2. Mojžíšova 26:1–37

26  A svatostánek* máš udělat z deseti stanových látek,+ z jemného krouceného lnu a modré příze a vlny obarvené na červenofialovo a červcové šarlatové látky.+ Uděláš je s cherubíny,+ prací vyšívače.  Délka každé stanové látky je dvacet osm loket a šířka každé stanové látky je čtyři lokte. Pro všechny stanové látky je jedna míra.+  Pět stanových látek, jedna spojená s druhou, má vytvořit řadu, a pět stanových látek, jedna spojena s druhou, řadu.+  A z modré příze uděláš poutka na okraji jedné stanové látky na konci řady, a totéž máš udělat na okraji krajní stanové látky na druhém místě spojení.+  Uděláš padesát poutek na té jedné stanové látce a padesát poutek uděláš na nejzazším konci stanové látky, která je na druhém místě spojení, poutka budou jedno proti druhému.+  A uděláš padesát háčků ze zlata a spojíš stanové látky jednu s druhou háčky, a to se stane jedním svatostánkem.+  A uděláš látky z kozí srsti+ pro stan nad svatostánkem. Uděláš jedenáct stanových látek.  Délka každé stanové látky je třicet loket+ a šířka každé stanové látky je čtyři lokte. Pro těch jedenáct stanových látek je jedna míra.  A spojíš pět stanových látek k sobě a šest stanových látek k sobě+ a šestou stanovou látku složíš dvojitě na přední straně stanu. 10  A uděláš padesát poutek na okraji jedné stanové látky krajní v řadě, a padesát poutek na okraji stanové látky na druhém místě spojení. 11  A uděláš padesát měděných háčků+ a vložíš háčky do poutek a spojíš stan dohromady a stane se jedním [kusem].+ 12  A co z látek stanu zbývá, je převis. Polovina stanové látky, která zbývá, má viset přes zadní stranu svatostánku. 13  A loket na této straně a loket na oné straně toho, co zbývá po délce látek stanu, bude sloužit jako převis po stranách svatostánku k jeho přikrytí na této straně a na oné. 14  A uděláš na stan pokrývku z beraních kůží obarvených na červeno a navrch pokrývku z tuleních kůží. 15  A pro svatostánek uděláš dílcové rámy*+ z akáciového dřeva, na stojato. 16  Délka dílcového rámu je deset loket a šířka každého dílcového rámu je loket a půl. 17  Každý dílcový rám má dva čepy napojené jeden na druhý. Tak to uděláš se všemi dílcovými rámy svatostánku. 18  A uděláš pro svatostánek dílcové rámy, dvacet dílcových rámů pro stranu směrem k Negebu, k jihu. 19  A pod dvacet dílcových rámů uděláš čtyřicet stříbrných zásuvných podstavců;+ dva zásuvné podstavce pod jeden dílcový rám s jeho dvěma čepy a dva zásuvné podstavce pod druhý dílcový rám s jeho dvěma čepy. 20  A pro druhou stranu svatostánku, severní stranu, dvacet dílcových rámů+ 21  a jejich čtyřicet stříbrných zásuvných podstavců, dva zásuvné podstavce pod jeden dílcový rám a dva zásuvné podstavce pod druhý dílcový rám.+ 22  A pro zadní části svatostánku na západ uděláš šest dílcových rámů.+ 23  A uděláš dva dílcové rámy jako rohové podpěry svatostánku+ na jeho dvou zadních částech. 24  A na spodku by měly být zdvojené, a společně by měly být zdvojené až na vrcholek každého u prvního kruhu. Tak by to mělo být na těch dvou. Budou sloužit jako dvě rohové podpěry. 25  A bude osm dílcových rámů a jejich stříbrné zásuvné podstavce, šestnáct podstavců, dva zásuvné podstavce pod jedním dílcovým rámem a dva zásuvné podstavce pod druhým dílcovým rámem. 26  A z akáciového dřeva+ uděláš tyče, pět pro dílcové rámy jedné strany svatostánku 27  a pět tyčí pro dílcové rámy druhé strany svatostánku a pět tyčí pro dílcové rámy strany svatostánku u dvou zadních částí na západ.+ 28  A prostřední tyč uprostřed dílcových rámů probíhá od konce ke konci. 29  A dílcové rámy potáhneš zlatem+ a jejich kruhy uděláš ze zlata jako opěry pro tyče; a tyče potáhneš zlatem. 30  A svatostánek postavíš podle jeho plánu, který ti byl ukázán na hoře.+ 31  A uděláš oponu+ z modré příze a vlny obarvené na červenofialovo a červcové šarlatové látky a jemného krouceného lnu. Udělá je s cherubíny,+ prací vyšívače. 32  A dáš ji na čtyři akáciové sloupy potažené zlatem. Jejich kolíky jsou ze zlata. Jsou na čtyřech stříbrných zásuvných podstavcích. 33  A oponu dáš pod háčky, a truhlu svědectví+ vneseš tam za oponu; a opona bude pro vás tvořit rozdělení mezi Svatou+ a Nejsvětější.*+ 34  A na truhlu svědectví v Nejsvětější dáš víko. 35  A vně opony umístíš stůl, a svícen+ naproti stolu na straně svatostánku směrem k jihu; a stůl dáš na severní stranu. 36  A pro vchod do stanu uděláš zástěnu+ z modré příze a vlny obarvené na červenofialovo a červcové šarlatové látky a jemného krouceného lnu, prací tkalce. 37  A pro zástěnu uděláš pět akáciových sloupů a potáhneš je zlatem. Jejich kolíky jsou ze zlata. A odliješ pro ně pět měděných zásuvných podstavců.

Poznámky

Nebo „místo přebývání“.
„Dílcové rámy“ spíše než prkna, což by byly plné desky, s nimiž by se pro jejich rozměry a váhu obtížně zacházelo.
Nebo „Svatou svatých“. Dosl. „Svatým [určitý člen] svatých“. Heb. Qoʹdheš haq·Qodha·šimʹ.