2. Mojžíšova 35:1–35

35  Mojžíš později svolal celé shromáždění izraelských synů a řekl jim: „To jsou slova,* která Jehova přikázal, abyste je činili:+  Šest dnů se smí konat práce,+ ale sedmý den se vám stane něčím svatým, sabatem úplného odpočinku Jehovovi. Kdokoli v něm bude konat práci, bude usmrcen.+  V sabatním dnu si v žádném ze svých bydlišť nerozděláte oheň.“  A Mojžíš přikročil k tomu, aby řekl celému shromáždění izraelských synů: „To je slovo, které Jehova přikázal, když řekl:  ‚Vyberte mezi sebou příspěvek pro Jehovu.+ Ať jej přinese každý ochotného srdce+ jako Jehovův příspěvek, a sice zlato a stříbro a měď+  a modrou přízi a vlnu obarvenou na červenofialovo a červcovou šarlatovou látku a jemné plátno a kozí srst+  a beraní kůže obarvené na červeno a tulení kůže a akáciové dřevo  a olej pro svítidlo a balzámový olej na olej pomazání a na vonné kadidlo+  a onyxy a kameny k vsazení pro efod+ a do náprsníku.+ 10  A ať všichni moudrého srdce+ mezi vámi přijdou a udělají všechno, co Jehova přikázal, 11  a sice svatostánek s jeho stanem a jeho přikrytím, jeho háčky a jeho dílcové rámy,* jeho tyče, jeho sloupy a jeho zásuvné podstavce; 12  Truhlu+ a její tyče,+ víko+ a oponu+ zástěny; 13  stůl+ a jeho tyče a všechno jeho náčiní a chléb vystavení;*+ 14  a svícen+ k osvětlení a jeho náčiní a jeho lampy a olej+ pro osvětlení;* 15  a oltář pro kadidlo+ a jeho tyče; a olej pomazání a vonné kadidlo;+ a vstupní zástěnu vchodu do svatostánku; 16  oltář+ pro zápalnou oběť a měděnou mřížku, která je k němu, jeho tyče a všechno jeho náčiní; nádrž*+ a její stojan; 17  závěsy nádvoří,+ jeho sloupy a jeho zásuvné podstavce; a zástěnu brány nádvoří; 18  stanové kolíky svatostánku a stanové kolíky nádvoří a jejich šňůry;+ 19  pletené oděvy*+ pro službu ve svatyni, svaté oděvy+ pro kněze Árona a oděvy jeho synů, aby působili jako kněží.‘“ 20  Celé shromáždění izraelských synů vyšlo tedy z [místa] před Mojžíšem. 21  Potom přišli, každý, koho pobízelo jeho srdce,+ a přinesli, každý, jehož duch ho podněcoval, Jehovův příspěvek na dílo stanu setkání a na všechnu jeho službu a na svaté oděvy. 22  A stále přicházeli, muži spolu se ženami, každý ochotného srdce. Přinášeli brože* a náušnice a prsteny a ženské ozdoby, všechny druhy zlatých předmětů, totiž každý, kdo Jehovovi předložil oběť pohupování ze zlata.+ 23  A všichni, u nichž se našla modrá příze a vlna obarvená na červenofialovo a červcová šarlatová látka a jemné plátno a kozí srst a beraní kůže obarvené na červeno a tulení kůže, to přinesli.+ 24  Všichni, kdo přispívali příspěvkem stříbra a mědi, přinesli Jehovův příspěvek, a všichni, u nichž se našlo akáciové dřevo na celé dílo služby, je přinesli. 25  A všechny ženy, které měly moudré srdce,+ ručně předly a přinášely jako přízi modrou nit a vlnu obarvenou na červenofialovo, červcovou šarlatovou látku a jemné plátno. 26  A všechny ženy, jejichž srdce je pobízelo moudrostí, spřádaly kozí srst. 27  A náčelníci přinášeli onyxy a kameny k vsazení pro efod a náprsník+ 28  a balzámový olej a olej pro osvětlení a na olej pomazání a na vonné kadidlo.+ 29  Každý muž a každá žena, jejichž srdce je podněcovalo, aby něco přinesli na celé dílo, jež Jehova přikázal, aby se vykonalo prostřednictvím Mojžíše, tak učinili; izraelští synové přinesli Jehovovi dobrovolný obětní dar.+ 30  Potom Mojžíš řekl izraelským synům: „Podívejte se, Jehova povolal jmenovitě Becalela,+ syna Uriho, syna Chura z kmene Juda. 31  A přistoupil k tomu, aby ho naplnil Božím duchem, v moudrosti, v porozumění a v poznání a v každém druhu řemeslné zručnosti 32  a pro navrhování plánů, pro práci se zlatem a stříbrem a mědí+ 33  a pro opracování kamenů, aby je vsadil, a pro práci se dřevem, aby udělal důmyslné výrobky všeho druhu.+ 34  A vložil mu do srdce to, že by měl vyučovat on a Achisamakův syn Oholiab+ z kmene Dan. 35  Naplnil je moudrostí srdce,+ aby konali všechnu práci řemeslníka a vyšívače+ a tkalce, v modré přízi a vlně obarvené na červenofialovo, v červcové šarlatové látce a jemném plátně, a [dílo] toho, kdo pracuje na stavu, mužů konajících každý druh práce a navrhování plánů.

Poznámky

Nebo „věci“.
Nebo „chléb Přítomnosti“. Vg „chleby předložení“. Viz 25:30.
Nebo „svítidlo; lampu“.
Nebo „umyvadlo“.
Nebo „oděvy úředního oblečení“.
Nebo „spony“.