2. Mojžíšova 28:1–43

28  A pokud jde o tebe, ty si přiveď svého bratra Árona a s ním jeho syny zprostřed izraelských synů, aby pro mne působil jako kněz,+ Árona,+ Nadaba a Abihua,+ Eleazara a Itamara,+ Áronovy syny.  A uděláš pro svého bratra Árona svaté oděvy, pro slávu a krásu.+  A máš sám promluvit ke všem, kteří jsou moudří v srdci, jež jsem naplnil duchem moudrosti,+ a udělají Áronovy oděvy pro jeho posvěcení, aby pro mne působil jako kněz.+  A to jsou oděvy, které udělají: náprsník+ a efod+ a plášť bez rukávů+ a roucho kostkovaného vzoru, turban+ a šerpu;*+ a udělají svaté oděvy pro tvého bratra Árona a jeho syny, aby pro mne působil jako kněz.  A vezmou si zlato a modrou přízi a vlnu obarvenou na červenofialovo a červcovou šarlatovou látku a jemné plátno.  A efod udělají ze zlata, modré příze a vlny obarvené na červenofialovo, červcové šarlatové látky a jemného krouceného lnu, prací vyšívače.+  A má mít dva nárameníky, které budou spojeny na jeho dvou nejzazších koncích, a bude spojen.+  A pás,+ který je na něm, aby jej těsně svazoval, by měl být podle svého zpracování ze svých materiálů, ze zlata, modré příze a vlny obarvené na červenofialovo a z červcové šarlatové látky a jemného krouceného lnu.  A vezmeš dva onyxy*+ a vyryješ na ně jména Izraelových synů,+ 10  šest jejich jmen na jeden kámen a jména šesti zbývajících na druhý kámen, podle pořadí jejich narození.+ 11  Prací kamenorytce máš vyrýt do těch dvou kamenů jména Izraelových synů,+ vyrýt [jako] na pečeti. Uděláš je vsazené do zlatých obrouček.+ 12  A ty dva kameny dáš na nárameníky efodu jako pamětní kameny pro izraelské syny;+ a Áron bude jejich jména nosit na svých dvou náramenících jako památku před Jehovou. 13  A uděláš zlaté obroučky 14  a dva řetízky z ryzího zlata.+ Uděláš je jako šňůry, zpracováním jako provaz; a řetízky podobné provazu připevníš k obroučkám.+ 15  A náprsník soudu+ uděláš zpracováním vyšívače. Uděláš jej zpracováním jako efod. Uděláš jej ze zlata, z modré příze a vlny obarvené na červenofialovo a z červcové šarlatové látky a z jemného krouceného lnu.+ 16  Měl by být čtvercový, když se přeloží, jeho délka je píď* a jeho šířka je píď.+ 17  A zaplníš jej výplní z kamenů, budou tam čtyři řady kamenů.+ Řada z rubínu,+ topasu+ a smaragdu+ je první řada. 18  A druhá řada je tyrkys,+ safír+ a jaspis.+ 19  A třetí řada je kámen lešʹem,* achát*+ a ametyst.+ 20  A čtvrtá řada je chryzolit*+ a onyx+ a jadeit. V jejich výplních by měla být zlatá lůžka.+ 21  A kameny by měly být podle jmen Izraelových synů, dvanáct podle jejich jmen.+ Měly by být vyryty [jako] na pečeti, každý podle svého jména, pro dvanáct kmenů.+ 22  A na náprsníku uděláš vinuté řetízky z ryzího zlata zpracované jako provaz.+ 23  A na náprsníku uděláš dva zlaté kroužky+ a dáš ty dva kroužky na dva nejzazší konce náprsníku. 24  A ty dva zlaté provazy provlékneš těmi dvěma kroužky na nejzazších koncích náprsníku.+ 25  A dva konce těch dvou provazů provlékneš dvěma obroučkami a dáš je na nárameníky efodu, na jeho přední stranu.+ 26  A uděláš dva zlaté kroužky a vsadíš je na dva nejzazší konce náprsníku na jeho okraj, který je na straně směrem k efodu dovnitř.+ 27  A uděláš dva zlaté kroužky a dáš je na ty dva nárameníky efodu zespodu na jeho přední stranu, blízko jeho místa spojení, nad pásem efodu.+ 28  A modrou šňůrkou přiváží náprsník za jeho kroužky ke kroužkům efodu, aby zůstával nad pásem efodu a aby se náprsník na povrchu efodu neposouval.+ 29  A Áron bude neustále nosit na náprsníku soudu na svém srdci jména Izraelových synů, když bude vcházet do Svaté, jako památku před Jehovou. 30  A do náprsníku soudu dáš Urim+ a Tummim,* a prokážou se být na Áronově srdci, když bude vcházet před Jehovu; a Áron bude neustále před Jehovou nosit soudy*+ izraelských synů na svém srdci. 31  A efodový plášť bez rukávů uděláš úplně z modré příze.+ 32  A nahoře uprostřed bude mít otvor.* Jeho otvor by měl mít kolem dokola obrubu, výrobek toho, kdo pracuje na stavu. Měla by na něm být jako otvor drátěné košile, aby se netrhal.+ 33  A na jeho lemu uděláš granátová jablka z modré příze a vlny obarvené na červenofialovo a červcové šarlatové látky, na jeho lemu kolem dokola, a zlaté zvonky+ mezi nimi kolem dokola; 34  zlatý zvonek a granátové jablko, zlatý zvonek a granátové jablko na lemu* pláště bez rukávů kolem dokola.+ 35  A bude na Áronovi, aby mohl sloužit, a zvuk od něho bude slyšet, když bude vcházet do svatyně* před Jehovu a když bude vycházet, aby nezemřel.+ 36  A uděláš zářící destičku z ryzího zlata a vyryješ na ni, [jako je] vyryto na pečeti: ‚Svatost patří Jehovovi‘.+ 37  A připevníš ji modrou šňůrkou, a bude na turbanu.+ A měla by být na přední straně turbanu. 38  A bude na Áronově čele, a Áron bude odpovídat za provinění spáchané proti svatým předmětům,+ které izraelští synové posvětí, což jsou všechny jejich svaté dary; a neustále zůstane na jeho čele, aby bylo pro ně získáno schválení+ před Jehovou. 39  A utkáš kostkovaným vzorem roucho z jemného plátna a uděláš turban z jemného plátna+ a uděláš šerpu,+ prací tkalce. 40  A pro Áronovy syny uděláš roucha+ a uděláš jim šerpy a uděláš jim pokrývky hlavy+ pro slávu a krásu.+ 41  A oblečeš do nich svého bratra Árona a s ním jeho syny a pomažeš je+ a naplníš jejich ruku mocí*+ a posvětíš je, a budou pro mne působit jako kněží. 42  A uděláš jim lněné spodky, aby se přikrylo nahé tělo.+ Mají sahat od boků a ke stehnům. 43  A Áron a jeho synové je budou mít na sobě, když vcházejí do stanu setkání nebo když jdou blíž k oltáři sloužit na svatém místě, aby si nepřivodili provinění a jistě nezemřeli. To je pro něj a pro jeho potomstvo po něm ustanovení na neurčitý čas.+

Poznámky

Nebo „pás; opasek“.
Nebo „karneoly“.
Asi 22,2 cm.
„Kámen leʹšem.“ Heb. leʹšem, blíže neurčený drahý kámen; LXXVg „ligurius“.
„Achát“, LXXVg; heb. ševóʹ, druh drahého kamene.
„Chryzolit“, LXXVg; Heb. tar·šišʹ.
Urim Tummim.“ Heb. ha·ʼu·rimʹ weʼeth-hat·tum·mimʹ; LXX „vysvětlení (projevení) a pravdu“; Sy „světlo a dokonalost“; Vg „nauku a pravdu“. Existuje však názor, že v LXXSyVg je význam heb. výrazu uveden pouze na základě dohadu. Urim a Thummim se používaly ke sdělování posvátných prohlášení.
„Soudy“, LXXSy; MVg „soud“.
Nebo „otvor pro hlavu“.
Nebo „obrubě“.
Nebo „Svaté“. Heb. haq·Qoʹdheš.
Nebo „a zmocníš je“. Dosl. „a naplníš jejich ruku“.