1. Timoteovi 3:1–16

3  To prohlášení je věrné.+ Jestliže někdo usiluje o úřad dozorce,*+ touží po znamenité práci.  Dozorce* by tedy měl být bez výtky,+ manžel jedné manželky, umírněný+ v návycích,* zdravé mysli,+ pořádný,*+ pohostinný,*+ způsobilý vyučovat,+  ne opilý výtržník,*+ ne rváč,*+ ale rozumný,*+ ne útočný,*+ ne milovník peněz,+  muž, který předsedá* znamenitým způsobem své vlastní domácnosti,+ jenž má děti v podřízenosti se vší vážností+  (jestliže někdo vskutku neví, jak předsedat své vlastní domácnosti, jak bude pečovat o Boží sbor?);  ne nově obrácený,*+ aby se snad nenadul [pýchou]+ a nepropadl rozsudku vynesenému nad Ďáblem.+  Navíc by měl také mít znamenité svědectví od lidí, kteří jsou vně,+ aby neupadl do pohany a [do] Ďáblovy léčky.+  Služební pomocníci*+ by rovněž měli být vážní, ne dvojího jazyka,* [neměli by] se oddávat množství vína, být lační nečestného zisku,+  a [měli by] uchovávat posvátné tajemství+ víry s čistým svědomím.+ 10  Ti ať jsou také nejprve vyzkoušeni,+ zda jsou vhodní, pak ať slouží jako služebníci, pokud jsou bez obžaloby.+ 11  Ženy by rovněž měly být vážné, ne pomlouvačné,+ umírněné+ v návycích, věrné ve všem.+ 12  Služební pomocníci* ať jsou manželé jedné manželky+ a předsedají znamenitým způsobem dětem a své vlastní domácnosti.+ 13  Ti, kdo slouží znamenitým způsobem, získávají si totiž znamenité postavení+ a velkou volnost řeči*+ ve víře ve spojitosti s Kristem Ježíšem. 14  Píši ti to, ačkoli doufám, že k tobě záhy přijdu,+ 15  ale v případě, že se zdržím, abys věděl, jak by ses měl chovat v Boží domácnosti,+ kterou je sbor živého Boha, sloup a opora+ pravdy. 16  Ano, posvátné tajemství+ této zbožné oddanosti* je nepochybně velké. ‚Byl učiněn zjevným v těle,+ byl prohlášen za spravedlivého v duchu,+ objevil se andělům,+ kázalo se o [něm] mezi národy,+ uvěřili v [něj] ve světě,+ byl přijat nahoru ve slávě.‘+

Poznámky

„Úřad dozorce.“ Řec. e·pi·sko·pesʹ; J17(heb.) peqi·dhuthʹ, „dozor“.
„Dozorce.“ Řec. e·piʹsko·pon; J17(heb.) feqidhʹ, „A dozorce“.
Dosl. „střízlivý“.
Dosl. „uspořádaný“.
Dosl. „milující cizince“.
Dosl. „ne propadlý vínu“.
Dosl. „ne rozdávající rány“.
Dosl. „poddajný“.
Dosl. „ne bojující“.
„Předsedá.“ Dosl. „stojí před“.
„Nově obrácený.“ Dosl. „neofyt“. Řec. ne·oʹfy·ton.
Nebo „Diákoni“. Řec. di·a·koʹnous; lat. di·aʹco·nos.
Dosl. „mluvící dvakrát“.
Nebo „Diákoni“. Řec. di·aʹko·noi; lat. di·aʹco·nes.
Nebo „velkou smělost“.
„Zbožné oddanosti“, אAVg; J7,8 „bázně před Jehovou“.