1. Timoteovi 4:1–16

4  Inspirovaný výrok* však rozhodně říká, že v pozdějších časových obdobích+ někteří odpadnou od víry,+ budou věnovat pozornost zavádějícím inspirovaným výrokům*+ a démonským+ naukám,  z pokrytectví lidí, kteří mluví lži,+ kteří jsou označeni ve svém svědomí+ jako cejchovadlem;  kteří zakazují manželství,+ přikazují zdržovat se jídel,+ jež Bůh stvořil,+ aby je požívali s díkůvzdáním ti, kdo mají víru+ a přesně znají pravdu.  Důvodem pro to je, že každé Boží stvoření je znamenité+ a nic nemá být odmítnuto,+ je-li to přijímáno s díkůvzdáním,+  neboť je to posvěceno* Božím slovem a modlitbou nad [tím].  Tím, že budeš bratrům dávat tyto rady, budeš znamenitým služebníkem Krista Ježíše, živeným slovy víry a znamenitého učení,+ které jsi věrně následoval.+  Ale odmítej falešné historky,+ které porušují, co je svaté, a které povídají staré ženy. Naproti tomu se cvič se zbožnou oddaností* jako svým cílem.+  Tělesné cvičení* je totiž prospěšné k nemnohému; ale zbožná oddanost*+ je prospěšná ke všemu,+ protože má slib života nynějšího a toho, který má přijít.+  To prohlášení je věrné a zasluhuje si plné přijetí.+ 10  Proto tedy tvrdě pracujeme a namáháme se,+ protože jsme založili svou naději+ na živém Bohu, který je Zachráncem+ lidí všeho druhu,+ zvláště věrných.+ 11  Stále dávej tyto příkazy+ a vyučuj jim.+ 12  Ať nikdo nikdy nepohlíží svrchu na tvé mládí.+ Staň se naopak pro věrné+ příkladem+ v mluvení, v chování, v lásce, ve víře, v cudnosti.+ 13  Než přijdu, věnuj se dále veřejnému čtení,+ vybízení, vyučování. 14  Nezanedbávej v sobě dar,+ který ti byl dán prostřednictvím předpovědi,+ a když rada starších mužů* na tebe vložila ruce.+ 15  Zahloubej se nad tím;+ zaber se do toho, aby tvůj pokrok+ byl zjevný všem. 16  Dávej neustále pozor na sebe+ a na své vyučování.+ Zůstaň u těch věcí, neboť takovým jednáním zachráníš sebe i ty, kdo ti naslouchají.+

Poznámky

Nebo „Duch“.
Nebo „zavádějícím duchům“.
Nebo „je považováno za posvátné; zachází se s tím jako se svatým“. Řec. ha·gi·aʹze·tai; lat. sanc·ti·fi·caʹtur; J17(heb.) jequd·dašʹ.
„Zbožnou oddaností“, אAVg; J7,8 „bázní před Jehovou“.
Dosl. „Cvičení (jako gymnasta)“. Řec. gy·mna·siʹa; lat. ex·er·ci·taʹti·o, „cvičení“.
„Zbožná oddanost“, אAVg; J7,8 „bázeň před Jehovou“.
Nebo „rada starších“. Řec. pre·sby·te·riʹou; J17,18(heb.) haz·zeqe·nimʹ, „starší“. Viz 4Mo 11:25.