2. Korinťanům 2:1–17

2  Sám jsem se totiž rozhodl k tomu, že k vám nepřijdu znovu se smutkem.+  Vždyť rozesmutním-li vás,+ kdo mě vskutku má rozveselit kromě toho, kterého jsem rozesmutnil?  A tak jsem napsal právě toto, abych, až přijdu, nezesmutněl kvůli těm,+ z kterých bych se měl radovat,+ protože vám všem důvěřuji,+ že má radost je [radostí] vás všech.  Psal jsem vám totiž z mnohého soužení a mučivé úzkosti srdce, s mnoha slzami,+ ne proto, abyste zesmutněli,+ ale abyste znali lásku, kterou mám zcela zvláště k vám.  Jestliže někdo způsobil smutek,+ nerozesmutnil mne, ale do určité míry vás všechny — abych nebyl příliš drsný v tom, co říkám.  Toto přísné napomenutí,+ které dala většina, je pro takového člověka dostatečné,  takže byste mu nyní měli naopak laskavě odpustit+ a utěšit [ho], aby takový člověk nebyl nějak pohlcen svým přílišným smutkem.+  Vybízím vás tedy, abyste mu potvrdili svou lásku.+  Vždyť píšu také proto, abych zjistil důkaz o vás, zda jste ve všem poslušní.+ 10  Když někomu něco laskavě odpustíte, já také.+ Cokoli jsem vskutku i já laskavě odpustil, jestliže jsem něco laskavě odpustil, bylo to kvůli vám před zrakem Krista; 11  aby nás Satan nepřelstil,+ neboť nejsme v nevědomosti o jeho záměrech.+ 12  Když jsem došel do Troady,+ abych oznamoval dobrou zprávu o KRISTU, a byly mi otevřeny dveře v Pánu,+ 13  neulevilo se mi v duchu, jelikož jsem nenašel svého bratra Tita,+ ale rozloučil jsem se s nimi a odešel jsem do Makedonie.+ 14  Ale díky Bohu, který nás vždy vede+ v triumfálním průvodu ve spojení+ s KRISTEM a vůni poznání o sobě činí skrze nás vnímatelnou na každém místě!+ 15  Bohu jsme totiž sladkou vůní+ Kristovou mezi těmi, kdo jsou zachraňováni, a mezi těmi, kdo hynou;+ 16  těm druhým vůní vycházející ze smrti k smrti,+ těm prvním vůní vycházející ze života k životu. A kdo je k tomu dostatečně způsobilý?+ 17  [My,] neboť nejsme podomními obchodníky* s Božím slovem,+ jako jsou mnozí,+ ale jako z upřímnosti, ano, jako od Boha poslaní, pod Božím dohledem, mluvíme ve spojení s Kristem.+

Poznámky

Nebo „těmi, kdo zpeněžují (vydělávají na); padělatelé“.