2. Mojžíšova 36:1–38

36  A Becalel bude pracovat, také Oholiab+ a každý muž moudrého srdce, jemuž dal Jehova moudrost+ a porozumění+ v těchto věcech, aby poznali, jak konat všechnu práci svaté služby podle všeho, co Jehova přikázal.“+  A Mojžíš přistoupil k tomu, aby povolal Becalela a Oholiaba a každého muže moudrého srdce, do jehož srdce Jehova dal moudrost,+ každého, jehož srdce ho pobízelo k tomu, aby se přiblížil k práci a konal ji.+  Nato vzali z [místa] před Mojžíšem celý příspěvek,+ který přinesli izraelští synové na dílo svaté služby, aby se vykonalo, a pokud jde o ně, stále mu přinášeli ráno co ráno dobrovolný obětní dar.  A všichni moudří, kteří konali všechno svaté dílo, začali přicházet, jeden muž za druhým, od své práce, kterou konali,  a říkali Mojžíšovi: „Lidé nosí mnohem víc, než co vyžaduje služba pro dílo, které Jehova přikázal vykonat.“  Mojžíš tedy přikázal, aby nechali táborem předávat ohlášení, jež znělo: „Muži a ženy, nevyrábějte nic dalšího na svatý příspěvek.“ Tak bylo lidem zabráněno, aby to přinášeli.  A všeho se prokázalo být dost na celou práci, která se měla vykonat, a více než dost.  A všichni moudrého srdce+ mezi těmi, kdo konali dílo, se dali do zhotovování svatostánku,+ deseti stanových látek z jemného krouceného lnu a modré příze a vlny obarvené na červenofialovo a červcové šarlatové látky; udělal* je s cherubíny, prací vyšívače.  Délka každé stanové látky byla dvacet osm loket a šířka každé stanové látky čtyři lokte. Pro všechny stanové látky byla jedna míra. 10  Potom spojil pět stanových látek jednu s druhou,+ a pět jiných stanových látek spojil jednu s druhou. 11  Nato udělal poutka z modré příze na okraji jedné stanové látky na konci pro spojení. Totéž udělal na okraji krajní stanové látky na druhém místě spojení.+ 12  Udělal padesát poutek na jedné stanové látce a udělal padesát poutek na nejzazším konci stanové látky, která byla na druhém místě spojení, poutka byla jedno proti druhému.+ 13  Nakonec udělal padesát zlatých háčků a spojil stanové látky jednu s druhou háčky, takže se z toho stal jeden svatostánek.+ 14  A přikročil k tomu, aby udělal stanové látky z kozí srsti pro stan nad svatostánkem. Bylo to jedenáct stanových látek, které udělal.+ 15  Délka každé stanové látky byla třicet loket a šířka každé stanové látky čtyři lokte. Pro těch jedenáct stanových látek byla jedna míra.+ 16  Potom k sobě spojil pět stanových látek zvlášť a jiných šest stanových látek zvlášť.+ 17  Dále udělal padesát poutek na okraji krajní stanové látky na místě spojení a udělal padesát poutek na okraji té druhé stanové látky, kterou s ní spojil.+ 18  Nato udělal padesát měděných háčků, aby stan spojil k sobě, aby se stal jedním kusem.+ 19  A přistoupil k tomu, aby udělal přikrytí pro stan z beraních kůží obarvených na červeno a přikrytí z tuleních kůží+ navrch.+ 20  Potom udělal pro svatostánek dílcové rámy z akáciového dřeva,+ na stojato. 21  Deset loket byla délka dílcového rámu a jeden loket a půl šířka každého dílcového rámu.+ 22  Každý dílcový rám měl dva čepy, hodící se jeden k druhému. Tak to udělal se všemi dílcovými rámy svatostánku.+ 23  Udělal tedy dílcové rámy pro svatostánek, dvacet dílcových rámů na stranu směrem k Negebu, k jihu.+ 24  A udělal čtyřicet stříbrných zásuvných podstavců pod dvacet dílcových rámů, dva zásuvné podstavce pod jeden dílcový rám s jeho dvěma čepy a dva zásuvné podstavce pod druhý dílcový rám s jeho dvěma čepy.+ 25  A pro druhou stranu svatostánku, severní stranu, udělal dvacet dílcových rámů+ 26  a jejich čtyřicet stříbrných zásuvných podstavců, dva zásuvné podstavce pod jeden dílcový rám a dva zásuvné podstavce pod druhý dílcový rám.+ 27  A pro zadní části svatostánku na západ* udělal šest dílcových rámů.+ 28  A dva dílcové rámy udělal jako rohové podpěry svatostánku na jeho dvou zadních částech.+ 29  A prokázaly se být na spodku zdvojenými a šly souběžně až na vrcholek každého z nich u prvního kruhu. Tak to udělal s oběma, s těmi dvěma rohovými podpěrami.+ 30  Dohromady tedy bylo osm dílcových rámů a šestnáct jejich stříbrných zásuvných podstavců, dva zásuvné podstavce vedle dvou zásuvných podstavců pod každým dílcovým rámem.+ 31  A přikročil k tomu, aby udělal tyče z akáciového dřeva, pět pro dílcové rámy jedné strany svatostánku+ 32  a pět tyčí pro dílcové rámy druhé strany svatostánku a pět tyčí pro dílcové rámy svatostánku pro dvě zadní části na západ.+ 33  Potom udělal prostřední tyč, aby probíhala středem dílcových rámů z jednoho konce na druhý.+ 34  A dílcové rámy potáhl zlatem a jejich kruhy udělal ze zlata jako opěry pro tyče, a přikročil k tomu, aby potáhl tyče zlatem.+ 35  A přistoupil k tomu, aby udělal oponu+ z modré příze a vlny obarvené na červenofialovo a červcové šarlatové látky a jemného krouceného lnu. Udělal ji s cherubíny,+ prací vyšívače. 36  Potom pro ni udělal čtyři akáciové sloupy a potáhl je zlatem, jejich kolíky byly ze zlata, a odlil pro ně čtyři stříbrné zásuvné podstavce.+ 37  A přikročil k tomu, aby udělal zástěnu pro vchod do stanu z modré příze a vlny obarvené na červenofialovo a červcové šarlatové látky a jemného krouceného lnu, prací tkalce,+ 38  a jejích pět sloupů a jejich kolíky. A jejich vrcholky a jejich spoje potáhl zlatem, ale jejich pět zásuvných podstavců bylo z mědi.+

Poznámky

„Udělal“, zjevně se vztahuje na Becalela.
Dosl. „k moři“, tj. Středozemnímu.