2. Mojžíšova 27:1–21

27  A uděláš oltář z akáciového dřeva, pět loket jeho délka a pět loket jeho šířka. Oltář+ by měl být čtvercový a jeho výška tři lokte.  A jeho rohy+ uděláš na jeho čtyřech rozích. Jeho rohy z něho budou vyčnívat, a potáhneš jej mědí.+  A uděláš jeho plechové nádoby na odklízení jeho tučného popela,* a jeho lopatky a jeho misky a jeho vidličky a jeho nádoby na oheň; a všechno jeho náčiní* uděláš z mědi.+  A uděláš pro něj mřížku, měděné síťoví;+ a na síti uděláš čtyři měděné kruhy na jejích čtyřech nejzazších koncích.  A dáš ji pod lištu oltáře dolů dovnitř, a síť bude směrem ke středu oltáře.+  A pro oltář uděláš tyče, jeho tyče budou z akáciového dřeva, a potáhneš je mědí.+  A jeho tyče budou dány do kruhů, a tyče budou po dvou stranách oltáře, když bude nošen.+  A uděláš jej [jako] dutou truhlici z prken. Právě jak ti [to] ukázal* na hoře, tak jej udělají.+  A uděláš nádvoří+ svatostánku. Pro stranu směrem k Negebu, k jihu, má nádvoří závěsy z jemného krouceného lnu,+ sto loket je délka pro jednu stranu. 10  A jeho dvacet sloupů a jejich dvacet zásuvných podstavců je z mědi. Kolíky sloupů a jejich spoje* jsou ze stříbra.+ 11  Tak je to také po délce pro severní stranu, závěsy jsou na délku sto loket, a jeho dvacet sloupů a jejich dvacet zásuvných podstavců je z mědi, kolíky sloupů a jejich spoje jsou ze stříbra.+ 12  Pokud jde o šířku nádvoří, na západní straně jsou závěsy padesátiloketní, jejich sloupů je deset a jejich zásuvných podstavců deset.+ 13  A šířka nádvoří na východní straně směrem k východu slunce je padesát loket.+ 14  A k jedné straně* je patnáct loket závěsů, jejich sloupy jsou tři a jejich zásuvné podstavce tři.+ 15  A pro druhou stranu je patnáct loket závěsů, jejich sloupy jsou tři a jejich zásuvné podstavce tři.+ 16  A pro bránu nádvoří je zástěna dlouhá dvacet loket z modré příze a vlny obarvené na červenofialovo a červcové šarlatové látky a jemného krouceného lnu, práce tkalce,+ jejich sloupy jsou čtyři a jejich zásuvné podstavce čtyři.+ 17  Všechny sloupy nádvoří kolem dokola mají upínání ze stříbra a jejich kolíky jsou ze stříbra, ale jejich zásuvné podstavce z mědi.+ 18  Délka nádvoří je sto loket+ a šířka padesát loket* a výška pět loket, z jemného krouceného lnu, a jejich zásuvné podstavce jsou z mědi. 19  A všechno náčiní* svatostánku pro všechnu jeho službu a všechny jeho stanové kolíky a všechny kolíky nádvoří jsou z mědi.+ 20  Pokud jde o tebe, ty máš izraelským synům přikázat, aby ti opatřili čistý vytlučený olivový olej pro svítidlo, aby byly lampy neustále rozsvíceny.+ 21  Ve stanu setkání, vně opony,+ která je u Svědectví, je budou Áron a jeho synové před Jehovou upravovat od večera do rána.+ Je to ustanovení pro jejich generace na neurčitý čas,+ aby je izraelští synové prováděli.+

Poznámky

„Tučného popela“, tj. shořelé dřevo z oltáře, nasáklé zvířecím tukem.
„A všechno jeho náčiní uděláš“, LXXSy.
„Právě jak ti ukázal“, MSam; LXX „podle toho, co ti bylo ukázáno“; Vg „právě jak ti bylo ukázáno“.
Nebo spojovací „kroužky; obruče; pásy; latě“.
Dosl. „ramenu“.
„Padesát loket“, Sam; MLXXSy „padesát na padesát“; Vg „padesát [loket]“. Viz dodatek 8A.
Nebo „zařízení; vybavení“.