2. Mojžíšova 39:1–43

39  A z modré příze a vlny obarvené na červenofialovo a červcové šarlatové látky+ udělali pletené oděvy*+ pro službu na svatém místě.+ Udělali tedy svaté oděvy,+ které byly pro Árona, právě jak Jehova přikázal Mojžíšovi.  Udělal tudíž efod+ ze zlata, modré příze a vlny obarvené na červenofialovo a červcové šarlatové látky a jemného krouceného lnu.  Potom vytepali zlaté destičky na tenké plátky, a nastříhal nitě, aby [je] vpracoval mezi modrou přízi a vlnu obarvenou na červenofialovo a červcovou šarlatovou látku a jemné plátno, jako práci vyšívače.+  Udělali k němu nárameníky, které byly spojeny. Bylo to spojeno na dvou nejzazších koncích.  A pás, který byl na něm, aby jej těsně svazoval, byl z téhož materiálu podle zpracování, ze zlata, modré příze a vlny obarvené na červenofialovo a červcové šarlatové látky a jemného krouceného lnu,+ právě jak Jehova přikázal Mojžíšovi.  Pak udělali sadu onyxů+ se zlatými obroučkami, vyrytých, [jako je] vyryto na pečeti, podle jmen Izraelových synů.+  Umístil je tedy na nárameníky efodu jako pamětní kameny+ pro izraelské syny, právě jak Jehova přikázal Mojžíšovi.  Potom udělal zpracováním vyšívače náprsník,+ zpracovaný jako efod, ze zlata, modré příze a vlny obarvené na červenofialovo a červcové šarlatové látky a jemného krouceného lnu.+  Prokázal se být čtvercovým, když byl přeložen. Náprsník udělali dlouhý na píď a široký na píď, když byl přeložen.+ 10  Potom ho zaplnili čtyřmi řadami kamenů. Řada z rubínu, topasu a smaragdu byla první řada.+ 11  A druhá+ řada byla tyrkys, safír+ a jaspis.+ 12  A třetí+ řada byla kámen lešʹem,* achát* a ametyst. 13  A čtvrtá+ řada byla chryzolit* a onyx+ a jadeit. Byly vsazeny se zlatými obroučkami do svých výplní. 14  A kameny byly podle jmen Izraelových synů. Bylo jich dvanáct podle jejich jmen, vyryté [jako] na pečeti, každý podle svého jména, pro dvanáct kmenů.+ 15  A přistoupili k tomu, aby udělali na náprsníku vinuté řetízky z ryzího zlata zpracované jako provaz.+ 16  Nato udělali dvě zlaté obroučky a dva zlaté kroužky a dali ty dva kroužky na dva nejzazší konce náprsníku.+ 17  Potom provlékli dva zlaté provazy dvěma kroužky na nejzazších koncích náprsníku.+ 18  A provlékli konce těch dvou provazů dvěma obroučkami. Pak je dali na nárameníky efodu, na jeho přední stranu.+ 19  Dále udělali dva zlaté kroužky a vsadili je na dva nejzazší konce náprsníku na jeho okraj, který je na straně směrem k efodu dovnitř.+ 20  Pak udělali dva zlaté kroužky a dali je na ty dva nárameníky efodu zespodu, na jeho přední stranu, blízko jeho místa spojení nad pásem efodu.+ 21  Nakonec modrou šňůrkou přivázali náprsník za jeho kroužky ke kroužkům efodu, aby zůstával nad pásem efodu a aby se náprsník na povrchu efodu neposouval, právě jak Jehova přikázal Mojžíšovi.+ 22  Pak udělal efodový plášť+ bez rukávů, zpracováním toho, kdo pracuje na stavu, celý z modré příze. 23  A otvor pláště bez rukávů byl v jeho středu, jako [je] otvor drátěné košile. Jeho otvor měl obrubu kolem dokola, aby se netrhal.+ 24  Udělali pak na lemu pláště bez rukávů granátová jablka z modré příze a vlny obarvené na červenofialovo a červcové šarlatové látky, skroucené dohromady.+ 25  Dále udělali zvonky z ryzího zlata a dali zvonky mezi granátová jablka+ na lemu pláště bez rukávů kolem dokola, mezi granátová jablka; 26  zvonek a granátové jablko, zvonek a granátové jablko na lemu pláště bez rukávů kolem dokola,+ pro službu, právě jak Jehova přikázal Mojžíšovi. 27  Dále udělali roucha z jemného plátna+ pro Árona a jeho syny, zpracováním toho, kdo pracuje na stavu, 28  a turban+ z jemného plátna a ozdobné pokrývky hlavy+ z jemného plátna a lněné spodky+ z jemného krouceného lnu 29  a šerpu+ z jemného krouceného lnu a modré příze a vlny obarvené na červenofialovo a červcové šarlatové látky, prací tkalce, právě jak Jehova přikázal Mojžíšovi. 30  Nakonec udělali zářící destičku z ryzího zlata, svaté znamení zasvěcení,* a vepsali na ni nápis, vyrytý [jako] na pečeti: „Svatost patří Jehovovi“.*+ 31  Potom k ní dali šňůrku z modré příze, aby ji dali nahoru na turban,+ právě jak Jehova přikázal Mojžíšovi. 32  Tak byla dokončena všechna práce* pro svatostánek stanu setkání tím, že izraelští synové činili všechno podle toho, co Jehova přikázal Mojžíšovi.+ Učinili [to] právě tak. 33  A přistoupili k tomu, aby přinesli svatostánek+ k Mojžíšovi, stan+ a všechno jeho náčiní,+ jeho háčky,+ jeho dílcové rámy,+ jeho tyče+ a jeho sloupy a jeho zásuvné podstavce+ 34  a jeho přikrytí z beraních kůží+ obarvených na červeno a jeho přikrytí z tuleních kůží+ a oponu zástěny+ 35  a truhlu+ svědectví a její tyče+ a víko*+ 36  a stůl,+ všechno jeho náčiní+ a chléb vystavení,* 37  svícen+ z ryzího zlata, jeho lampy, řadu lamp,+ a všechno jeho náčiní+ a olej pro osvětlení+ 38  a zlatý oltář+ a olej pomazání+ a vonné kadidlo+ a zástěnu+ pro vchod do stanu, 39  měděný oltář+ a měděnou mřížku,+ která k němu patřila, jeho tyče+ a všechno jeho náčiní,+ nádrž+ a její stojan,+ 40  závěsy+ nádvoří, jeho sloupy+ a jeho zásuvné podstavce+ a zástěnu+ pro bránu nádvoří, jeho stanové šňůry+ a jeho stanové kolíky+ a všechno náčiní+ pro službu ve svatostánku, pro stan setkání, 41  pletené oděvy+ pro službu ve svatyni, svaté+ oděvy pro kněze Árona a oděvy jeho synů, aby působili jako kněží.+ 42  Podle všeho, co Jehova přikázal Mojžíšovi, tak izraelští synové vykonali všechnu službu.+ 43  A Mojžíš uviděl celé dílo, a pohleďme, vykonali je, právě jak Jehova přikázal. Tak [je] vykonali. Mojžíš jim tudíž požehnal.+

Poznámky

Nebo „oděvy úředního oblečení“.
„Kámen lešem“, M; Vg „ligurius“.
„Achát“, Vg; heb. ševóʹ, druh drahého kamene.
„Chrysolit“, Vg; heb. tar·šišʹ.
„Svaté znamení zasvěcení (svatý diadém; diadém svatosti).“ Heb. ne·zer-haq·qoʹdheš.
Svatost patří Jehovovi.“ Heb. Qoʹdheš la·Jhwahʹ.
Nebo „služba“.
Nebo „slitovnici“. Vg „pro·pi·ti·a·toʹri·um“. Viz 25:17 ppč.
Nebo „chléb Přítomnosti“. Vg „chleby předložení“. Viz 25:30 ppč.