo víry s mocí; 12  aby jméno našeho Pána Ježíše bylo ve vás oslaveno+ a vy ve spojení+ s ním, v souladu s nezaslouženou laskavostí+ našeho Boha a Pána Ježíše Krista.*

Poznámky

Nebo „Silas“.
Dosl. „vrátil náhradou“.
Nebo „odkrytí; odhalení“. Řec. a·po·ka·lyʹpsei.
„Pomstu.“ Řec. ek·diʹke·sin; lat. vin·dicʹtam.
„Svědectví.“ Řec. mar·tyʹri·on; lat. te·sti·moʹni·um.
Viz dodatek 6E.