2. Mojžíšova 21:1–36

21  A to jsou soudcovská rozhodnutí,* která jim máš předložit:+  V případě, že by sis koupil hebrejského otroka,+ bude otrokem šest let, ale v sedmém vyjde jako ten, jemuž je dána volnost, bez vyplacení.+  Kdyby vešel sám, sám vyjde. Jestliže je majitelem manželky, potom jeho manželka vyjde s ním.  Kdyby mu dal manželku jeho pán a ona mu porodila syny nebo dcery, manželka a její děti budou jejího pána,*+ a on vyjde sám.+  Ale kdyby otrok naléhavě říkal: ‚Opravdu miluji svého pána,* svou manželku a své syny; nechci vyjít jako ten, jemuž je dána volnost‘,+  potom ho jeho pán přivede před [pravého] Boha a přivede ho ke dveřím nebo ke dveřnímu sloupku; a jeho pán mu probodne ucho šídlem, a on bude jeho otrokem na neurčitý čas.+  A v případě, že by nějaký muž prodal svou dceru jako otrokyni,+ nevyjde způsobem, kterým vycházejí otroci.  Jestliže se nelíbí očím svého pána, takže ji neoznačí jako konkubínu,+ ale způsobí, aby byla vyplacena, nebude oprávněn ji prodat cizímu národu a jednat s ní zrádně.  A kdyby ji označil pro svého syna, má jí učinit podle příslušného práva dcer.+ 10  Kdyby si vzal ještě další manželku, nemá být zkrácena na obživě, na svém oblečení+ a na tom, co jí v manželství patří.+ 11  Jestliže jí neposkytne tyto tři věci, pak vyjde zdarma, bez peněz. 12  Kdo udeří muže tak, že skutečně zemře, má být zcela jistě usmrcen.+ 13  Ale kde někdo nečíhá a [pravý] Bůh nechá, aby se to z jeho ruky stalo,*+ potom ti musím pevně určit místo, kam může uprchnout.+ 14  A v případě, že se nějaký muž rozpálí proti svému bližnímu až tak, že ho zabije se lstivostí,+ máš ho vzít i od mého oltáře, aby zemřel.+ 15  A kdo udeří svého otce a svou matku, má být zcela jistě usmrcen.+ 16  A kdo unese nějakého člověka+ a kdo ho skutečně prodá+ nebo v jehož ruce byl nalezen, má být zcela jistě usmrcen.+ 17  A kdo svolává zlo na svého otce a na svou matku, má být zcela jistě usmrcen.+ 18  A v případě, že by se muži dostali do hádky a jeden opravdu udeří svého bližního kamenem nebo motykou,* a on nezemře, ale zůstane na svém lůžku, 19  potom jestliže vstane a bude se venku procházet s nějakou opěrou, ten, kdo ho udeřil, bude bez trestu; nahradí pouze jeho ztracený pracovní čas, dokud ho nenechá, aby se úplně uzdravil. 20  A v případě, že nějaký muž udeří+ svého otroka nebo svou otrokyni holí a ten skutečně pod jeho rukou zemře, má být zcela jistě pomstěn.+ 21  Avšak jestliže vydrží* den nebo dva dny, nemá být pomstěn, protože [znamená] jeho peníze.* 22  A v případě, že by spolu zápasili muži a skutečně ublížili těhotné ženě a její děti+ opravdu vyjdou,* ale nepřihodí se žádná smrtelná nehoda, zcela jistě mu má být uloženo odškodné podle toho, co na něj vloží majitel té ženy; a dá to prostřednictvím soudců.+ 23  Ale kdyby se přihodila smrtelná nehoda, pak dáš duši* za duši,+ 24  oko za oko, zub za zub, ruku za ruku, nohu za nohu,+ 25  spáleninu za spáleninu, zranění za zranění, ránu za ránu.+ 26  A v případě, že by nějaký muž udeřil svého otroka do oka nebo svou otrokyni do oka a opravdu je poničí, má ho náhradou za jeho oko poslat pryč jako toho, jemuž byla dána volnost.+ 27  A kdyby to byl zub jeho otroka nebo zub jeho otrokyně, který vyrazí, má ho náhradou za jeho zub poslat pryč jako toho, jemuž byla dána volnost. 28  A v případě, že by býk potrkal muže nebo ženu, a ten skutečně zemře, býk má být zcela jistě ukamenován,+ ale jeho maso se nesmí jíst, a majitel býka je bez trestu. 29  Ale jestliže měl býk dříve ve zvyku trkat a jeho majiteli byla dána výstraha, ale nestřežil ho, a on usmrtil muže nebo ženu, býk má být ukamenován a také jeho majitel má být usmrcen. 30  Kdyby mu bylo uloženo výkupné,* pak dá výplatní cenu za svou duši podle všeho, co by mu bylo uloženo.+ 31  Ať potrkal syna či potrkal dceru, má mu být učiněno podle tohoto soudcovského rozhodnutí.+ 32  Jestliže to byl otrok nebo otrokyně, koho býk potrkal, dá cenu třiceti šekelů+ jeho pánovi, a býk bude ukamenován. 33  A v případě, že by nějaký muž otevřel jámu nebo v případě, že by nějaký muž vyhloubil jámu a nepřikryl by ji, a opravdu do ní spadne býk nebo osel,+ 34  majitel jámy má dát náhradu.+ Cenu má vrátit majiteli, a mrtvé zvíře bude jeho. 35  A v případě, že by býk nějakého muže ublížil býku někoho jiného a ten opravdu zemře, pak prodají živého býka a rozdělí si cenu, která byla za něj zaplacena, a rovněž mrtvého by si měli rozdělit.+ 36  Nebo jestliže bylo známo, že býk měl dříve ve zvyku trkat, ale jeho majitel ho nestřežil,+ měl by zcela jistě dát náhradou býka za býka,+ a mrtvý bude jeho.

Poznámky

Nebo „předpisy; nařízení“.
Dosl. „jejím pánům“. Heb. laʼ·dho·nejʹha, mn. č. vyjadřuje vznešenost; Boží zákon tak označuje zaměstnavatele.
„Svého pána.“ Heb. ʼadho·n, j. č.; sluha označuje svého zaměstnavatele.
Nebo „[pravý] Bůh způsobí, aby se to z jeho ruky stalo“. LXXVg „Bůh ho vydá do jeho ruky (rukou)“.
„Pěstí“, LXXVg.
Dosl. „zůstává stát“. Srovnej 9:16, ppč. „tě“.
Nebo „je někdo koupený za jeho peníze“.
„Vyjdou“, tj. předčasně.
Nebo „život“. Heb. neʹfeš; řec. psy·chenʹ; lat. aʹni·mam.
Nebo „náhrada“. Dosl. „přikrytí“.