2. Mojžíšova 11:1–10

11  A Jehova přistoupil k tomu, aby řekl Mojžíšovi: „Přivedu na faraóna a Egypt ještě jednu ránu. Po ní vás pošle odtud pryč.+ V čase, kdy vás pošle nadobro pryč, doslovně vás odtud vyžene.+  Promluv nyní do uší lidu, aby požádali každý muž svého druha a každá žena svou družku o stříbrné předměty a zlaté předměty.“+  Jehova dal tedy lidu přízeň v očích Egypťanů.+ Muž Mojžíš byl také velmi velký v egyptské zemi, v očích faraónových sluhů a v očích lidu.+  A Mojžíš přikročil k tomu, aby řekl: „Tak řekl Jehova: ‚Kolem půlnoci vejdu doprostřed Egypta+  a v egyptské zemi zemře každý prvorozený,+ od prvorozeného faraóna, který sedí na svém trůnu, po prvorozeného služky, která je u ručního mlýnku, a každý prvorozený ze zvířete.+  A jistě nastane velký křik v celé egyptské zemi, jemuž podobný dosud nikdy nenastal a jemuž podobný nebude nikdy znovu způsoben.+  Ale žádný pes nepohne dychtivě svým jazykem* proti některému z izraelských synů, od člověka po zvíře;+ abyste poznali, že Jehova může učinit rozdíl mezi Egypťany a izraelskými syny.‘*+  A všichni tihle tvoji sluhové jistě přijdou ke mně a vrhnou se přede mnou [k zemi]+ a řeknou: ‚Jdi ty a všechen lid, který následuje tvé kroky.‘ A potom vyjdu.“ S tím od faraóna v žáru hněvu odešel.  Potom Jehova řekl Mojžíšovi: „Faraón vám nebude naslouchat,+ aby se mé zázraky v egyptské zemi zvětšily.“+ 10  A Mojžíš a Áron provedli všechny ty zázraky před faraónem;+ ale Jehova nechával faraónovo srdce, aby se zatvrdilo, takže neposlal izraelské syny pryč ze své země.+

Poznámky

„Žádný pes nezavrčí svým jazykem“, LXX; Vg „žádný pes nezaštěká“. Srovnej Joz 10:21.
„Izraelskými syny.“ Nebo „Izraelity“.