2. Korinťanům 7:1–16

7  Milovaní, když tedy máme tyto sliby,+ očisťme+ se od každé poskvrny těla a ducha+ a zdokonalujme svatost v Boží bázni.+  Poskytněte nám místo.*+ Nikomu jsme neukřivdili, nikoho jsme nezkazili, nikoho jsme nevyužili.+  Neříkám to, abych vás odsoudil. Vždyť jsem předtím řekl, že jste v našem srdci, abyste s námi zemřeli a žili.+  Mám vůči vám velkou volnost řeči.* Vzhledem k vám se velmi chlubím.+ Jsem naplněn útěchou,+ překypuji radostí ve všem našem trápení.+  Když jsme přijeli do Makedonie,+ vskutku se našemu tělu neulevilo,+ ale byli jsme nadále ztrápeni+ každým způsobem — navenek byly boje, uvnitř obavy.  Nicméně Bůh, který utěšuje zkroušené,+ nás utěšil Titovou přítomností;*  přesto nejenom jeho přítomností, ale rovněž útěchou, kterou se utěšil z vás, protože nám opět přinesl slovo+ o vaší touze, vašem truchlení, vaší horlivosti pro mne; takže jsem se ještě více zaradoval.  I když jsem vás tedy rozesmutnil svým dopisem,+ nelituji toho. I když jsem toho nejprve litoval (vidím, že vás ten dopis rozesmutnil, ačkoli jen na malou chvíli),*  nyní se raduji, ne proto, že jste pouze zesmutněli, ale protože jste zesmutněli k pokání;+ vždyť jste byli bohabojně zesmutnělí,+ abyste v ničem neutrpěli škodu kvůli nám. 10  Bohabojný smutek totiž působí pokání* k záchraně, čehož se nemá litovat;+ ale smutek světa plodí smrt.+ 11  Vždyť pohleďte, právě to, že jste bohabojně zesmutnělí,+ jak velkou opravdovost to ve vás zplodilo, ano, vaše očištění, ano, rozhořčení, ano, strach, ano, touhu, ano, horlivost, ano, nápravu křivdy!+ V každém ohledu jste se projevili v této záležitosti jako cudní. 12  Ačkoli jsem vám napsal, jistě jsem to neudělal ani kvůli tomu, který ukřivdil,+ ani kvůli tomu, kterému bylo ukřivděno, ale aby vaše opravdovost vůči nám vyšla mezi vámi najevo před zrakem Boha. 13  Proto jsme byli utěšeni. Navíc ke své útěše jsme se však zaradovali ještě tím hojněji díky Titově radosti, protože jste všichni osvěžili jeho ducha.+ 14  Jestliže jsem se mu totiž vámi nějak chlubil, nebyl jsem zahanben; ale jako jsme vám pověděli všechno po pravdě, tak také naše chlubení+ před Titem se prokázalo být pravdivé. 15  Také jeho něžná náklonnost k vám je hojnější, když si připomíná poslušnost+ vás všech, jak jste ho přijali s bázní a chvěním. 16  Raduji se, že mohu být kvůli vám v každém ohledu odvážný.+

Poznámky

Nebo „Přijměte nás“.
Nebo „velkou smělost“.
Viz dodatek 5B.
Nebo „na hodinu“.
Dosl. „změnu smýšlení“. Řec. me·taʹnoi·an.