2. Mojžíšova 38:1–31

38  A přikročil k tomu, aby udělal z akáciového dřeva oltář pro zápalnou oběť. Pět loket byla jeho délka a pět loket jeho šířka, byl čtvercový, a tři lokte byla jeho výška.+  Pak udělal jeho rohy+ na jeho čtyřech rozích. Jeho rohy z něho vyčnívaly. Nato jej potáhl mědí.+  Potom udělal všechno náčiní oltáře, plechové nádoby a lopatky a misky, vidličky a nádoby na oheň. Všechno jeho náčiní udělal z mědi.+  Mimoto udělal pro oltář mřížku, měděné síťoví, pod jeho lištou, dole směrem k jeho středu.+  Pak odlil čtyři kruhy na čtyřech nejzazších koncích blízko měděné mřížky, jako opěry pro tyče.  Potom udělal z akáciového dřeva tyče a potáhl je mědí.+  Nato dal tyče do kruhů po stranách oltáře, aby ho na nich nosili.+ Udělal jej [jako] dutou truhlici z prken.+  Potom udělal měděnou nádrž*+ a její měděný stojan za použití zrcadel* sloužících žen, které konaly organizovanou službu* u vchodu do stanu setkání.+  A přistoupil k tomu, aby udělal nádvoří.+ Pro stranu směrem k Negebu, k jihu, byly závěsy nádvoří z jemného krouceného lnu, na sto loket.+ 10  Jejich dvacet sloupů a jejich dvacet zásuvných podstavců bylo z mědi. Kolíky sloupů a jejich spoje* byly ze stříbra.+ 11  Také pro severní stranu bylo sto loket. Jejich dvacet sloupů a jejich dvacet zásuvných podstavců bylo z mědi. Kolíky sloupů a jejich spoje byly ze stříbra.+ 12  Ale pro západní stranu byly závěsy na padesát loket. Jejich sloupů bylo deset a jejich zásuvných podstavců deset.+ Kolíky sloupů a jejich spoje byly ze stříbra. 13  A pro východní stranu směrem k východu slunce bylo padesát loket.+ 14  Závěsy byly na patnáct loket na jednom křídle.* Jejich sloupy byly tři a jejich zásuvné podstavce tři.+ 15  A pro druhé křídlo, na této stejně jako na oné straně brány nádvoří, byly závěsy na patnáct loket. Jejich sloupy byly tři a jejich zásuvné podstavce byly tři.+ 16  Všechny závěsy kolem dokola nádvoří byly z jemného krouceného lnu. 17  A zásuvné podstavce sloupů byly z mědi. Kolíky sloupů a jejich spoje byly ze stříbra, a potažení jejich vrcholků bylo ze stříbra, a pro všechny sloupy nádvoří bylo stříbrné spojování.+ 18  A zástěna brány nádvoří byla prací tkalce, z modré příze a vlny obarvené na červenofialovo a červcové šarlatové látky a jemného krouceného lnu,+ a délka byla dvacet loket a výška v celé její míře byla pět loket, stejně jako u závěsů nádvoří.+ 19  A jejich čtyři sloupy a jejich čtyři zásuvné podstavce byly z mědi. Jejich kolíky byly ze stříbra a potažení jejich hlavic a jejich spojů bylo ze stříbra. 20  A všechny stanové kolíky pro svatostánek a pro nádvoří kolem dokola byly z mědi.+ 21  Následují sepsané věci svatostánku, svatostánku Svědectví,+ jehož soupis byl pořízen z Mojžíšova příkazu jako služba Levitů+ pod vedením Itamara,+ syna kněze Árona. 22  A Becalel,+ syn Uriho, syn Chura z kmene Juda, udělal všechno, co Jehova přikázal Mojžíšovi. 23  A byl s ním Achisamakův syn Oholiab+ z kmene Dan, řemeslník a vyšívač a tkadlec v modré přízi a vlně obarvené na červenofialovo a červcové šarlatové látce a jemném plátně. 24  Všechno zlato,* které bylo použito pro práci na celém díle svatého místa, dosáhlo obnosu zlata oběti pohupování,+ dvaceti devíti talentů a sedmi set třiceti šekelů podle šekelu+ svatého místa.+ 25  A stříbra těch, kdo byli sepsáni ve shromáždění, bylo sto talentů a tisíc sedm set sedmdesát pět šekelů podle šekelu svatého místa. 26  Půl šekelu* na jednotlivce* bylo polovina šekelu podle šekelu svatého místa, za každého muže, který přecházel k těm, kdo byli sepsáni od dvacetiletých a výše,+ a dosáhl šesti set tří tisíc pěti set padesáti.+ 27  A sto talentů stříbra se použilo na odlévání zásuvných podstavců svatého místa a zásuvných podstavců opony. Sto zásuvných podstavců se rovnalo stu talentů, talent na zásuvný podstavec.+ 28  A z tisíce sedmi set sedmdesáti pěti šekelů* udělal kolíky pro sloupy a potáhl jejich vrcholky a pospojoval je. 29  A mědi oběti pohupování bylo sedmdesát talentů a dva tisíce čtyři sta šekelů. 30  A přistoupil k tomu, aby z ní udělal zásuvné podstavce ke vchodu do stanu setkání a měděný oltář a měděnou mřížku, která k němu patřila, a všechno náčiní oltáře 31  a zásuvné podstavce kolem dokola nádvoří a zásuvné podstavce brány nádvoří a všechny stanové kolíky svatostánku a všechny stanové kolíky+ kolem dokola nádvoří.

Poznámky

Nebo „umyvadlo“.
Kovových zrcadel vyleštěných do vysokého lesku, aby se třpytila.
Dosl. „sloužících žen, které sloužily“. Dvě heb. slovesa, která zde jsou použita, mají stejný kořen, ca·vaʼʹ, používaný na vojenskou službu; z toho lze usuzovat, že tyto ženy vykonávaly organizovanou službu ve skupinách.
Nebo spojovací „obruče; kroužky; pásy; latě“.
Dosl. „ramenu“.
Jen samotné zlato, které bylo použito pro svatostánek, by mělo hodnotu asi 11 269 000 dolarů, jestliže má jedna trojská unce zlata hodnotu 350 dolarů. Srovnej 1Pa 29:7, ppč. ‚talenty‘.
Dosl. „Beka“ stříbra. LXX „Jedna drachma“.
Dosl. „lebku“. Hlava se počítala pro daň z hlavy.
„Šekelů“, LXX.