2. Korinťanům 9:1–15

9  Je nadbytečné, abych vám psal ohledně služby,+ která je pro svaté,  neboť znám pohotovost vaší mysli, kterou se ohledně vás chlubím Makedoncům, že Achaia je již rok+ připravena, a vaše horlivost roznítila většinu z nich.  Ale posílám bratry, aby se naše chlouba vámi neprokázala v tomto ohledu [jako] prázdná, ale abyste skutečně byli přichystáni,+ právě jak jsem říkával, že budete.  Jinak kdyby snad Makedonci přišli se mnou a našli by vás nepřipravené, my — abych neřekl vy — bychom byli zahanbeni v této své jistotě.  Považoval jsem tedy za nutné povzbudit bratry, aby k vám přišli dřív a předem přichystali váš štědrý, dříve slíbený dar,+ aby to bylo přichystáno jako štědrý dar, a ne jako něco vydíraného.*+  Pokud však jde o toto, ten, kdo seje skrovně,+ také skrovně sklidí; a ten, kdo seje štědře,+ také štědře sklidí.  Ať každý jedná, právě jak se rozhodl ve svém srdci, ne s nechutí+ nebo z donucení, neboť Bůh miluje radostného dárce.+  Bůh je nadto schopen rozhojnit svou veškerou nezaslouženou laskavost k vám, abyste měli nadbytek pro každé dobré dílo, i když jste ve všem vždy plně soběstační.+  (Právě jak je napsáno: „Rozdílel doširoka, dával chudým, jeho spravedlnost* zůstává navždy.“+ 10  Ten, kdo tedy hojně opatřuje semeno rozsévači a chléb k jídlu,+ opatří a rozmnoží semeno pro vás, abyste seli, a zvětší plody vaší spravedlnosti.)+ 11  Ve všem jste obohacováni ke každému druhu štědrosti, která skrze nás plodí vyjádření díků Bohu,+ 12  protože vykonávání této veřejné služby nemá jen hojně opatřit potřeby svatých,+ ale má být také bohaté mnoha vyjádřeními díků Bohu. 13  Prostřednictvím důkazu, který dává tato služba, oslavují Boha, protože se poddáváte dobré zprávě o KRISTU,+ jak to veřejně oznamujete, a protože ve svém příspěvku jim a všem jste štědří;+ 14  a s úpěnlivou prosbou za vás touží po vás kvůli vše převyšující Boží nezasloužené laskavosti+ k vám. 15  Ať jsou díky Bohu za jeho nepopsatelný velkorysý dar.+

Poznámky

Nebo „něco daného s chtivostí“.
Nebo „dobročinnost“.